10 praktische tips voor het verbeteren van je leidinggevende vaardigheden

“…één van de vele invalshoeken die je kunt gebruiken om de prestaties van je medewerkers te verbeteren, is het doorvoeren van de principes van Coachend Leidinggeven…”

Je leidinggevende vaardigheden verbeteren

Hieronder vind je een aantal tips, die betrekking hebben op een coachende stijl van leidinggeven, met (dit keer) accent op het betrekken van je medewerkers bij het vaststellen van werkopdrachten en de ruimte die hen wordt geboden bij de uitvoering van hun werk.

  • formuleer in overleg met je medewerkers heldere werkopdrachten & doelen…

  • …maar laat de praktische invulling aan henzelf over – werk met ruime kaders – het gaat er uiteindelijk om dat ze de eerder afgesproken werkopdracht perfect uitvoeren

  • geef ervaren medewerkers geen strakke werkopdrachten; dat werkt contraproductief. Vaak hebben ze aan een half woord al genoeg en begrijpen ze exact welke verantwoordelijkheden zij moeten waarmaken

  • dwing je mensen niet in een strak keurslijf; pas de principes toe van situationeel leidinggeven: geef ze de vrijheid die ze aankunnen – zolang ze maar goed presteren

  • oefen invloed uit zonder zelf nadrukkelijk aanwezig te zijn – dat is de kunst: een goede leidinggevende voelt exact aan waar hij moet ondersteunen en bijsturen en waar hij z’n mensen (binnen de gestelde kaders) volledig vrij moet laten

  • formuleer werkopdrachten samen met je medewerkers en maak ze SMART (tijd, kwaliteit/kwantiteit, kosten), zodat je achteraf altijd objectief kunt vaststellen of het werk goed is uitgevoerd

  • mensen werken het beste als ze dingen mogen doen waar ze echt goed in zijn…geef ze dat werk dan ook – maak optimaal gebruik van de deskundigheden van je medewerkers – dat stimuleert en motiveert

  • medewerkers willen (meestal…) zelf verantwoordelijkheid nemen; stimuleer ze daartoe continu. Verantwoordelijkheid nemen, betekent automatisch ook verantwoordelijkheden waarmaken én verantwoording afleggen over de resultaten die je hebt behaald

  • vraag je medewerkers regelmatig om hun mening, laat je door hen adviseren en dóe er ook echt iets mee (sommige managers denken dat ze alles beter moeten weten dan hun medewerkers…: onzin!)

  • luister méér dan dat je zelf aan het woord bent (2 oren – 1 mond…); stel je medewerkers vooral veel vragen. Laat je medewerkers dan wel zelf de antwoorden geven

Wil je meer weten over het optimaal leidinggeven aan je team…?

In de gratis Minicursus Operationeel Leidinggeven vind je info over verschillende leidinggevende stijlen, inclusief een praktisch kader voor de operationele aansturing van je team en individuele medewerkers.

Hoi, ik ben Jan Verhoef. Als ondernemerscoach bied ik unieke en de meest praktische online cursussen (via E-learning) voor MKB-ondernemingen.

LEES MEER OVER MIJ >>

GRATIS MINICURSUSSEN
VOOR HET MANAGEN VAN
JE MKB ONDERNEMING

Graag bied ik je de mogelijkheid om gratis kennis te maken met mijn dienstverlening.

Ontdek hoe je (opnieuw) perspectief in je business aanbrengt. Welke gratis Minicursussen vind jij interessant?

LEES MEER >>

PIJLERS VAN SUCCESVOL MKB ONDERNEMERSCHAP

Mijn online cursussen voor het MKB heb ik ontwikkeld op basis van mijn visie op ondernemerschap voor MKB-ondernemingen, kort en bondig samengevat in mijn Pijlers van Succesvol MKB Ondernemerschap.

LEES MEER >>