Deze website maakt gebruik van cookies. Door gebruik te maken van deze website ga je hiermee akkoord.

----------------------------------

Hoe maak je een Bedrijfsplan mkb...?

----------------------------------

Als je een Bedrijfsplan MKB...=> (zie de online cursus) gaat maken, moet je er altijd optimale focus & samenhang in aanbrengen. Om dat goed te kunnen doen, is het allereerst belangrijk om een heldere, logische structuur te gebruiken voor  je nieuwe Plan. Om het allemaal zo praktisch en eenvoudig mogelijk te houden, pas ik voor de totale cursus (en daarmee voor de opzet van jouw nieuwe Bedrijfsplan) de volgende structuur toe:

----------------------------------

Een korte toelichting bij het schema:
Na het uitwerken van je missie ("Waar STA je voor") en visie ("Waar GA je voor") leer je hoe je een heldere ondernemingsstrategie uitstippelt, die aangeeft hoe je je belangrijkste doelen wilt behalen. Je strategie geeft bovendien richting aan de manier waarop je praktisch invulling geeft aan je dagelijkse operationele activiteiten.

Voor de vertaling van je doelen & strategie in praktische activiteitenplannen, heb ik gekozen voor 5 verschillende perspectieven (zie de middelste rij van het schema):
1. jouw persoonlijke doelen, ambities & activiteitenplanning
2. klantdoelen & activiteitenplanning
3 doelen, targets & activiteitenplanning met betrekking tot je medewerkers
4. doelstellingen & activiteitenplanning met betrekking tot alle overige relevante aspecten van je interne organisatie
5. in het financiële perspectief behandel ik enkele gangbare financiële modellen voor het MKB. Binnen dat perspectief maak je een financiële vertaalslag van al je voorgenomen plannen.

Binnen elk perspectief werk je het betreffende onderwerp (onder andere) uit aan de hand van de onderste rij uit het totaalschema: aspect, analyse, activiteit en target. Bovendien leg je, indien relevant, omzet- & kostencomponenten direct vast in je Exploitatiebegroting.

----------------------------------

Maak zelf direct een praktische & COMPACTE vertaalslag:
Je bedrijfsplan hoeft echt geen dik boekwerk te worden. Dat is nergens voor nodig. De methodiek binnen de cursus is er dan ook op gericht om alle beschreven uitgangspunten kort en bondig samen te vatten met een aantal korte statements.

In de cursus begint elk gedeelte dan ook meestal met een korte theoretische uitleg over het betreffende onderwerp. Daarvan maak je, voor zover je dat relevant vindt voor je eigen onderneming, direct een praktische vertaalslag. Als van jouw de nodige activiteit wordt verwacht, wordt dat in de cursus op de volgende manier aangegeven:

Nu JIJ...!

“…maak nu zelf een praktische vertaalslag; 
Neem je samenvattende conclusies over "dit onderwerp" op in
Hoofdstuk "X" van je eigen Bedrijfsplan...!"

Met het unieke online opleidingsconcept Bedrijfsplan MKB online heb ik het zo makkelijk mogelijk voor je gemaakt en alles al voor je “klaargezet”:

  • een compleet format, waarmee je jouw Plan in een Word-bestand verder kunt uitwerken
  • maak eenvoudig een praktische vertaalslag voor je eigen Bedrijfsplan
  • door de logische opbouw behoud je het overzicht en ontdek je cruciale verbanden
  • de bijgeleverde analysetools vereenvoudigen een belangrijk deel van je interne analyse
  • de cursus is ruim opgezet en zoveel mogelijk geschreven in alledaagse spreektaal
  • dat maakt het allemaal eenvoudig te begrijpen en bovendien prettig leesbaar

----------------------------------

"...als je bovenstaande structuur & werkwijze volgt, wordt het maken van je Bedrijfsplan eerder een "eenvoudige invuloefening", dan een ingewikkelde exercitie...!"

----------------------------------

----------------------------------

Je volgt de cursus Bedrijfsplan MKB online via het e-Learningsysteem “Talent Learning Management System”.

Je hebt 24/7 online toegang tot de actuele lesstof, vanaf elke plek met internetverbinding.

Je kunt dus aan de cursus werken op momenten, die jou het beste uitkomen. Bovendien bied ik de mogelijkheid van 1-op-1 (online) coaching.

----------------------------------

----------------------------------

----------------------------------

----------------------------------

----------------------------------

---

gratis minicursus Succesvolle MKB Bedrijven

Vraag de gratis Minicursus aan over Succesvolle MKB Bedrijven. Ontdek aan welke minimale kwalitatieve basisvoorwaarden je onderneming moet voldoen, om niet alleen vandaag maar ook morgen optimale resultaten te behalen.

Lees meer...=>

---