Deze website maakt gebruik van cookies. Door gebruik te maken van deze website ga je hiermee akkoord.

 

online cursus Leidinggeven

"...voer een coachende stijl van leidinggeven door binnen je organisatie; die stijl levert onder normale omstandigheden en voor alle betrokkenen de beste resultaten op..."

----------------------------------

Het loopt nog niet zo lekker binnen je team

Binnen je team loopt het allemaal toch nog niet zo lekker. Er zijn bepaalde zaken die je graag zou willen verbeteren. Herken je één of meerde verbeterpunten?

 • de samenwerking, werksfeer en onderlinge verhoudingen staan regelmatig onder druk
 • doelen worden regelmatig niet, of niet volgens de oorspronkelijke planning gehaald
 • (werk)afspraken worden "gewoon" niet nagekomen...!
 • niet alle medewerkers behalen hun targets, maar dat ligt dan niet aan henzelf, maar eerder aan anderen of aan "externe omstandigheden"
 • sommige medewerkers zijn (altijd) ontevreden over hun werk en/of de organisatie
 • (sommige) ongemotiveerde medewerkers lopen de kantjes er vanaf en verleggen de werkdruk maar "gewoon" naar hun collega's
 • betrokkenheid en verantwoordelijkheidsgevoel van sommige medewerkers laten te wensen over
 • medewerkers volgen niet altijd de huidige procedures & richtlijnen, maar volgen eerder hun eigen werkwijze
 • je wilt eigenlijk veel meer van je werk delegeren aan je medewerkers; ook omdat je zelf vaak omvalt in het werk

----------------------------------

Meerdere stijlen van leidinggeven

Managers geven op allerlei verschillende manieren leiding aan hun medewerkers. In principe kun je twee soorten leidinggevenden onderscheiden, die min of meer loodrecht tegenover elkaar staan. Met aan de ene kant de autoritaire manager, die alles zelf bepaalt, zijn medewerkers puur "top-down" aanstuurt en eigenlijk geen enkele inspraak accepteert. Dit soort leidinggevenden houden hun medewerkers klein - en er vindt, kort gezegd, geen ontwikkeling plaats. Deze stijl leidt veelal tot ontevreden en ongemotiveerde medewerkers.

 

"...in je eentje ga je misschien sneller, maar samen kom je veel verder...!"

Tegenover de autoritaire leidinggevende staat de mensgerichte manager, die een democratische en coachende stijl van leidinggeven hanteert. Hij betrekt zijn medewerkers bij allerlei relevante zaken, maakt optimaal gebruik van hun deskundigheden en legt verantwoordelijkheden zo laag mogelijk in de organisatie. Deze stijl van leidinggeven leidt onder normale omstandigheden tot de beste resultaten op alle fronten. 

Democratisch, coachend leidinggeven is op zich moeilijker dan autoritair leidinggeven. Coachend leidinggeven vereist nu eenmaal andere menselijke capaciteiten en vaardigheden dan puur autoritair leidinggeven. Een manager die ook coachend leiding kan geven, is een completere manager; en misschien moet ik wel zeggen: een completer mens!

----------------------------------

----------------------------------

----------------------------------

€ 250,= (ex btw)

----------------------------------

De Cursus Leidinggeven is een online opleidingsconcept (via e-Learning) dat een praktisch totaalkader biedt voor de operationele aansturing van je team en individuele medewerkers, gebaseerd op een coachende en situationele stijl van leidinggeven.

"...coachend leidinggeven is geen softe stijl. Integendeel!
In onderling overleg worden voortdurend keiharde, resultaatgerichte werkafspraken gemaakt.
Daarvoor neemt de medewerker de volle verantwoordelijkheid op zich.

En de medewerker moet wel met een erg goed verhaal komen, wil hij de gemaakte werkafspraken niet nakomen! Geen ruimte meer voor onduidelijkheden en/of excuses...!"

----------------------------------

Gratis Minicursus

Gratis Minicursus over Operationeel Leidinggeven aan je team

Gratis Minicursus >>

3 Modules

De Cursus Leidinggeven bestaat uit 3 praktijkgerichte Modules.

Lesprogramma - 3 Modules >>

Bestellen

De Cursus Leidinggeven kun je veilig betalen via je eigen bank.

Bestellen Cursus Leidinggeven >>

----------------------------------

----------------------------------

Belangrijkste LEERPUNTEN en VOORDELEN van de cursus Operationeel Leidinggeven

Je leert allereerst het één en ander over de drie hoofddoelen en hoofdtaken van een manager; deze geven voor een belangrijk deel richting aan (de indeling van) je alledaagse werkzaamheden.

Je leert waarom autoritair leidinggeven in de meeste situaties niet werkt, vooral omdat medewerkers zich hierdoor onvoldoende ontwikkelen.

Ontdek waarom het begrip verantwoordelijkheid (nemen én waarmaken) eigenlijk één van de belangrijkste nagestreefde waarden is binnen je organisatie.

Je leert exact hoe je zoveel mogelijk van je eigen (vooral: operationeel gerichte) werkzaamheden delegeert aan je medewerkers; daardoor houd je meer tijd over voor je eigenlijke managementtaken.

Maar je leert ook hoe je (door optimale delegatie) je medewerkers stimuleert om zelf zoveel mogelijk verantwoordelijkheden op zich te nemen; daardoor ontwikkelen zij zich tot zelfstandige en zelfverantwoordelijke medewerkers - en die ontwikkeling heeft vanzelfsprekend een enorme positieve invloed op hun (werk)resultaten.

Ontdek hoe je binnen je organisatie voortdurend meetbare resultaatgerichte (werk)afspraken maakt - daardoor kun je achteraf altijd objectief vaststellen of gemaakte afspraken zijn gerealiseerd (of niet...).

 

Je leert, mede op basis van de principes van situationeel leidinggeven, welke vrijheid en ruimte je je medewerkers (binnen bepaalde kaders) moet geven bij de uitvoering van hun werk - de meeste medewerkers vinden het nu eenmaal prettig om die ruimte te krijgen; dat heeft ook een positief effect op hun mate van werkplezier en tevredenheid.

In de cursus leer je welke principes je als leidinggevende kunt inzetten, om optimaal te delegeren en/of welke technieken je kunt gebruiken om samen met je medewerker heldere resultaatgerichte werkafspraken te maken - hoe beter je die technieken beheerst, hoe makkelijker én leuker het coachen van je medewerkers wordt.

Eén van die technieken betreft het geven en ontvangen van feedback - als je de "regels" hiervoor goed volgt, heeft dat een enorme positieve invloed op de kwaliteit van de onderlinge verhoudingen en van de (werk)gesprekken die je voert.

Eén van de belangrijkste technieken die je als coachende leidinggeven moet beheersen is het stellen van vragen - in de cursus besteden we hier dan ook uitgebreid aandacht aan; door de juiste "coachingsvragen" stimuleer je je medewerkers om actief mee te denken en zelf (verantwoorde) keuzes te maken (waarvoor zij dan weer zelf de verantwoordelijkheid op zich nemen). 

----------------------------------

----------------------------------

extra's bij de cursus Leidinggeven

 • tijdens het coachgesprek tussen medewerker en leidinggevende speelt communicatie een belangrijke rol. Daarom wordt in een afzonderlijke les nog eens aandacht besteed aan alle relevante communicatieve aspecten
 • door het tweerichtingsverkeer tussen leidinggevende en “werkvloer”, moeten ook je medewerkers de belangrijkste principes van deze coachende stijl van leidinggeven kennen, vanwege de praktische consequenties voor hun eigen functioneren. Bij de cursus wordt daarom ook een interactieve powerpoint presentatie opgeleverd. Deze maakt de theorie visueel en kun je plenair inzetten, om je medewerkers de principes uit te leggen en hen nauw te betrekken bij het toepassen van de “10 Geboden”. De opbouw van de powerpoint presentatie loopt parallel aan de aangeboden lesstof in de online cursus
 • coachend leidingeven betekent ook dat je leidinggeeft aan een aantal cruciale gebieden, die het functioneren van je medewerkers mede bepalen. Denk aan hun competenties, aan hun tijdbesteding, aan de onderlinge samenwerking (ook tussen de verschillende afdelingen…!), et cetera. Om de operationele aansturing van deze gebieden te vereenvoudigen, ontvang je bij de cursus ook een aantal eenvoudige, maar zeer effectieve analysetools
 • de cursus is ruim opgezet en zoveel mogelijk geschreven in alledaagse spreektaal; dat maakt het allemaal eenvoudig te begrijpen en bovendien prettig leesbaar

----------------------------------

Gratis Minicursus

Gratis Minicursus over Operationeel Leidinggeven aan je team

Gratis Minicursus >>

3 Modules

De Cursus Leidinggeven bestaat uit 3 praktijkgerichte Modules.

Lesprogramma - 3 Modules >>

Bestellen

De Cursus Leidinggeven kun je veilig betalen via je eigen bank.

Bestellen Cursus Leidinggeven >>

----------------------------------

"...coachend leidinggeven is geen techniek die je zomaar even uit de kast haalt; het is in eerste instantie vooral een manier van denken…; een manier van mensen tegemoet treden en anderen (respectvol) behandelen, zoals jezelf het liefste behandeld wilt worden. Een manager die ook coachend leiding kan geven is een completere manager…en misschien moet ik wel zeggen: een completer mens…..!"

----------------------------------

belangrijkste resultaten van coachend leidinggeven

 • zelfstandige, zelfverantwoordelijke medewerkers
 • een slagvaardige organisatie
 • efficiënte tijdbesteding
 • betere planning
 • tevreden medewerkers en leidinggevenden
 • optimale delegatie van je eigen werkzaamheden
 • meer tijd over voor je overige managementtaken
 • optimale samenwerking tussen leiding, medewerkers, teams en afdelingen
 • prettige werksfeer in een klant- en resultaatgerichte bedrijfscultuur
 • betere werk- & bedrijfsresultaten - optimale klanttevredenheid

   

de 10 Geboden" van Coachend Leidinggeven
De theoretische uitgangspunten en praktische toepassing van coachend leidinggeven worden binnen de cursus Leidinggeven uitgebreid behandeld aan de hand van de zogenoemde “10 geboden van resultaatgericht leidinggeven & samenwerken”. Het zijn tevens de spelregels waar iedereen zich binnen je organisatie aan moet houden en die elke medewerker, inclusief jijzelf, als het ware moet kunnen dromen.

   

 

Je volgt de Cursus Leidinggeven via het e-Learningsysteem “Talent Learning Management System”. Je hebt 90 dagen lang 24/7 online toegang tot de actuele lesstof, vanaf elke plek met internetverbinding. Je kunt dus aan de cursus werken op momenten, die jou het beste uitkomen.

 • 24/7 online toegang – bepaal je eigen studietempo
 • ingebouwde toetsen – test je kennis
 • vertaalslag – praktijkgerichte taakopdrachten
 • download extra bestanden & presentaties

 

"...coachend leidinggeven is een combinatie van en ideale balans tussen taakgericht en mensgericht leidinggeven; de ideale coach weet exact hoe hij die balans moet aanbrengen, waardoor hij het beste uit zijn medewekers naar boven haalt, ten gunste van de doelen die behaald moeten worden...!"

----------------------------------

----------------------------------

Bestellen Cursus Leidinggeven

€ 250,= (ex btw)

----------------------------------

----------------------------------

 

De Cursus Leidinggeven kun je veilig betalen via je eigen bank. Om te bestellen klik je op de betaalknop hiernaast.

Je inloggegevens voor de online leeromgeving en de factuur ontvang je van mij per mail.

----------------------------------

----------------------------------