Effectief samenwerken binnen organisaties

4 invalshoeken om de kwaliteit van de samenwerking te verbeteren

Je MKB onderneming managen

Je kunt de resultaten van je onderneming vanuit verschillende invalshoeken managen. In dit artikel bespreek ik de invalshoek “effectieve samenwerking coachen”. De definitie die ik voor samenwerken gebruik: een actieve bijdrage leveren aan een gezamenlijk resultaat, ook al is dat niet altijd in je eigenbelang, of in het belang van je eigen afdeling.

 

Goed samenwerken is vaak lastig

Binnen organisaties is goed samenwerken vaak één van de lastigste onderdelen van het werk. Dat komt onder andere doordat mensen soms geneigd zijn (teveel) hun eigen waarden- & normenpatroon te volgen en zich maar moeilijk kunnen aanpassen aan die van anderen.

De kwaliteit van de samenwerking bepaalt niet alleen de onderlinge verhoudingen en werksfeer, maar is vooral een belangrijke voorwaarde om positieve bedrijfsresultaten te behalen. Optimaal samenwerken is “teamsport” en effectief samenwerken MOET, door de hele organisatie heen. Immers: de kwaliteit van de interne samenwerking bepaalt voor een belangrijk deel de kwaliteit die uiteindelijk aan de externe klant wordt geboden.

 

Criteria effectief samenwerken

De kwaliteit van de samenwerking kun je onder andere meten en analyseren aan de hand van de volgende criteria:

– solidariteit
– vertrouwen
– feedback
– rolverdeling

Samenwerken en solidariteit

Stabiliteit heeft betrekking op stabiele en hechte relaties tussen medewerkers, door gedeelde opvattingen over bepaalde normen & waarden. Maar bijvoorbeeld ook doordat mensen zich identificeren met de groep waarvan zij deel uitmaken. 

Samenwerken en vertrouwen

Onderling vertrouwen is vanzelfsprekend een belangrijke voorwaarde voor optimale samenwerking binnen en tussen teams. Vertrouwen groeit als mensen zichzelf kunnen zijn, dankzij hun sterke kanten, maar ook ondanks hun minder positieve eigenschappen. Vertrouwen groeit vooral als conflicten en/of meningsverschillen in goede harmonie worden opgelost.

Feedback binnen de samenwerking

Feedback is een boodschap over het gedrag of de prestaties van een ander. Feedback kan zowel negatief als positief zijn : ook welgemeende complimenten behoren tot het geven van feedback. Feedback geven en ontvangen wordt pas effectief als er sprake is van onderling vertrouwen.

Rolverdeling binnen teams

Als teamleden elkaars kwaliteiten kennen, kan een praktische rolverdeling worden afgesproken. Hierbij zijn competenties en taakverdeling zo goed mogelijk op elkaar afgestemd; teamleden weten dan exact wat ze moeten doen én wat ze van elkaar kunnen verwachten.

Aanpak om de samenwerking te verbeteren

Leg meetbare doelstellingen met betrekking tot de gewenste kwaliteit van de samenwerking. Meet periodiek de werkelijk ervaren kwaliteit en maak deze binnen en tussen teams bespreekbaar. Dat voorkomt vaak “een hoop” problemen. Voer noodzakelijke verbeteringen door op basis van de eerder genoemde 4 invalshoeken.

Wil je meer weten over het coachen van je team…?

In de gratis mini cursus Operationeel Leidinggeven vind je info over verschillende leidinggevende stijlen, inclusief een praktisch kader voor de operationele aansturing van je team en individuele medewerkers.

Hoi, ik ben Jan Verhoef. Als ondernemerscoach bied ik unieke en de meest praktische online cursussen (via E-learning) voor MKB-ondernemers.

LEES MEER OVER MIJ >>

GRATIS MINICURSUSSEN
VOOR HET MANAGEN VAN
JE MKB ONDERNEMING

Graag bied ik je de mogelijkheid om gratis kennis te maken met mijn dienstverlening.

Ontdek hoe je (opnieuw) perspectief in je business aanbrengt. Welke gratis Minicursussen vind jij interessant?

LEES MEER >>

PIJLERS VAN SUCCESVOL MKB ONDERNEMERSCHAP

Mijn online cursussen voor het MKB heb ik ontwikkeld op basis van mijn visie op ondernemerschap voor MKB-ondernemingen, kort en bondig samengevat in mijn Pijlers van Succesvol MKB Ondernemerschap.

LEES MEER >>