Deze website maakt gebruik van cookies. Door gebruik te maken van deze website ga je hiermee akkoord.

 

Hoe maak je een Bedrijfsplan mkb...?

Als je een Bedrijfsplan MKB...=> (zie de online cursus) gaat maken, moet je er altijd optimale focus & samenhang in aanbrengen. Om dat goed te kunnen doen, is het allereerst belangrijk om een heldere, logische structuur te gebruiken voor  je nieuwe Plan.

Om het allemaal zo praktisch en eenvoudig mogelijk te houden, pas ik voor de totale cursus (en daarmee voor de opzet van jouw nieuwe Bedrijfsplan) de volgende structuur toe:

 

Een korte toelichting bij het schema:
Na het uitwerken van je missie ("Waar STA je voor") en visie ("Waar GA je voor") leer je hoe je een heldere ondernemingsstrategie uitstippelt, die aangeeft hoe je je belangrijkste doelen wilt behalen. Je strategie geeft bovendien richting aan je dagelijkse operationele activiteiten.

Voor de vertaling van je doelen & strategie in praktische activiteitenplannen, heb ik gekozen voor 5 verschillende perspectieven:
1. jouw persoonlijke doelen, ambities & activiteitenplanning
2. klantdoelen & activiteitenplanning
3 doelen, targets & activiteitenplanning met betrekking tot je medewerkers
4. doelstellingen & activiteitenplanning met betrekking tot alle overige relevante aspecten van je interne organisatie
5. in het financiële perspectief maak je een financiële vertaalslag van al je voorgenomen plannen

----------------------------------

Maak zelf direct een praktische & compacte vertaalslag:
Je bedrijfsplan hoeft echt geen dik boekwerk te worden. Dat is nergens voor nodig. De methodiek binnen de cursus is er dan ook op gericht om alle beschreven uitgangspunten kort en bondig samen te vatten met een aantal korte statements.

In de cursus begint elk gedeelte met een korte theoretische uitleg over het betreffende onderwerp. Daarvan maak je, voor zover je dat relevant vindt voor je eigen onderneming, direct een praktische vertaalslag. Om het wat dat betreft zo makkelijk mogelijk voor je te maken, heb ik een format (als Worddocument) voor je klaargezet. Op deze manier werk je je Bedrijfsplan praktisch en overzichtelijk uit.

De cursus is zoveel mogelijk geschreven in alledaagse spreektaal. Dat maakt het allemaal eenvoudig te begrijpen en bovendien prettig leesbaar.

"...als je bovenstaande structuur & werkwijze volgt, wordt het maken van je Bedrijfsplan eerder een "eenvoudige invuloefening", dan een ingewikkelde exercitie...!"

----------------------------------