Deze website maakt gebruik van cookies. Door gebruik te maken van deze website ga je hiermee akkoord.

----------------------------------

Bedrijfsplan MKB - online

"...verleg het accent van ad hoc naar proactief ondernemen - houd zelf 100% de regie over je business - maak een einde aan die dagelijkse stress en hectiek - versnel je groei en vergroot je plezier in het ondernemen..."

 

Bedrijfsplan MKB - online is een uniek opleidingsconcept waarmee je, in een online leeromgeving, stap voor stap een compact Bedrijfsplan maakt. Voor het uitwerken van je nieuwe Plan heb ik een format (als Worddocument) voor je klaargezet. Het maken van je Bedrijfsplan wordt daardoor eerder een "eenvoudige invuloefening", dan een ingewikkelde, tijdrovende klus.

JOUW Bedrijfsplan

Met de cursus Bedrijfsplan MKB online leg je al je doelen en plannen voor je onderneming vast in een compact, werkbaar document. Je maakt een Plan allereerst voor jezelf. Als je een bedrijfsplan gaat maken, word je als het ware gedwongen om goed na te denken over wat je zelf nu eigenlijk wilt, over je persoonlijke doelstellingen, over je eigen ideeën met betrekking tot je eigen onderneming

Want jij bent je bedrijf…en jij bent de baas over je bedrijf. En jouw persoonlijke doelstellingen, drijfveren en ambities moeten uiteindelijk leiden tot het succes van jouw onderneming. En dat succes leg je vast in je bedrijfsplan.

 

 

ONTDEK HOE JE ONTSPANNEN ONDERNEEMT EN EEN UITDAGEND TOEKOMSTPERSPECTIEF CREËERT VOOR JE MKB ONDERNEMING

-

-

-

-

----------------------------------

LEERPUNTEN en VOORDELEN van de cursus Bedrijfsplan MKB - online

Door de unieke didactische methodiek die in de cursus wordt gehanteerd, wordt het maken van je Bedrijfsplan eerder een “eenvoudige invuloefening”, dan een uitgebreide, inspannende klus.

Breng optimale focus, structuur & samenhang aan in al je ondernemingsactiviteiten. Daardoor ga je proactief te werk, in plaats van voortdurend achter de feiten aan te rennen: “RUST IN DE TENT" - 24/7 jachten en jagen is nergens meer voor nodig…!

Je leert hoe je al je inspanningen richt op het creëren van FINANCIËLE ZEKERHEID:
- op KORTE TERMIJN om je maandelijkse vaste en variabele kosten te kunnen voldoen
- op MIDDELLANGE TERMIJN voor noodzakelijke investeringen en om leuke dingen te kunnen doen
- en op LANGE TERMIJN om voldoende vermogen op te bouwen

Ontdek hoe je een ambitieus, uitdagend TOEKOMSTPERSPECTIEF voor je onderneming creëert: hoe je je ondernemingsdoelen, persoonlijke doelstellingen en ambities realiseert.

Je leert hoe je je markt segmenteert (B2B en/of B2C) en jouw ideale klant definieert; daardoor richt je al je middelen (geld, tijd, energie) ook alleen én effectief op je doelgroep(en).

Je leert hoe je de problemen waar je doelgroep mee worstelt exact beschrijft, inclusief de relevante waarden die men nastreeft nadat hun probleem door jou is opgelost. Hierdoor trek je de aandacht van je potentiële klanten, omdat zij zichzelf exact in het door jou beschreven beeld herkennen.

 

Ontdek hoe je (rekening houdend met relevante marktontwikkelingen én met de belangrijkste knelpunten binnen je onderneming) een heldere toekomstvisie voor je onderneming ontwikkelt, én hoe uit je toekomstvisie je belangrijkste doelen afleidt. Daardoor ga je heel gestructureerd te werk en kun je al je dagelijkse activiteiten effectief afstemmen op het realiseren van die doelen.

Stippel werkbare ondernemingsstrategieën uit, zodat je precies weet hoe je jouw doelen gaat realiseren. Ook je strategieën geven richting aan al je dagelijkse activiteiten, waardoor je efficiency en effectiviteit verder toenemen.

Je klanten vormen de belangrijkste inkomstenbron van je onderneming. In de cursus leer je daarom alle relevante aspecten van klantgerichtheid, klantvriendelijkheid, klanttevredenheid, klantentrouw én de winstgevendheid van je totale klantenbestand.

Leg alle relevante doelen & actiepunten rond je medewerkers vast, met accent op hun tevredenheid, ziekteverzuim, competenties en efficiënte tijdbesteding. Juiste aandacht voor je medewerkers is belangrijk: zij vormen immers de spil waar je interne organisatie om draait.

Leg ook relevante doelen en actieplannen vast ten behoeve van de kwalitatieve ontwikkeling van je interne organisatie (o.a. leiderschap, bedrijfscultuur, samenwerking, bedrijfsmiddelen, werkprocessen, etc.). De kwaliteit van je interne organisatie is een belangrijke voorwaarde voor het realiseren van de doelen die je eerder in je Bedrijfsplan hebt vastgelegd.

Ontdek waarom je in je Bedrijfsplan ook voldoende aandacht moet besteden aan je belangrijkste leveranciers én aan je maatschappelijke verantwoordelijkheden.

Leer hoe je op basis van je strategieën een effectief Marketing- & Salessysteem ontwikkelt. Ontdek hoe je dit systeem vertaalt in operationele INTERNETTECHNIEKEN (je website, e-mailmarketing, sociale media, blogs, webinars, et cetera) en stel een rigoureuze planning op. Door je belangrijkste activiteiten vooraf te plannen weet je exact WAT je gaat doen en WAAROM je het zo gaat doen.

Ontdek hoe je aan al je afzonderlijke marktbewerkingsactiviteiten meetbare prestatie-indicatoren koppelt. Daardoor kun je de werkelijke bijdrage van die activiteiten achteraf exact volgen en zo nodig direct ingrijpen om je targets alsnog te halen.

Maak een TOTAALOVERZICHT, waarin je al je doelen, doelstellingen, KPI’s en activiteiten samenvattend hebt geordend, inclusief een chronologische planning van al je voorgenomen activiteiten: OPTIMAAL GRIP OP JE BUSINESS! Ook hiervoor heb ik een FORMAT voor je klaargezet.

Vertaal al je voorgenomen actieplannen in omzet- & kostencomponenten. Stel zo nodig een investeringsbegroting en/of liquiditeitsprognose op – daardoor krijg je OPTIMAAL GRIP OP AL JE FINANCIËLE PROCESSEN en stuur je je onderneming naar het realiseren van het financiële hoofddoel van je business: WINST – wel zo belangrijk, immers: ONDERNEMEN = GELD VERDIENEN!

----------------------------------

----------------------------------

Minicursus

Vraag de gratis Minicursus Succesvolle MKB Bedrijven aan.

gratis Minicursus >>

22 Modules

Bedrijfsplan MKB online bestaat uit 22 verschillende Modules.

22 Modules >>

Bestellen

Bedrijfsplan MKB online kun je veilig betalen via je eigen bank.

Bestellen >>

gratis eBook

Gratis eBook De toegevoegde WAARDE van je Bedrijfsplan.

gratis eBook >>

----------------------------------

----------------------------------

Structuur Bedrijfsplan MKB online

Het maken van een Bedrijfsplan is eigenlijk helemaal niet zo moeilijk, zolang je maar voldoende focus & samenhang aanbrengt in je Plan. Maar misschien begint "alles" wel met de structuur en opzet van je Plan.

Om het allemaal zo praktisch en eenvoudig mogelijk te houden, gebruik ik voor de totale cursus (en daarmee voor de opzet van jouw nieuwe Bedrijfsplan) de structuur, zoals hiernaast is afgebeeld.

"...als je deze structuur toepast, wordt het maken van je Bedrijfsplan eerder een "eenvoudige invuloefening", dan een ingewikkelde exercitie...!"

----------------------------------

----------------------------------

 

 

Je volgt de cursus Bedrijfsplan MKB online via het e-Learningsysteem “Talent Learning Management System”.

Je krijgt een half jaar toegang tot de online leeromgeving.

Je hebt 24/7 online toegang tot de actuele lesstof, vanaf elke plek met internetverbinding.

Je kunt dus aan de cursus werken op momenten, die jou het beste uitkomen.

----------------------------------

----------------------------------

Minicursus

Vraag de gratis Minicursus Succesvolle MKB Bedrijven aan.

gratis Minicursus >>

22 Modules

Bedrijfsplan MKB online bestaat uit 22 verschillende Modules.

22 Modules >>

Bestellen

Bedrijfsplan MKB online kun je veilig betalen via je eigen bank.

Bestellen >>

gratis eBook

Gratis eBook De toegevoegde WAARDE van je Bedrijfsplan.

gratis eBook >>

----------------------------------

----------------------------------

Bestellen Bedrijfsplan MKB online

€ 725,= (ex btw)

 

Bedrijfsplan MKB online kun je veilig betalen via je eigen bank. Om te bestellen klik je hiernaast op de afbeelding (betaallink).

Je inloggegevens voor de online leeromgeving en je factuur ontvang je van mij per mail.

----------------------------------