Deze website maakt gebruik van cookies. Door gebruik te maken van deze website ga je hiermee akkoord.

 

Klantgericht Ondernemen en bedrijfsgroei:

 

"...bied je doelgroep de juiste toegevoegde WAARDEN, trek de juiste klanten aan en verbeter je financiële positie..."

***

Inleiding Klantgericht Ondernemen

Zonder klanten heb je geen business. Daarom is het niet meer dan logisch dat je klanten een centrale positie innemen binnen je bedrijfsvoering. Maar Klantgericht Ondernemen gaat verder dan alleen maar rekening houden met de wensen van je klanten. Ik maak dat in dit artikel duidelijk aan de hand van de 4 deelgebieden van Winstgevend Klantgericht Ondernemen:

  • Deelgebied I: klantgerichtheid
  • Deelgebied II: Klanttevredenheid
  • Deelgebied III: Klantentrouw
  • Deelgebied IV: Winstgevend klantenbestand

*****

Klantgericht Ondernemen - fase I: klantgerichtheid

Het vertrekpunt van je klantgerichtheid ligt bij je doelgroep: met welk probleem worstelt je doelgroep? En: welke waarden streeft men na, nadat het probleem is opgelost?

Uit deze vragen volgt ten eerste dat je de problemen van je doelgroep (in relatie tot jouw business) tot op detailniveau moet kennen én begrijpen. Immers:

"...hoe kun je jouw doelgroep ooit optimaal helpen, als je hun problemen én de negatieve gevolgen van die problemen niet door en door kent...?"

Maar uit die vragen volgt ten tweede dat klantgerichtheid uiteindelijk gaat over het geheel van relevante waarden dat jij met je diensten, producten en serviceaspecten aan je doelgroep biedt. Door de klantgerichtheid van je onderneming te verwoorden in termen van geboden waarden verleg je het accent naar de immateriële, emotionele eigenschappen van je totale business en kun je in je marketing & sales ook perfect op die emoties inspelen: "Sellng = Emotion".

Enkele voorbeelden van waarden: efficiency, structuur, kennis, ontwikkeling, comfort, geluk, tevredenheid, kwaliteit, hoop, perspectief, ontspanning, kostenreductie, etc., etc.

Klantgericht Ondernemen - fase II: klanttevredenheid

De klantgerichtheid van je onderneming moet allereerst leiden tot klanttevredenheid. Klanttevredenheid is het subjectieve oordeel van de klant over de kwaliteit van jouw diensten, producten en serviceaspecten en de waarden die jij biedt.

Als je de tevredenheid van je klanten gaat meten, moet die meting uiteindelijk 1-op-1 aansluiten op die waarden. Als je die link niet legt, meet je eigenlijk niet wat je wilt (m)weten en dat is natuurlijk zonde van je tijd, geld en energie.

Klantgericht Ondernemen - fase III: klantentrouw

Klanttevredenheid moet vervolgens leiden tot klantentrouw. Mocht de klant de zakelijke relatie met je onderneming beëindigen, relateer de "staakreden" (voor zover relevant) dan altijd aan de kwaliteit van je klantgerichtheid. Mogelijk dat je op onderdelen toch nog de nodige kwaliteitsverbeteringen in je klantgerichtheid moet doorvoeren.

Klantgericht Ondernemen - fase IV: een rendabel klantenbestand

Als je tevreden en trouwe klanten hebt, is dat leuk. Maar het belangrijkste doel van klantgericht ondernemen is toch de financiële groei van je bedrijf. Daarom moet je ook regelmatig onderzoeken of (al) je klanten nog wel winstgevend genoeg zijn voor je bedrijf.

Gemiddeld genomen bestaat een klantenbestand uit ongeveer 30% verliesgevende klanten; daarbij gaat het dan ook om de kosten die je voor deze klanten moet maken. De winstgevendheid van verliesgevende kun je onder andere vergroten door hen goedkopere vormen van service te verlenen. Daardoor nemen de kosten af en hun winstgevendheid overeenkomstig toe.

De samenhang tussen de vier fasen van Klantgericht Ondernemen

Hoe beter je de samenhang tussen de vier deelgebieden van Klantgericht Ondernemen aanbrengt, hoe beter de uiteindelijke resultaten. Schematisch weergegeven:

Klantgericht Ondernemen = een continu proces

Klantgericht Ondernemen is geen eenmalige activiteit, maar een continu proces. Immers: marktontwikkelingen gaan supersnel. Klantwensen & -behoeften ontwikkelen zich daarom misschien wel sneller dan de klantgerichtheid van jouw onderneming. Klantgericht ondernemen is dan ook een doorlopend proces. Zorg dat je niet achterop raakt! 

 

***

Pippeling 52
2771 PJ Boskoop
06 21 86 00 44
admin@verkoopstrategie.nl

*****

***

Wil je nog meer weten over klantgerichtheid & klantvriendelijkheid?

Ontdek hoe je een helder klantgerichtheidbeleid ontwikkelt en daardoor de juiste strategische klanten aantrekt. Klantgericht werken is één van de vele, maar vooral ook één van de snelste en meest logische invalshoeken om bedrijfsgroei te realiseren.

Vraag de Gratis Minicursus (PDF) Klantgericht Werken aan. Ontdek hoe je al relevante zaken met betrekking tot je klanten optimaal aanpast aan de wensen en eisen van de steeds kritisch wordende consument: de klant centraal!

***

Even voorstellen:

Ik ben Jan Verhoef, eigenaar van Sales Force Consulting. Ik help ambitieuze Mkb-ondernemers, zoals jij, met het perfect combineren van ontspannen én succesvol ondernemen.

Maak voor eens en voor altijd een einde aan dat voortdurend jachten en jagen, til je onderneming naar een volgend niveau en maak je persoonlijke doelstellingen en ambities stap voor stap waar (de reden waarom je ooit voor jezelf bent begonnen, toch...?).

***

Leave a comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *