Deze website maakt gebruik van cookies. Door gebruik te maken van deze website ga je hiermee akkoord.

--------------------------------

8 Praktijkgerichte Modules van de Cursus Klantgerichtheid

In de cursus begint elke Les met een stukje theorie. Daarvan maak je, voor zover je dat relevant vindt voor je eigen onderneming, direct een praktische vertaalslag. De methodiek is er op gericht om de beschreven uitgangspunten in enkele beknopte statements samen te vatten.

Hieronder vind je (op hoofdlijnen) een overzicht van de onderwerpen die per Module worden behandeld.

--------------------------------

Module I: Klantgerichtheid Algemeen

 • Wat is klantgerichtheid
 • Noodzaak klantgerichtheid
 • Voorwaarden doorvoeren klantgerichtheid
 • Resultaten doorvoeren klantgerichtheid

Module II: Jouw doelgroep(en)

 • Externe klanten - B2B/B2C doelgroep
 • Je interne klanten
 • Welke problemen heeft je doelgroep?
 • Welke waarden zijn belangrijk voor je doelgroep?

--------------------------------

Module III: Wat bied jij je doelgroep?

 • Maak je klantgerichtheid praktisch en concreet met 10 klantgerichte succesfactoren: diensten, producten en alle relevante serviceaspecten
 • De theorie van het sellogram (kenmerken, voordelen, etc.) van je klantgerichte succesfactoren
 • Hoe je jouw business op de markt profileert

Module IV: De Waardepiramide van jouw business

 • De Waardepiramide - een methode om de waarden te selecteren, die je jouw doelgroep uiteindelijk wilt bieden
 • Functionele, emotionele en life changing waarde-elementen
 • Relevante waarde-elementen met elkaar combineren
 • Jouw waarden selecteren

--------------------------------

Module V: Organisatorische aspecten van klantgerichtheid

 • De kwaliteit van je klantgerichtheid intern meten
 • Optimale fit tussen je "buiten & binnen"
 • Klantgerichte organisatiestructuren

Module VI: De tevredenheid van je klanten

 • Definitie klanttevredenheid
 • Verschillende manieren om klanttevredenheid te meten
 • De tevredenheid meten van en over je belangrijkste leveranciers
 • Klanttevredenheid & managementinformatie

--------------------------------

Module VII: Sturen op trouwe klanten

 • Het verband tussen klanttevredenheid en klantentrouw
 • Enkele kengetallen over klantentrouw
 • Hoe je de loyaliteit van je klanten sterk kunt bevorderen
 • Hoe je kunt anticiperen op mogelijke vertrekmomenten van je klanten
 • Klantentrouw & managementinformatie

Module VIII: De winstgevendheid van je klantenbestand

 • Verschillende manieren om klantwaarde te bepalen
 • Je leert hoe je een zogenoemde klantenpiramide maakt met verschillende klantcategorieĆ«n
 • Je leert hoe je per klantcategorie een specifiek servicebeleid ontwikkelt en hoe je daarvoor je eerder gekozen klantgerichte succesfactoren als uitgangspunt neemt
 • Klantwinstgevendheid & managementinformatie

--------------------------------