Deze website maakt gebruik van cookies. Door gebruik te maken van deze website ga je hiermee akkoord.

20 Praktijkgerichte Modules van de cursus Bedrijfsplan MKB online

In de cursus begint elke Les met een theoretisch deel. Daarvan maak je, voor zover je dat relevant vindt voor je eigen onderneming, direct een praktische vertaalslag. De methodiek is er op gericht om de beschreven uitgangspunten in enkele beknopte statements samen te vatten. Een dik boekwerk werk toch niet. Daardoor breng je op een praktische en overzichtelijke manier lijn, structuur, focus en samenhang aan in al je ondernemingsactiviteiten.

--------------------------------

1. missie en doelgroep(en)

Formuleer een pakkende missie, segmenteer jouw markt en definieer je doelgroep(en). Welke problemen heeft je doelgroep en welke resultaten ("waarden") streven zij na?

2. klantgerichtheid

In deze Module bespreek ik de belangrijkste theoretische uitgangspunten van klantgerichtheid. De praktische toepassing ervan wordt besproken in de Modules 3, 4 en 9.

3. diensten/producten

Welke diensten en/of producten bied jij aan? Wat zijn de belangrijkste kenmerken en hoe vertaal je deze in termen van voordelen en toegevoegde waarden voor de klant?

4. serviceaspecten

Welke serviceaspecten (in de breedste zin van het woord) lever je naast je diensten en/of producten? Wat zijn de kenmerken en voordelen van deze zogenoemde "meerwaarden"?

--------------------------------

5. jouw ideaalplaatje

Wat is jouw ideaalplaatje van de toekomst? Met welke relevante marktontwikkelingen moet je rekening houden? In deze Module bespreek ik ook de belangrijkste ondernemingsstrategieën.

6. werken met KPI's

“Wat je niet meet, kun je niet managen”. Werk in je Bedrijfsplan daarom altijd met prestatie-indicatoren. In deze Module leer je de belangrijkste principes van het werken met KPI’s.

7. persoonlijke doelen

Het waarom van het ondernemen: wat zijn jouw persoonlijke ambities & doelstellingen? In deze Module besteed ik ook aandacht aan de meest relevante ondernemerscompetenties.

8. innovatieve concepten

Welke (toekomst)plannen heb je met betrekking tot de verdere ontwikkeling van je diensten, producten en overige serviceaspecten? Welke doelstellingen wil je wat dat betreft bereiken? Welke actieplanning volg je daarbij?

--------------------------------

9. klantdoelen

Welke doelen met betrekking tot je klanten wil je bereiken? Denk aan klanttevredenheid, klantentrouw, de winstgevendheid van je klantenbestand. Inclusief analyses & actieplannen.

10. je medewerkers

In deze Module worden alle relevante zaken rond je medewerkers besproken, met accent op hun tevredenheid, ziekteverzuim, competenties en efficiënte tijdbesteding.

11. je leveranciers

Je belangrijkste leveranciers kun je ook rekenen tot de "stakeholers" van je onderneming. Welke doelen streef je na m.b.t. je leveranciers, welke concrete activiteiten ga je ondernemen?

12. "de maatschappij"

De maatschappelijke functie van ondernemingen wordt steeds belangrijker. Welke doelen met betrekking tot Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen streef jij na?

--------------------------------

13. interne organisatie

In deze Module bespreek ik kort waarom het zo belangrijk is om (de kwaliteit van) je interne organisatie optimaal af te stemmen op de positie die je in de markt wilt innemen (intern/extern).

14. bedrijfscultuur

De bedrijfscultuur is voor een belangrijk deel bepalend voor het realiseren van je hoofddoelen. In deze Module wordt daar op hoofdlijnen aandacht aan besteed, inclusief een globale analyse van de cultuur.

15. leidinggeven

Deze Module behandelt de belangrijkste uitgangspunten van een coachende stijl van leidinggeven - leg verantwoordelijkheden zo laag mogelijk in je organisatie: zelfverantwoordelijke medewerkers!

16. samenwerken

Binnen organisaties is optimaal samenwerken vaak één van de moeilijkste dingen. Daarom besteedt deze Module uitgebreid aandacht aan de belangrijkste principes. Inclusief relevante analyses.

--------------------------------

17. bedrijfsmiddelen

Welke plannen heb jij met betrekking tot je materiële en immateriële bedrijfsmiddelen? Welke actieplannen ontwikkel je daarvoor, met welk resultaat? Wat gaat het kosten?

18. (werk)processen

Organisaties die hun (werk)processen hebben beschreven en voortdurend analyseren & verbeteren, presteren over het algemeen bovengemiddeld. Inclusief aandacht voor relevante procedures en (service)richtlijnen.

19. Marketing & Sales

De eerste contacten tussen jou en je klanten komen veelal via het internet tot stand. In deze Module wordt daarom het accent gelegd op relevante internetmarketing technieken, inclusief aandacht voor "Sales".

20. financiële consequenties

Leg de financiële consequenties van al je voorgenomen plannen vast. Vertaal ze in omzet- & kostencomponenten. Enkele relevante financiële modellen worden besproken.

--------------------------------