Deze website maakt gebruik van cookies. Door gebruik te maken van deze website ga je hiermee akkoord.

--------------------------------

Bedrijfsplan MKB online - 28 praktijkgerichte Modules

In de cursus Bedrijfsplan MKB online >> begint elke Les met een theoretisch deel. Daarvan maak je, voor zover je dat relevant vindt voor je eigen onderneming, direct een praktische vertaalslag. De methodiek is er op gericht om de beschreven uitgangspunten in enkele beknopte statements samen te vatten. Een dik boekwerk werk toch niet. Breng op een praktische en overzichtelijke manier structuur, focus & samenhang aan in je nieuwe Bedrijfsplan MKB en daarmee in al je ondernemingsactiviteiten.

--------------------------------

businessplanning

De eerste Module is een inleiding op de totale cursus. Besproken worden onder andere de hoofdstructuur en werkwijze van de cursus, inclusief de hoofdstukindeling van jouw nieuwe Plan.

je missie

Je missie vormt het bestaansrecht van je onderneming en is extern gericht. Mede op basis van enkele voorbeelden formuleer je de missie van jouw onderneming.

visie & doelen

Wat is jouw ideaalplaatje van de toekomst? Met welke relevante marktontwikkelingen moet je rekening houden? Leg alvast je belangrijkste doelen vast.

strategieën

In deze Module worden de belangrijkste ondernemingsstrategieën besproken. Welke strategie(ën) stippel jij uit voor jouw onderneming? 

--------------------------------

werken met KPI's

Wat je niet meet, kun je niet managen”. Werk in je Bedrijfsplan daarom altijd met prestatie-indicatoren. In deze Module leer je de belangrijkste principes van het werken met KPI’s.

persoonlijk

Deze Module gaat over JOU - over het waarom van het ondernemen, over jouw persoonlijke ambities & doelstellingen. Bovendien leer je alles over de hoofdtaken van allround management

klantgerichtheid

In deze Module leer je alles over de noodzaak, voorwaarden en resultaten van het doorvoeren van klantgerichtheid. De besproken principes worden uitgewerkt in de volgende Modules.

doelgroepen

Welke doelgroepen ga je bedienen. Met welke problemen worstelt je doelgroep en welke waarden streeft men na als de problemen (met de aankoop van jouw diensten/producten) zijn opgelost?

--------------------------------

--------------------------------

sellogram

In deze Module bespreek ik kort de theorie van het sellogram. Je gebruikt dit instrument (in de Modules 10 en 11) om de door jou gekozen klantgerichte succesfactoren kort te beschrijven.

jouw producten

In deze Module leer je hoe je, als onderdeel van je zogenoemde "bedrijfsprofiel", alle relevante aspecten van je dienst en/of product beschrijft in termen van voordelen en geboden waarden voor de klant.

serviceaspecten

Je serviceaspecten gaan over de zogenoemde "meerwaarden" die je naast je dienst en/of product levert. Vooral met deze aspecten kun je je echt onderscheiden in de markt.

klanttevredenheid

In deze Module leer je alle relevante aspecten van klanttevredenheid en ontdek je hoe je de tevredenheid van je klanten met een paar simpele technieken eenvoudig kunt onderzoeken.

--------------------------------

klantentrouw

Het is aanmerkelijk goedkoper om een interessante klant te behouden, dan om een nieuwe te moeten werven. Daarom leer je technieken om klantentrouw te analyseren en te bevorderen.

klantenpiramide

In deze Module leer je aan de hand van de zogenoemde Klantenpiramide hoe je de winstgevendheid van je totale klantenbestand verder kunt verbeteren.

klantratio's

In deze Module leer je hoe je een aantal andere interessante klantratio's genereert, op basis waarvan je aanwezig omzetpotentieel optimaal benut en je bedrijfsresultaten verder kunt verbeteren.

leveranciers

Je belangrijkste leveranciers kun je ook rekenen tot de "stakeholers" van je onderneming. Welke doelen streef je na m.b.t. je leveranciers, welke concrete activiteiten ga je ondernemen?.

--------------------------------

--------------------------------

maatschappij

De maatschappelijke functie van ondernemingen wordt steeds belangrijker. Welke doelen met betrekking tot Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen streef jij na?.

intern algemeen

In deze Module bespreek ik kort waarom het zo belangrijk is om (de kwaliteit van) je interne organisatie optimaal af te stemmen op de positie die je in de markt wilt innemen (intern/extern).

medewerkers

In deze Module worden alle relevante zaken rond je medewerkers besproken, met accent op hun tevredenheid, ziekteverzuim, competenties en efficiënte tijdbesteding.

bedrijfscultuur

De bedrijfscultuur is voor een belangrijk deel bepalend voor het realiseren van je hoofddoelen. In deze Module wordt daar op hoofdlijnen aandacht aan besteed, inclusief een globale analyse van de cultuur.

--------------------------------

leidinggeven

Deze Module behandelt de belangrijkste uitgangspunten van een coachende stijl van leidinggeven - leg verantwoordelijkheden zo laag mogelijk in je organisatie: zelfverantwoordelijke medewerkers.

samenwerken

Binnen organisaties is optimaal samenwerken vaak één van de moeilijkste dingen. Daarom besteedt deze Module uitgebreid aandacht aan de belangrijkste principes. Inclusief relevante analyses.

bedrijfsmiddelen

Welke plannen heb jij met betrekking tot je materiële en immateriële bedrijfsmiddelen? Welke actieplannen ontwikkel je daarvoor, met welk resultaat? Wat gaat het kosten?

(werk)processen

Organisaties die hun (werk)processen hebben beschreven en voortdurend analyseren & verbeteren, presteren over het algemeen bovengemiddeld. Inclusief aandacht voor relevante procedures en (service)richtlijnen.

--------------------------------

internetmarketing

De eerste contacten tussen jou en je klanten komen veelal via het internet tot stand. In deze Module wordt daarom het accent gelegd op allerlei relevante internetmarketing technieken.

sales

In deze Module bied ik je twee methoden voor het verder verbeteren van je verkoopresultaten. Zo nodig neem je verbetervoorstellen met betrekking tot sales op in je nieuwe Bedrijfsplan.

monitoring

In deze voorlaatste Module van de online cursus besteed ik in twee aparte lessen nog kort aandacht aan management informatie & monitoring.

financieel

Leg de financiële consequenties van al je voorgenomen plannen vast. Vertaal ze in omzet- & kostencomponenten. Enkele relevante financiële modellen worden besproken.

--------------------------------