Deze website maakt gebruik van cookies. Door gebruik te maken van deze website ga je hiermee akkoord.

 

online cursus Klantgerichtheid

"...stem de klantgerichtheid van je onderneming perfect af op zaken die je doelgroep écht belangrijk vindt | trek de juiste klanten aan | stuur vervolgens op tevreden & trouwe klanten én op de winstgevendheid van je totale klantenbestand..."

De cursus Klantgerichtheid is een online opleidingsconcept (via e-Learning) waarmee je zelf alle relevante aspecten van klantgerichtheid & klantvriendelijkheid doorvoert in je eigen organisatie.

----------------------------------

KLANTGERICHTHEID...een vaag begrip: maak het concreet
Klantgerichtheid is (veel) meer dan je bedrijf alleen maar presenteren in termen van “bij ons staat de klant centraal, wij leveren kwaliteitsproducten en bieden optimale service.” Daarmee onderscheid je je tegenwoordig niet meer; daar neemt de moderne klant geen genoegen meer mee.  Nee, je moet je beleid & organisatie met betrekking tot je klanten concreet en tastbaar maken. Klanten moeten je klantgerichtheid & klantvriendelijkheid concreet kunnen ervaren.

Dat doe je onder andere door je klantgerichtheid te baseren op je "Business als MERK" en uiteindelijk te vertalen in (merk)waarden die je met je totale business biedt. Door de klantgerichtheid van je onderneming te baseren op je MERK, verleg je de focus naar de immateriële, emotionele eigenschappen van je business en kun je met je marketing ook perfect op die emoties inspelen: "Selling = Emotion". Hoe beter je dat doet, hoe sneller men ook met jou in zee zal gaan.

"...klantgerichtheid is geen doel op zich: optimale klantgerichtheid moet allereerst zorgen voor zéér tevreden klanten (“Customer Delight”) en voor trouwe klanten.

Maar klantgerichtheid voer je uiteindelijk door met als doel om verder te groeien met je bedrijf in termen van omzet, winst, rendement, of welke financiële grootheid je ook aan die bedrijfsgroei wilt koppelen..."

 

----------------------------------

Continu werken aan klantgerichtheid
Werken aan klantgerichtheid is een continu proces. Marktontwikkelingen gaan supersnel. Ga maar na hoe ook jouw markt in 10 jaar tijd enorm is veranderd. En over 5 – 10 jaar kom je ongetwijfeld tot dezelfde conclusie. Klantwensen & -behoeften lopen vanzelfsprekend parallel aan deze ontwikkelingen. Klanten zijn tegenwoordig steeds kritischer en stellen daarom ook steeds meer eisen. Dat komt ook doordat zij, mede onder invloed van de sociale media, marktontwikkelingen nauwkeurig volgen en via het internet verschillende bedrijven heel makkelijk met elkaar kunnen vergelijken.

Klantwensen & -behoeften ontwikkelen zich daarom misschien wel sneller dan de klantgerichtheid van jouw onderneming. Klantgericht werken en ondernemen is daarom geen eenmalige activiteit, maar een doorlopend proces - dat wordt nog wel eens vergeten!

 

Doorvoeren Klantgerichtheid & Klantvriendelijkheid - begin bij de basis
Begin bij de basis: wat versta jij onder het begrip klantgerichtheid? Hoe geef jij daar praktisch vorm & inhoud aan? In hoeverre sluit dat aan bij de klantgerichtheid die klanten (van jou) eisen? En: vormt de huidige klantgerichtheid van je onderneming al voldoende basis, om ook snel en perfect in te kunnen spelen op nieuwe ontwikkelingen en veranderende klantwensen?

Zorg dat je niet achterop raakt. Als je jouw klantgerichtheid niet voldoende aanpast aan zaken die je klanten écht belangrijk vinden, lopen ze heel makkelijk over naar één van je concurrenten. Ontwikkel daarom eerst een klantgericht “basisfundament”, waarmee je de wensen en verwachtingen van je klanten elke dag praktisch kunt vertalen naar succesvolle diensten, producten en aanverwante serviceaspecten (in de breedste zin van het woord).

Betrek je klanten voortdurend bij de verdere ontwikkeling van je klantgerichtheid. Immers: je klant is enige die exact kan aangeven waarin jij je zou moeten onderscheiden, om optimaal op zijn wensen te kunnen inspelen.

 

----------------------------------

Gratis Minicursus

Neem een voorproefje: vraag de gratis Minicursus Klantgericht Werken aan

Gratis Minicursus >>

12 Modules

De Cursus Klantgerichtheid bestaat uit 12 praktijkgerichte Modules.

Lesprogramma - 12 Modules >>

Bestellen

De Cursus Klantgerichtheid kun je veilig betalen via je eigen bank.

Bestellen Cursus Klantgerichtheid >>

----------------------------------

----------------------------------

LEERPUNTEN en VOORDELEN van de cursus Klantgerichtheid

Je leert hoe je de klantgerichtheid van je onderneming uitwerkt en uitdraagt op basis van je "Business als Merk".  Daardoor leg je het accent op de immateriële en emotionele aspecten van je diensten en/of producten. In je marketing & sales speel je dan perfect op die emoties in: "Selling = Emotion".

Ontdek hoe je stap voor stap een sterk en attractief MERK bouwt – gebruik daarvoor het Werkboek dat ik voor ‘t gemak als FORMAT voor je heb klaargezet. Gebruik je uitwerking als input voor je klantgerichtheidbeleid (ook daarvoor heb ik een Werkboek voor je klaargezet).

Leer hoe je de belangrijkste WAARDEN van je merk selecteert, helder definieert én met elkaar combineert. Daardoor is voor je doelgroep(en) direct duidelijk welke oplossingen jij met je diensten en/of producten biedt, inclusief de achterliggende immateriële waarden van je business.

Ontdek hoe je je met je "Business als Merk" van anderen onderscheidt en wat jou ondubbelzinnig de beste maakt in wat je doet. Daardoor bouw je een expertstatus op, trek je interessante klanten aan, krijg je (nog) meer respons op waardevolle content (website, sociale media), groeit je mailinglijst en kun je leads nog eenvoudiger omzetten naar sales.

Ontwikkel een herkenbare merkidentiteit (je huisstijl, logo, kleuren, etc.) – daardoor creëer je een juiste sfeer en uitstraling van je merk en vergroot je bovendien je bereik.

 

Ontdek hoe je jouw markt segmenteert (B2B en/of B2C) en hoe je jouw ideale klant definieert; daardoor richt je al je middelen (geld, tijd, energie) ook alleen én effectief op je potentiële klanten

Je leert hoe je de problemen waar je doelgroep mee worstelt exact beschrijft, inclusief de relevante waarden die men nastreeft nadat hun probleem door jou is opgelost. Hierdoor trek je de aandacht van je potentiële klanten, omdat zij zichzelf exact in het door jou beschreven beeld herkennen

Je leert hoe je (het vage begrip) klantgerichtheid praktisch en concreet maakt; dat doe je allereerst door een exacte beschrijving van je diensten en/of producten in termen van kenmerken en voordelen voor de klant

Bovendien maak je klantgerichtheid concreet door een heldere beschrijving van je zogenoemde serviceaspecten; dat zijn allerlei aspecten die je aanvullend naast je diensten en/of producten biedt. Denk daarbij bijvoorbeeld aan leverbetrouwbaarheid, relatiemanagement, et cetera. Ook deze serviceaspecten verwoord je in termen van kenmerken en voordelen voor de klant

 

Je leert hoe je de klantgerichtheid van je onderneming online communiceert met je doelgroep(en), onder andere door het "merkproof" maken van je website; als je dat goed doet, ontstaat bij je doelgroep de juiste merkbeleving bij jouw business en zal men ook veel sneller bij jou kopen.

Bij de online cursus ontvang je bovendien de digitale cursus Klantvriendelijk Gedrag. Met deze cursus kun je, zo je wilt, zelf je medewerkers plenair trainen in klantvriendelijkheid en klantvriendelijk gedrag; met oprechte klantvriendelijkheid kun je je nog écht onderscheiden in de markt!

In de cursus wordt uitgebreid aandacht besteed aan klanttevredenheid. Tevreden klanten zijn goud waard voor je onderneming. Je leert verschillende technieken om de tevredenheid van je klanten (eenvoudig) te meten; zo nodig kun je direct maatregelen nemen als blijkt dat klanten ontevreden zijn over bepaalde aspecten van je klantgerichtheid .

Het behouden van winstgevende klanten is (ook) financieel gezien super belangrijk voor je onderneming. Daarom besteedt de cursus ook aandacht aan allerlei technieken om klantloyaliteit te bevorderen.

Aan de hand van de theorie over de klantenpiramide leer je hoe je de winstgevendheid van al je klanten sterk kunt bevorderen: daarvoor leer je hoe je bepaalde servicestrategieën vastlegt en deze vertaalt in specifiek (aangepast) servicebeleid.

 

Resultaten doorvoeren optimale klantgerichtheid

Met het unieke online opleidingsconcept Klantgerichtheid ontwikkel je een helder en onderscheidend klantgerichtheidbeleid en voer je alle relevante succesfactoren rond klantgerichtheid zelf door binnen alle lagen van je onderneming.

  • strategie en beleid zijn volledig gefocust op de wensen van je doelgroep(en)
  • je interne organisatie is optimaal aangepast aan de externe marktpositie die je wilt innemen
  • je medewerkers weten precies WAT zij moeten doen tijdens het contact met de klant
  • je medewerkers weten exact HOE klantvriendelijk zij zich moeten gedragen
  • je klanten weten precies wat ze van jouw organisatie mogen verwachten
  • je klantgerichtheidbeleid is exact verwoord in termen van voordelen en waarden voor de klant (de juiste klanten aantrekken)
  • optimaal en systematisch sturen op klanttevredenheid en klantentrouw

Maar misschien is één van de belangrijkste resultaten wel dat er binnen je onderneming een CULTUUR van klantgerichtheid en klantvriendelijkheid ontstaat.

 

En vanuit die cultuur zal het de gewoonste zaak van de wereld zijn dát de klant centraal wordt gesteld en er met zijn wensen zoveel mogelijk rekening wordt gehouden. Op een klantgerichte, klantvriendelijke én winstgevende manier! Een cultuur die in alle lagen van je organisatie is doorgevoerd en verankerd, is dan bepalend voor de kwaliteit van de klantgerichtheid, de mate van klanttevredenheid en klantloyaliteit en uiteindelijk voor de mate van rentabiliteit!

 

----------------------------------

 

 

Je volgt de cursus Klantgerichtheid via het e-Learningsysteem “Talent Learning Management System”.

Je krijgt 4 maanden (120 dagen) toegang tot de online leeromgeving.

Je hebt 24/7 online toegang tot de actuele lesstof, vanaf elke plek met internetverbinding.

Je kunt dus aan je klantgerichtheidbeleid werken op momenten, die jou het beste uitkomen.

----------------------------------

----------------------------------

Gratis Minicursus

Neem een voorproefje: vraag de gratis Minicursus Klantgericht Werken aan

Gratis Minicursus >>

12 Modules

De Cursus Klantgerichtheid bestaat uit 12 praktijkgerichte Modules.

Lesprogramma - 12 Modules >>

Bestellen

De Cursus Klantgerichtheid kun je veilig betalen via je eigen bank.

Bestellen Cursus Klantgerichtheid >>

----------------------------------

 

Extra's bij de Cursus Klantgerichtheid

  • inclusief de digitale cursus Klantvriendelijk Gedrag: daarmee kun je jezelf en je medewerkers trainen in alle aspecten van klantvriendelijkheid
  • inclusief een analysetool om de kwaliteit van klantvriendelijk gedrag te meten
  • inclusief een eenvoudige digitale cursus over het ontwikkelen van prestatie-indicatoren met betrekking tot je klanten

----------------------------------

Het verschil tussen klantgerichtheid en klantvriendelijkheid

Klantgerichtheid is WAT bied jij je klanten (diensten, producten, serviceaspecten); klantvriendelijkheid is HOE worden klanten geholpen: op een professionele, betrouwbare en betrokken manier – klantverwachtingen overtreffen en elke klant de perfecte klantervaring bezorgen. Elke dag!

----------------------------------

----------------------------------

Bestellen Cursus Klantgerichtheid

€ 450,= (ex btw)

----------------------------------

----------------------------------

 

De Cursus Klantgerichtheid kun je veilig betalen via je eigen bank. Om te bestellen, klik je op de betaalknop hiernaast.

Je inloggegevens voor de online leeromgeving en je factuur ontvang je van mij per mail.

----------------------------------

----------------------------------