Deze website maakt gebruik van cookies. Door gebruik te maken van deze website ga je hiermee akkoord.

 

 

"...4 efficiencyslagen die je binnen je Mkb-onderneming kunt doorvoeren - vergroot de grip op het dagelijks reilen & zeilen van je Mkb-onderneming, stop met voortdurend jachten & jagen en houd ook meer tijd over voor andere leuke dingen die je graag wilt doen..."

***

Efficiënte inzet van middelen...?

Binnen organisaties worden beschikbare middelen niet altijd even verstandig ingezet. Dat komt onder andere doordat de hoofdlijnen van de bedrijfsvoering niet helemaal duidelijk zijn en structuur & samenhang ontbreken. Daardoor gaan veel kostbare tijd, geld en energie verloren.

In dit artikel bespreek ik op hoofdlijnen 4 efficiencyslagen, waarmee je een eerste ordening aanbrengt in al je ondernemingsactiviteiten. Daardoor ga je doelgerichter werken, vergroot je de grip op je Mkb-onderneming en krijg je ook veel meer "rust in de tent":

 • leg je belangrijkste (hoofd)doelen vast
 • formulier doelen voor interne organisatieontwikkeling
 • ontwikkel meetbare actieplannen (met prestatie-indicatoren)
 • meten, analyseren & (zo nodig) bijsturen

*****

#1. leg de (hoofd)doelen van je Mkb-onderneming vast

Zonder helder geformuleerde doelen weet je niet wat je precies wilt bereiken. Je doelen bepalen tevens de gerichte activiteiten die je gaat ondernemen om deze doelen te realiseren. Denk daarom eens rustig na en leg realistische, meetbare doelen & doelstellingen vast, zowel voor de korte als de langere termijn.

De belangrijkste doelen hebben minimaal betrekking op financiële resultaten, de tevredenheid van je klanten en de tevredenheid van je medewerkers. Als je erin slaagt om deze drie doelen te realiseren, ben je vaak al een heel eind op de goede weg.

Uit je hoofddoelen leid je allerlei relevante subdoelen af. Deze kunnen per onderneming (sterk) verschillen en laat ik hier verder buiten beschouwing.

#2. formuleer doelen voor je interne organisatie

De kwaliteit van je interne organisatie is een belangrijke voorwaarde voor het (kunnen) behalen van je hoofddoelen. Leg daarom ook doelen vast voor de verdere kwalitatieve groei van je interne organisatie. Denk bijvoorbeeld aan doelen met betrekking tot werkprocessen, stijl van leidinggeven, competenties medewerkers, middelen, marketing, enzovoorts.

#3. stel meetbare actieplannen op (met KPI's)

Vertaal je doelen & doelstellingen altijd in concrete, meetbare (dagelijkse) activiteiten. Kies altijd de (kritische) activiteiten, waarvan je verwacht dat ze de beste bijdrage leveren aan het bereiken van vastgelegde doelen. Alle overige activiteiten laat je verder buiten beschouwing - "managen is ook kiezen voor wat je NIET doet".

Koppel aan al je activiteiten relevante prestatie-indicatoren, inclusief meetbare targets. Een simpel voorbeeld van deze gedachtegang:

 • kritsiche activiteit: werven van nieuwe klanten binnen je huidige doelgroep
 • KPI: omzetbijdrage nieuwe klanten ten opzichte van totaalomzet
 • target: bijvoorbeeld 18%

***

#4. Voortgangsresultaten binnen je Mkb-onderneming meten

Het voordeel van het werken met prestatie-indicatoren is, dat je periodiek de resultaten kunt meten van de afzonderlijke activiteiten die je hebt uitgevoerd: in hoevere komen deze overeen met de eerder door jou vastgelegde targets?

Als er sprake is van grote verschillen tussen werkelijke resultaten en targets, onderzoek dan wat hiervan de belangrijkste oorzaak is. Alleen wanneer je de werkelijke oorzaak kent van eventuele afwijkingen, kun je gericht ingrijpen en noodzakelijke verbeteringen doorvoeren.

welke kansen laat jij liggen binnen je Mkb-onderneming?

Mijn ervaring is dat deze vier efficiencyslagen binnen ondernemingen lang niet altijd als geheel worden doorgevoerd. De eerste twee slagen (doelen stellen) levert meestal geen enkel probleem op. Maar aan het opstellen van meetbare (met accent op meetbare) actieplannen wordt niet altijd de juiste aandacht besteed. En daarmee wordt het "meten, analyseren & bijsturen" (de vierde efficiencyslag) ook vaak overgeslagen.

voordelen van doorgevoerde efficiencyslagen
 • duidelijkheid voor alle betrokkenen over doelen, doelstellingen en activiteiten
 • efficiënter werken door aangebrachte focus, structuur & samenhang
 • veel meer overzicht en grip op het dagelijks reilen en zeilen van je Mkb-onderneming
 • stap voor stap werken aan het verbeteren van je (deel)resultaten
 • "rust in de tent": ontspannen & succesvol ondernemen

***

***

Pippeling 52
2771 PJ Boskoop
06 21 86 00 44
admin@verkoopstrategie.nl

*****

***

Wil je nog meer weten over het managen van je MKB Onderneming?

Ontdek hoe je ontspannen én succesvol ondernemen optimaal kunt combineren. Bouw een praktisch basisfundament en creëer een uitdagend toekomstperspectief, zowel voor je privéleven als voor je MKB Onderneming: vraag de gratis Minicursus Succesvolle MKB Bedrijven aan.

***

Even voorstellen:

Ik ben Jan Verhoef, eigenaar van Sales Force Consulting. Ik help ambitieuze Mkb-ondernemers, zoals jij, met het perfect combineren van ontspannen én succesvol ondernemen.

Maak voor eens en voor altijd een einde aan dat voortdurend jachten en jagen, til je onderneming naar een volgend niveau en maak je persoonlijke doelstellingen en ambities stap voor stap waar (de reden waarom je ooit voor jezelf bent begonnen, toch...?).

*****

 

Leave a comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *