Deze website maakt gebruik van cookies. Door gebruik te maken van deze website ga je hiermee akkoord.

 

 

Allround MKB-Management:
28 praktijkgerichte Modules

 

De cursus Allround MKB-Management >> bestaat uit 28 Modules. Elke Module is verder onderverdeeld in Lessen en Paragrafen. Elke sectie begint met een theoretisch deel. Daarvan maak je, voor zover je dat relevant vindt voor je eigen onderneming, direct een praktische vertaalslag. De methodiek is er op gericht om de beschreven uitgangspunten in enkele beknopte statements samen te vatten. Om het zo eenvoudig mogelijk voor je te maken, heb ik vier verschillende Werkboeken als format voor je klaargezet. Daarin kun je de verschillende werkopdrachten uit de cursus kort en bondig verwoorden.

--------------------

Mindset

In Module 1 leer je wat mindset is, hoe je Mindset vanaf het begin van je leven is gevormd, het onderscheid tussen een vaste en een op groeigerichte mindset en de globale stappen die je neemt om je mindset verder te ontwikkelen.

Ondernemen

In deze 2e Module leer je je bewust te worden van allerlei verschillende facetten van je Ondernemersmindset, én hoe je deze kunt beïnvloeden en steeds verder kunt ontwikkelen en verbeteren.

Persoonlijk

De Module over Mindset en Persoonlijke Aspecten geeft je meer inzicht in jezelf als persoon en gaat over zelfkennis, persoonlijke waarden, je persoonlijkheid, zelfvertrouwen, "geloven en volharden".

Business als Merk

In deze Module leer je wat een Merk IS, wat de voordelen zijn van een sterk en attractief merk en hoe je het basisfundament van je merk bouwt. Bovendien leer je hoe én waarom je merk input vormt voor je Bedrijfsplan, Marketing en Sales.

--------------------

Bedrijfsplan MKB

Deze Module is een introductie op het maken van je Bedrijfsplan MKB: de noodzaak, voordelen en hoofdstukindeling van je nieuwe Plan, inclusief het instellen van een projectgroep.

Je missie

Je Ondernemingsmissie vormt het bestaansrecht van je bedrijf en is extern, op je doelgroep(en) gericht. Mede op basis van enkele voorbeelden formuleer je de missie van jouw onderneming.

Visie & doelen

Wat is jouw ideaalplaatje van de toekomst? Met welke relevante marktontwikkelingen moet je rekening houden? Leg alvast je belangrijkste doelen vast m.b.t. winst, klanten en medewerkers.

Strategieën

In deze Module over Strategieën worden de belangrijkste ondernemings- en waardestrategieën besproken. Welke strategie(ën) stippel jij uit voor jouw onderneming? 

--------------------

Werken met KPI's

"Wat je niet meet, kun je niet managen”. Werk in je Bedrijfsplan daarom altijd met prestatie-indicatoren. In deze Module leer je de belangrijkste principes van Prestatiemanagement, inclusief een compleet uitgewerkt voorbeeld.

Doelgroepen

Welke Doelgroep(en) ga je bedienen. Met welke problemen worstelt je doelgroep en welke waarden streeft men na als de problemen (met de aankoop van jouw diensten/producten) zijn opgelost?

Klantgerichtheid

In deze Module leer je alles over de noodzaak, voorwaarden en resultaten van het doorvoeren van Klantgerichtheid. De besproken principes worden uitgewerkt in de volgende Modules.

Dienst/Product

In deze Module leer je hoe je alle relevante aspecten van je Diensten en/of Producten beschrijft in termen van voordelen en geboden waarden voor de klant. Daarvoor gebruik je het zogenoemde "sellogram".

-----------------------------------

--------------------

Serviceaspecten

Deze zeer uitgebreide Module gaat over je Serviceaspecten; dat zijn de zogenoemde "meerwaarden" die je naast je diensten en/of producten levert. Vooral met deze aspecten maak je klantgerichtheid praktisch en concreet!

Jouw USP's

Het enige waarmee jij je écht van iedereen kunt onderscheiden en waarmee je écht kunt uitblinken zijn je USP's. In deze Module besteden we daarom uitgebreid aandacht aan jouw Unique Selling Points.

Klanttevredenheid

In deze Module leer je alle relevante aspecten van Klanttevredenheid en ontdek je hoe je de tevredenheid van je klanten met een paar simpele technieken eenvoudig kunt meten.

Klantentrouw

Het is aanmerkelijk goedkoper om een interessante klant te behouden, dan om een nieuwe te moeten werven. Daarom leer je in deze Module technieken om Klantentrouw te analyseren en te bevorderen.

--------------------

Klantenpiramide

In deze Module leer je aan de hand van de theorie van de zogenoemde Klantenpiramide hoe je de winstgevendheid van je totale klantenbestand verder kunt verbeteren.

Klantratio's

In deze Module leer je hoe je een aantal andere interessante Klantratio's genereert, op basis waarvan je aanwezig omzetpotentieel optimaal benut en je bedrijfsresultaten verder kunt verbeteren.

Leveranciers

Je belangrijkste Leveranciers kun je ook rekenen tot de "stakeholers" van je onderneming. Welke doelen streef je na m.b.t. je leveranciers, welke concrete activiteiten ga je ondernemen?.

MVO

In deze Module leer je de belangrijkste uitgangspunten met betrekking tot Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en hoe je deze eventueel praktisch kunt toepassen binnen je eigen onderneming.

--------------------------------

--------------------

Medewerkers

In deze Module worden alle relevante zaken rond je Medewerkers besproken, met accent op hun tevredenheid, ziekteverzuim, competenties en efficiënte tijdbesteding.

Intern

In deze Module besten we aandacht aan overige aspecten van je Interne Organisatie: leiderschap, bedrijfscultuur, samenwerking, organisatiestructuur, bedrijfsmiddelen, (werk)processen, etc.

Marketing

De eerste contacten tussen jou en je klanten komen veelal via het internet tot stand. In deze Module wordt daarom het accent gelegd op allerlei relevante Internetmarketing technieken.

Financieel

Leg de financiële consequenties van al je voorgenomen plannen vast. Vertaal ze in omzet- & kostencomponenten. Enkele relevante financiële modellen worden besproken.

--------------------------------

Monitoring

In deze Module maken we een praktisch totaaloverzicht van je belangrijkste doelen & doelstellingen, inclusief een planning van activiteiten, managementinformatie & Monitoring.

Sales

Deze Module bevat twee methoden voor het verder verbeteren van je verkoopresultaten: 1. de welbekende Conversietrechter en 2. de verkooptechnische kant: een compleet uitgewerkte Verkooptraining

Leidinggeven

In deze Module vind je een compleet uitgewerkte cursus over Operationeel Leidinggeven: een democratische, coachende stijl van leidinggeven, waarbij de manager optimaal delegeert en verantwoordelijkheden zo laag mogelijk in de organisatie legt.

Samenvatting

In deze afsluitende Module beschrijven we nog eens de hoofdlijnen van de totale cursus, met accenten op: Ondernemersmindset, Je Business als Merk, je Bedrijfsplan, Sales en Operationeel Leidinggeven.

--------------------------------