Een succesvolle business opbouwen

– 3 fundamentele vragen –

“…3 fundamentele vragen die aan de basis liggen van een succesvolle business: 1. wat wil je – 2. waarom wil je het en 3. wat weerhoudt jou ervan om het WAT en het WAAROM te bereiken…?”

Succesvolle business – inleiding

Het ondernemerschap is leuk, interessant, een uitdaging! Maar ondernemen kan soms ook lastig zijn. Het gaat niet altijd zoals je wilt. Soms zit het mee – soms zit het ook wel eens even tegen. Het succes van je business wordt voor een belangrijk deel bepaald door allerlei factoren waar je zelf geen invloed op hebt. Maar mijn advies is altijd: focus je op zaken waar je WEL invloed op uit kunt oefenen. En dat “invloed uitoefenen op…” begint bij de basis, bij één van de meest fundamentele zaken: zorg voor duidelijkheid – allereerst voor je zelf!

En die duidelijkheid, zo heb ik zelf ook ervaren in mijn eigen business, begint met het beantwoorden van drie fundamentele vragen:

  1. WAT wil je…?
  2. WAAROM wil je dat…?
  3. Wat WEERHOUDT je…?

vraag #1: Wat wil je…?

Hoewel deze WAT-vraag vrij algemeen lijkt, denk ik dat het al dan niet kunnen beantwoorden ervan één van de belangrijkste redenen is waarom ondernemers succesvol zijn of niet. Immers: ondernemen begint met voor je zelf helder te krijgen welk leven je (vandaag) wilt leiden, wat je uiteindelijk wilt opbouwen en wilt bereiken. Welk succes je nastreeft – welke invulling je aan dat succes ook geeft.

En de definitie van succes moet JOUW definitie zijn en niet die van een ander.

We zijn soms geneigd om te streven naar het succes dat anderen voor ons definiëren, of te streven naar het succes dat een ander heeft, zonder ons af te vragen wat nu we eigenlijk zelf willen.

En om dat te achterhalen, is het verstandig om je nog eens opnieuw af te vragen: welk succes, of welk leven streef ik nu eigenlijk ZELF na?

En als ik dan naar mezelf kijk, is die duidelijkheid, dat échte nagestreefde succes, niet altijd zo helder voor me geweest. Zeker, ik wilde altijd al mijn eigen onderneming. Ik wilde altijd al mijn kennis en vaardigheden verder ontwikkelen en (tegen een financiële vergoeding…) inzetten ten gunste van andere ondernemers: hen inspireren en helpen beter te worden, hen helpen om met nog meer rust en plezier te ondernemen. Dat heeft me altijd geïnspireerd – én de nodige voldoening gegeven.

Inmiddels weet ik ook welk leven ik ELKE DAG wil leven en ervaren: met heel veel plezier en in alle (gemoeds)rust mijn werk kunnen doen, zonder van anderen afhankelijk te zijn (“vrijheid”), elke dag (zonder maandagmorgengevoel…) opstaan met het idee dat ik weer vol enthousiasme en gemotiveerd aan het werk mag gaan (hoewel het niet als werken voelt…eerder als hobby) en het ondernemerschap als één groot uitdagend avontuur mag ervaren. En zo zou ik nog een aantal van dat soort positieve ervaringen kunnen noemen.

Maar ik vraag me elke dag ook af, óf ik mezelf wel nog wel zo voel – óf ik dat avontuur ook nog werkelijk ervaar. En als ik deze vraag dan een aantal dagen achtereen met “nee” moet beantwoorden, weet ik ook dat ik (weer) iets moet veranderen en de nodige actie moet ondernemen.

Maar mijn WAT is misschien niet zo belangrijk. Het gaat mij ook om het antwoord dat jij aan jouw WAT-vraag geeft: wat wil jij vandaag – hoe wil jij vandaag leven? Welke invulling geef jij aan je ondernemerschap om (ook) vandaag het leven te leven dat je echt wilt leven – vandaag, maar ook volgend jaar, of over 5 jaar. En: doe je er alles aan om dat ideaalbeeld stap voor stap te realiseren? Ben je elke dag bewust bezig om die ideale situatie werkelijk te realiseren?

vraag #2: Waarom wil je dat – wat is jouw WHY…?

Naast de WAT-vraag, is het WHY van het ondernemerschap minstens zo belangrijk. Omdat elke ondernemer antwoord moet kunnen geven op de WAAROM-vraag, lijkt het soms een alledaags cliché te worden. Maar het antwoord op je WHY-vraag heeft nog een andere reden: het ondernemen verloopt (zo begon ik dit artikel ook) niet altijd in een kaarsrechte lijn omhoog naar het (alledaagse) succes dat je nastreeft. Ondernemen gaat bij velen ook vaak gepaard met de nodige ups en downs.

En als je jouw waarom (dat is: je diepste motivatie) van het ondernemen niet (meer) kent, is het ook veel lastiger om op de juiste manier met eventuele tegenslagen om te gaan.

Deze kun je nu eenmaal veel beter accepteren als je weet waarom je ooit voor jezelf bent begonnen en waarom je het WAT van het ondernemen zo belangrijk vindt – ook in je alledaagse leven.

Houd het waarom van het ondernemen altijd voor ogen – wat er ook gebeurt, blijf je altijd richten op het WHY van het ondernemen – dan kun je ook de (tijdelijk) minder positieve ervaringen van het ondernemen relativeren en de veerkracht opbrengen om nooit op te geven. Probeer alle minder positieve aspecten te plaatsen in het perspectief van jouw unieke “WHY van het ondernemen”. Blijf geloven in jouw waarom, maar blijf vooral geloven in jezelf. En dat geloven is nu eenmaal gemakkelijker als je weet wat jouw diepste motivatie van het ondernemen voor jou is.

Zonder nu al te diep in te gaan op het WHY van mijn ondernemerschap, is deze niet alleen gericht op het inspireren en helpen van andere ondernemers, en gericht op het (hierboven beschreven) uitdagende, dagelijkse avontuur van het ondernemen zelf, en op het enthousiasme waarmee ik mijn werk (= mijn hobby) kan doen. Nee, het uiteindelijke succes, mijn diepste WHY, is erop gericht dat ik vanuit al mijn positieve ervaringen van het ondernemerschap vooral ook iets kan betekenen voor allen in mijn naaste omgeving die mij lief zijn. En dat is voor mij een super krachtig WHY.

En wat is jouw WHY van het ondernemerschap? Wat is jouw overtuiging dat, wat er ook gebeurt, je “koste wat kost” succesvol wilt zijn, om daarmee ook de WAT-vraag (zie vraag #1) te kunnen realiseren

vraag #3: Wat weerhoudt je…?

En dan de derde vraag: wat WEERHOUDT jou er nu van om werkelijk het WAT en het WHY te realiseren wat je zo graag wilt? Deze vraag is misschien wel het lastigste te beantwoorden, omdat het erom gaat om vooral ook eerlijk tegen jezelf te zijn. Immers: het kan zo makkelijk zijn om allerlei externe factoren en omstandigheden als reden(en) aan te voeren waarom je nog niet bereikt hebt wat je wilt bereiken, of er zelfs nog geen begin mee hebt gemaakt.

Wat weerhoudt jou…? Gebrek aan kennis, vaardigheden, inzicht? Gebrek aan voldoende tijd – altijd maar druk, druk, druk…? Te weinig financiële middelen om noodzakelijke investeringen te kunnen doen?

Of laat je je misschien (deels) ook leiden door bepaalde twijfels en angst? Angst om te falen, angst voor reacties van anderen, angst voor opnieuw een tegenvallend resultaat, angst voor…(vul zelf maar in)? En: zijn die twijfels en angsten dan wel terecht, of zijn het allerlei gedachtekronkels die je ten onrechte voor jezelf hebt gecreëerd?

Leg je jezelf misschien teveel beperkingen op, in de zin van:  dat succes zal ik wel nooit behalen, dat verdien ik niet, of: ik ben er nog niet klaar voor, er moet eerst aan een aantal andere voorwaarden worden voldaan. Mijn advies: angsten, twijfels en beperkingen hoef je op zich niet te negeren…ze zijn er nu eenmaal. Maar laat je er niet volledig door bepalen. Ga het gevecht met ze aan. Probeer ze te beheersen – ga erboven staan, relativeer ze. Want zolang je je laat leiden door je eigen angsten, twijfels en zelf opgelegde beperkingen, bestaat het gevaar dat je blijft ronddraaien in een vicieuze cirkel, met alle gevolgen van dien.

Uiteindelijk gaat het erom dat je actie onderneemt – de gerichte en concrete actie die je over de streept trekt. De weloverwogen actie die je verder zal brengen naar het succes dat je nastreeft. Niets doen is geen optie. En waarschijnlijk weet jij zelf wel welke actie je al zo lang zou moeten of willen ondernemen, om weer verder te komen met jezelf en met je business. Maar met ideeën of plannen op zich kom je er niet; je moet ze oppakken en uitvoeren. Wat weerhoudt jou er eventueel van om dat werkelijk te doen?

Mijn advies ten slotte: neem eens rustig de tijd om (eerlijke) antwoorden te geven op de drie vragen uit dit artikel. Ze kunnen een “game changer” worden voor je business en je ongelooflijk veel perspectief bieden in je alledaagse leven.

Heel veel succes ermee. Heel veel succes met je business!