4 Stappen om de efficiency van je MKB onderneming verder te verbeteren

“…4 efficiencyslagen die je binnen je Mkb-onderneming kunt doorvoeren – vergroot de grip op het dagelijks reilen & zeilen van je Mkb-onderneming, stop met voortdurend jachten & jagen en houd ook meer tijd over voor andere leuke dingen die je graag wilt doen…!”

Binnen organisaties worden beschikbare middelen niet altijd even verstandig ingezet. Dat komt onder andere doordat de hoofdlijnen van de bedrijfsvoering niet helemaal duidelijk zijn en structuur & samenhang ontbreken. Daardoor gaan veel kostbare tijd, geld en energie verloren.

In dit artikel bespreek ik op hoofdlijnen 4 efficiencyslagen, waarmee je een eerste ordening aanbrengt in al je ondernemingsactiviteiten. Alleen daardoor ga je al doelgerichter werken, vergroot je de grip op je Mkb-onderneming en krijg je ook veel meer “rust in de tent”:

1. leg je belangrijkste doelen vast
2. formuleer doelstellingen voor je interne organisatie
3. ontwikkel meetbare actieplannen
4. meet, analyseer en stuur zo nodig direct bij

#1. Leg de (hoofd)doelen van je MKB onderneming vast

Als je geen heldere doelen vastlegt, weet je ook niet precies welke gerichte activiteiten je moet ondernemen om die doelen te bereiken. Denk daarom eens rustig na en leg realistische, meetbare doelen & doelstellingen vast, zowel voor de korte als de langere termijn.

De belangrijkste doelen hebben minimaal betrekking op financiële resultaten, de tevredenheid van je klanten en de tevredenheid van je medewerkers. Als je erin slaagt om deze drie doelen te realiseren, ben je vaak al een heel eind op de goede weg.

Uit je hoofddoelen leid je allerlei relevante subdoelen af. Deze kunnen per onderneming (sterk) verschillen en laat ik hier verder buiten beschouwing

#2. Formuleer ook doelstellingen voor de kwalitatieve ontwikkeling van je interne organisatie

De kwaliteit van je interne organisatie is een belangrijke voorwaarde voor het (kunnen) behalen van je hoofddoelen. Leg daarom ook doelen vast voor de verdere kwalitatieve groei van je interne organisatie.

Denk bijvoorbeeld aan doelen met betrekking tot werkprocessen, samenwerking, stijl van leidinggeven, competenties medewerkers, middelen, marketing, enzovoorts 

#3. Stel meetbare actieplannen op

Vertaal je doelen & doelstellingen altijd in concrete, meetbare (dagelijkse) activiteiten. Kies altijd de (kritische) activiteiten, waarvan je verwacht dat ze de beste bijdrage leveren aan het bereiken van vastgelegde doelen. Alle overige activiteiten laat je verder buiten beschouwing – “managen is ook kiezen voor wat je NIET doet”.

Koppel aan al je activiteiten relevante prestatie-indicatoren, inclusief meetbare targets. Meer info hierover vind je in mijn Blog: Je onderneming managen met prestatie-indicatoren >>

#4. Voortgangsresultaten voortdurend meten

Het voordeel van het werken met prestatie-indicatoren is, dat je periodiek de resultaten kunt meten van de afzonderlijke activiteiten die je hebt uitgevoerd: in hoeverre komen deze overeen met de eerder door jou vastgelegde targets? Als er sprake is van grote verschillen tussen werkelijke resultaten en targets, onderzoek dan wat hiervan de belangrijkste oorzaak is. Alleen wanneer je de werkelijke oorzaak kent van eventuele afwijkingen, kun je gericht ingrijpen en noodzakelijke verbeteringen doorvoeren.

Je efficiency verbeteren – welke kansen laat jij liggen…?

Mijn ervaring is dat deze vier efficiencyslagen binnen ondernemingen lang niet altijd als geheel worden doorgevoerd. De eerste twee slagen (doelen stellen) levert meestal geen enkel probleem op. Maar aan het opstellen van meetbare (met accent op meetbare) actieplannen wordt niet altijd de juiste aandacht besteed. En daarmee wordt het “meten, analyseren & bijsturen” (de vierde efficiencyslag) ook vaak overgeslagen.

Voordelen van doorgevoerde efficiencyslagen
  • duidelijkheid voor alle betrokkenen over doelen, doelstellingen en activiteiten

  • efficiënter werken door aangebrachte focus, structuur & samenhang

  • veel meer overzicht en grip op het dagelijks reilen en zeilen van je Mkb-onderneming

  • stap voor stap werken aan het verbeteren van je (deel)resultaten

  • “rust in de tent”: ontspannen & succesvol ondernemen

Wil je meer weten over het managen van je MKB Onderneming…?

In de gratis Minicursus Succesvolle MKB Bedrijven ontdek je meer over de kwalitatieve basisvoorwaarden die je binnen je onderneming minimaal geregeld moet hebben, om positieve resultaten te behalen.

Hoi, ik ben Jan Verhoef. Als ondernemerscoach bied ik unieke en de meest praktische online cursussen (via E-learning) voor MKB-ondernemingen.

LEES MEER OVER MIJ >>

GRATIS MINICURSUSSEN
VOOR HET MANAGEN VAN
JE MKB ONDERNEMING

Graag bied ik je de mogelijkheid om gratis kennis te maken met mijn dienstverlening.

Ontdek hoe je (opnieuw) perspectief in je business aanbrengt. Welke gratis Minicursussen vind jij interessant?

LEES MEER >>

PIJLERS VAN SUCCESVOL MKB ONDERNEMERSCHAP

Mijn online cursussen voor het MKB heb ik ontwikkeld op basis van mijn visie op ondernemerschap voor MKB-ondernemingen, kort en bondig samengevat in mijn Pijlers van Succesvol MKB Ondernemerschap.

LEES MEER >>