Deze website maakt gebruik van cookies. Door gebruik te maken van deze website ga je hiermee akkoord.

----------------------------------

online cursus Effectief Verkopen

"...welke dienst of welk product je ook verkoopt, het aanbod in de markt is tegenwoordig groter dan ooit. Daarom is het noodzakelijk om je voortdurend te onderscheiden van “de rest”. Dat geldt zeker tijdens het persoonlijke verkoopgesprek. Ontdek hoe je een onbevangen, professioneel, niet-pusherig verkoopgesprek voert en daardoor aanzienlijk méér gaat verkopen..."

----------------------------------

De moderne verkoper als relatiemanager & "trusted advisor"

Vandaag de dag zit je als verkoper tegenover een klant, die behoefte heeft aan een professional die hem de juiste oplossingen biedt, hem gevraagd en ongevraagd adviseert en waarmee hij een lange termijnrelatie kan aangaan en onderhouden. De moderne verkoper of accountmanager wordt tegenwoordig veel meer gezien als relatiemanager en trusted advisor. 

Dat betekent dat je je volledig moet kunnen inleven in de specifieke bedrijfssituatie van de prospect of klant en je aanbod zo optimaal mogelijk moet afstemmen op de specifieke eisen, wensen & behoeften van je nieuwe klant. Maar je moet ook in staat zijn om de toegevoegde waarde van je diensten en/of producten helder te verwoorden en te communiceren op verschillende hiërarchische niveaus binnen de onderneming van je (toekomstige) klant.

Dat vereist een klantgerichte verkoopbenadering, waarin de eisen, wensen & behoeften van de klant op de eerste plaatst komen: het klantbelang gaat voor eigen belang.

€ 350,= (ex btw)

De cursus Effectief Verkopen is een online opleidingsconcept (via e-Learning) waarmee je alle kennis en technieken leert die je nodig hebt voor het voeren van een professioneel, klantgericht, niet-pusherig verkoopgesprek.

----------------------------------

Minicursus

Gratis Minicursus Succesvol Verkopen

12 Modules

De cursus Effectief Verkopen bestaat uit 12 Modules - elke Module kent meerdere lessen.

Bestellen

De cursus Effectief Verkopen kun je veilig betalen via je eigen bank.

----------------------------------

De cursus Effectief Verkopen - voor wie bestemd...?

De online verkoopcursus is zowel bestemd voor professionele verkopers/accountmanagers, als voor adviseurs voor wie verkopen niet tot hun corebusiness behoort. Professioneel verkopen kun je leren - net als je (waarschijnlijk) ooit hebt leren autorijden. De online cursus (via e-Learning) is zo danig opgezet, dat je je alle kennis en technieken stap voor stap eigen maakt en een praktische vertaalslag maakt voor je eigen specifieke verkoopgesprekken. 

----------------------------------

----------------------------------

"...als je eenmaal met je potentiële klant rond de tafel zit, komt het er echt op aan:
de kwaliteit van je verkoopvaardigheden is dan voor een belangrijk deel bepalend of je de order binnenhaalt of niet...!"

----------------------------------

Belangrijkste LEERPUNTEN  en VOORDELEN van de online cursus Effectief Verkopen

in de cursus leer je eerst het één en ander over KOOPGEDRAG van mensen in het algemeen; bovendien worden enkele motivatietheorieën behandeld; hoe beter je de (koop)motieven van mensen begrijpt, hoe beter je daar tijdens je verkoopgesprekken op kunt inspelen

als voorbereiding op de theorie van het verkoopgesprek, leer je eerst hoe je een zogenoemd sellogram maakt: een schematisch overzicht waarin je de kenmerken en voordelen van al je diensten en/of producten beschrijft; dit overzicht gebruik je als bron voor de verkoopvragen die je aan je nieuwe klant gaat stellen

in de cursus leer je een aantal verkooptactieken, met accent op de menselijke kant van verkopen; als je deze tactieken goed beheerst, zul je merken dat je verkopen gewoon leuk gaat vinden, en zonder enige twijfel of angst je verkoopgesprek gaat voeren

door de cursus ontwikkel je een totaalkader, waardoor je voortdurend het overzicht behoudt, in welke fase het verkoopgesprek zich ook bevindt. Daardoor kun je (als "voorzitter") het verkoopgesprek in goede banen leiden en je volledig concentreren op zaken die de klant belangrijk vindt.

je leert allerlei essentiële aspecten, ten behoeve van een perfecte voorbereiding op je eerstvolgende verkoopgesprek; hoe beter je je voorbereidt, hoe makkelijker je verkoopgesprek ook zal verlopen (maar dat lijkt me niet meer dan logisch, toch...?)

hoe kun je jezelf het beste introduceren bij je nieuwe klant? In de cursus leer je daarvoor verschillende technieken; als je deze goed toepast, neem je vanaf het begin direct het initiatief en weet je hoe je een eventuele gespannen sfeer eenvoudig kunt doorbreken; dat komt bij je nieuwe klant wel zo professioneel over - de eerste slag is geslagen!

in de cursus leer je exact hoe het koopproces van de klant verloopt; als je het bijgeleverde schematisch overzicht goed beheerst, dan zul je merken dat je vanzelf de juiste "soort" verkoopvragen gaat stellen

het stellen van vragen vormt de kern van verkopen én de kern van deze cursus: je leert dan ook (zeer) gedetailleerd welke verkoopvragen je op welk moment in het gesprek moet stellen. Stap voor stap stel je een verkoopscript op voor je eigen verkoopgesprekken. Daarvoor gebruik je het Werkboek, dat ik als Format voor je heb klaargezet

overigens: doordat je met je verkoopvragen zoveel interesse toont in de klant, voelt hij/zij zich serieus genomen - dat schept vertrouwen - en vertrouwen vormt de basis voor een succesvol verkoopgesprek!

een lastig onderdeel voor veel verkopers is het afsluiten van het verkoopgesprek. In de cursus leer je daarom ten eerste hoe je alle wensen en eisen van de klant perfect afstemt op de kenmerken en voordelen van je eigen business

maar je leert ook welke "bezwaren" de klant eventueel nog naar voren kan brengen én hoe je daar op een klantvriendelijke manier op moet reageren. Bovendien leer je hoe je het beste kunt omgaan met alle zaken die te maken hebben met de prijs of het tarief van je diensten en/of producten

uitgangspunt binnen de cursus is in ieder geval dat je de klant nooit moet pushen - want daarmee bereik je meestal het tegenovergestelde effect. Je leert (natuurlijk) wel hoe je de klant uiteindelijk aanspoort om bij JOU te kopen!

----------------------------------

----------------------------------

"...als je er tijdens het salesgesprek in slaagt om de eisen, wensen & behoeften van de klant te achterhalen en deze perfect af te stemmen op de voordelen van je eigen business, neemt de kans op je nieuwe order vanzelfsprekend enorm toe..."

----------------------------------

Minicursus

Gratis Minicursus Succesvol Verkopen

12 Modules

De cursus Effectief Verkopen bestaat uit 12 Modules - elke Module kent meerdere lessen.

Bestellen

De cursus Effectief Verkopen kun je veilig betalen via je eigen bank.

----------------------------------

Meer info over de cursus Effectief Verkopen

 • inclusief 100-en voorbeeldvragen; pas ze 1-op-1 toe in je eigen gesprekken
 • heldere totaalkaders voor overzicht & samenhang
 • fasering – de hoofdlijnen worden regelmatig samengevat
 • de cursus is geschreven in alledaagse spreektaal
 • de indeling: ruim opgezet & rijk geïllustreerd
 • dat maakt het allemaal ook makkelijk leesbaar
 • met de ingebouwde taakopdrachten maak je direct een praktische vertaalslag voor je eigen verkoopgesprekken

----------------------------------

---

Resultaten van de cursus Effectief Verkopen

Na het doornemen en praktisch toepassen van de cursus Effectief Verkopen ben je optimaal voorbereid op je eerstvolgende verkoopgesprek en weet je precies hoe je je bij je nieuwe klant moet introduceren, zodat je direct vanaf het begin van het gesprek het initiatief neemt.

Doordat je beschikt over een compleet verkoopscript, weet je exact welke verkoopvragen je moet stellen om de klant perfect te begeleiden tijdens zijn koopproces én weet je hoe je elk verkoopgesprek succesvol kunt afsluiten.

Door je klantgerichte, niet-pusherige verkoopbenadering kom je zeer professioneel over bij je potentiële klant. Dat schept vertrouwen. Daardoor beleef je niet alleen veel meer plezier aan het verkopen, maar zul je uiteindelijk ook veel meer orders binnenhalen.

---

 

Je volgt de cursus Effectief Verkopen via het e-Learningsysteem “Talent Learning Management System”. Je hebt 90 dagen lang 24/7 online toegang tot de actuele lesstof, vanaf elke plek met internetverbinding. Je kunt dus werken aan je verkooptechnieken op momenten, die jou het beste uitkomen.

 • 24/7 online toegang – bepaal je eigen studietempo
 • ingebouwde toetsen – test je kennis
 • vertaalslag – praktijkgerichte taakopdrachten
 • download extra bestanden & presentaties

----------------------------------

---

gratis minicursus Succesvol Verkopen

Vraag de GRATIS Minicursus Succesvol Verkopen aan en ontdek hoe je de juiste verkoopstrategie, verkooptactieken en verkooptechnieken toepast. Daardoor beleven jij en je klant ook veel meer plezier aan het gesprek en haal je optimaal rendement uit al je salesgesprekken.

Lees meer...=>

---

-----------------------------------

----------------------------------

----------------------------------

Bestellen Cursus Effectief Verkopen

De online cursus Effectief Verkopen kun je veilig betalen via je eigen bank. Je inloggegevens en de door jou betaalde factuur ontvang je van mij per mail.

€ 350,= (ex btw)

Bestellen...=>

----------------------------------

----------------------------------