Deze website maakt gebruik van cookies. Door gebruik te maken van deze website ga je hiermee akkoord.

 

 

je Mkb-onderneming systematisch managen

"...til je onderneming naar een volgend kwaliteitslevel - doe meer in minder tijd en vergroot je plezier in het ondernemen..."

***

Dit artikel gaat over het systematisch managen van je Mkb-onderneming. Ik doe dat vanuit twee invalshoeken; beide voeg ik vervolgens samen in een matrix. De twee invalshoeken zijn:

1. twee ontwikkelingsfasen van een organisatie
2. vijf kwaliteitskenmerken,, om te bepalen in welke fase een organisatie wordt ingedeeld

 

Twee ontwikkelingsfasen:

Meestal worden meerdere ontwikkelingsstadia van een organisatie onderscheiden (zie bijvoorbeeld het INK Kwaliteitsmodel…=>). Maar om het allemaal wat eenvoudiger te houden, heb ik me in dit artikel beperkt tot twee stadia:

1. het stadium van ad hoc ondernemen - gekenmerkt door dagelijkse hektiek
2. het stadium van het systematisch managen - gericht op "rust in de tent"

Vijf kwaliteitskenmerken:

En voor wat betreft de kenmerken die bij de twee verschillende ontwikkelingsstadia horen heb ik gekozen voor de volgende vijf kwaliteitsaspecten:

1. kwaliteit bedrijfsplan
2. kwaliteit klantgerichtheid
3. kwaliteit beheersing werkprocessen
4. kwaliteit leiding(geven) & medewerkers
5. kwaliteit van het verbeteren & vernieuwen"

 

Schematisch ziet dat er zo uit:

*****

van “ad hoc ondernemen” naar “systematisch managen”

De 5 kenmerken en 2 ontwikkelingsfasen heb ik in een matrix samengevoegd (zie de afbeelding hieronder). Bij het beoordelen van de ontwikkelingsfase waarin je onderneming verkeert, gaat het om het huidige kwaliteitsniveau van de vijf kenmerken binnen jouw onderneming. Anders gezegd: hoe heb je je zaakjes wat dat betreft intern geregeld en georganiseerd: veelal op ad hoc-basis, of toch op een hoger kwaliteitsniveau (veel systematischer)?

*****

 

Ad hoc ondernemen (linker kolom):

Een korte toelichting (de rest kun je zelf wel uit het schema opmaken): een onderneming die nog in de ad hoc-fase verkeert, beschikt bijvoorbeeld niet over een formeel bedrijfsplan; de ondernemer heeft zijn plannen wel globaal in zijn hoofd zitten, zij het dat deze voor een belangrijk deel gericht zijn op de korte termijn en de dagelijkse operatie. Besluiten worden veelal op ad hoc-basis genomen. De ad hoc-ondernemer voert ook (veel te veel) operationele zaken zelf uit, en valt daardoor vaak om van het werk.

Met betrekking tot zijn klanten heeft hij geen helder beleid ontwikkeld; hij heeft sowieso weinig tot geen contact met zijn klanten en weet bijvoorbeeld niet hoe tevreden zij werkelijk zijn over de geleverde (kwalitatieve) diensten en producten.  En wat betreft de dagelijkse werkprocessen heeft de ad hoc-ondernemer ook nog weinig formeel georganiseerd en vastgelegd. Daardoor volgen medewerkers vaak hun eigen manier van werken, waarbij de kans groot is dat (kostbare) fouten worden gemaakt en het werk (deels) moet worden overgedaan.

Zijn leidinggevende stijl is veelal heel directief, zonder zijn personeel al te veel te betrekken bij zaken die de onderneming betreffen. De afstand tussen ad hoc ondernemer en zijn medewerkers is vaak groot. Soms is er zelfs sprake van een angstcultuur, die wordt getypeerd door wantrouwen, gebrek aan wederzijds respect en dreiging van sancties wanneer medewerkers niet goed functioneren.

Aan het evalueren van behaalde resultaten en/of gevolgde werkwijzen komt de ad hoc ondernemer veelal niet toe. Daarvoor heeft hij het gewoon veel te druk. De onderneming blijft gevangen in dagelijkse patronen van hektiek, onrust, gebrek aan voldoende werkplezier, met vaak lange werkwerken voor de ondernemer zelf. Er is sprake van onvoldoende vernieuwing en ontwikkeling; alles blijft veelal bij het oude.

systematisch managen – wat wil je ZELF…?

Als je bedrijfsgroei nastreeft en je onderneming naar een volgende ontwikkelingsfase wilt tillen, moet je daarvoor een bewuste keuze maken en de nodige inspanningen voor willen doen. Dat gaat natuurlijk allemaal niet vanzelf. Veranderen kost tijd, geld energie en doorzettingsvermogen. Maar dat spreekt voor zich.

Als je wilt doorgroeien en veranderen, dan begint dat allereerst bij je zelf. WAT WIL JE ZELF (zie schema rechter kolom – boven)? Immers: jij bent je bedrijf en jij bent de baas van je onderneming. Wat zijn jouw persoonlijke doelstellingen, ambities en drijfveren? En áls je wilt doorgroeien, moet je jezelf ook afvragen of je deze move sowieso wel wilt maken. Wil je überhaupt je onderneming meer op hoofdlijnen managen, wil je sowieso meer van je werkzaamheden aan je managers en medewerkers delegeren, in plaats van (zoals nog zo vaak gebeurt) dat zij hun werk aan jou delegeren…?

Lijkt het je interessant en noodzakelijk om meer afstand van de dagelijkse operatie te nemen en jezelf ook een paar uur per dag vrij te maken om te werken AAN, in plaats van IN je onderneming? Of voel je je misschien toch prettiger bij de voortdurende hektiek waarin de ad hoc-ondernemer werkt en zijn energie alleen maar steekt in het blussen van brandjes, allerlei zaken uitvoert die hij net zo goed bij zijn medewerkers kan neerleggen en nauwelijks verandert.

praktische invulling van het schema

Als je met je onderneming wilt doorgroeien naar een volgend kwaliteitsniveau, gaat het er dus om dat je een aantal cruciale zaken beter gaat organiseren. Daarbij gaat het dus om gebieden (zie de kenmerken in de linker kolom van de matrix) die je zelf kunt aanpakken, managen en beïnvloeden: bedrijfsplanning, klantgerichtheid, werkprocessen, stijl van leidinggeven & medewerkers, verbeteren & vernieuwen.

Om uiteindelijk praktisch invulling te kunnen geven aan die cruciale gebieden, is het (kort gezegd) belangrijk dat je een heldere toekomstvisie voor je onderneming ontwikkelt en uit je toekomstvisie meetbare doelen en doelstellingen afleidt. Maar minstens zo belangrijk is het om (daaruit volgend) een visie te ontwikkelen ten aanzien van je klanten, je medewerkers, de gehanteerde stijl van je leidinggeven, je werkprocessen, én ten aanzien van het willen meten van je belangrijkste processen, met als doel deze voortdurend te kunnen verbeteren.

Deze visie leg je dan vast en werk je verder praktisch uit in een compact, maar samenhangend bedrijfsplan, dat je als het ware als praktisch werkboek gebruikt om de verdere groei van je onderneming te stimuleren en te realiseren. En natuurlijk kun je alle noodzakelijke veranderingen niet in één keer doorvoeren – maar daarvoor maak je dan ook een overzichtelijke en haalbare planning.

resultaten systematisch managen

  • je krijgt veel meer grip op het dagelijks reilen en zeilen van je onderneming
  • veel meer structuur & samenhang in alle ondernemingsactiviteiten
  • alle betrokkenen zullen met veel meer plezier hun werk doen
  • de tevredenheid van je klanten zal alleen maar toenemen
  • de perfecte basis voor verdere groei van kwaliteit en financiële resultaten
  • je krijgt gewoon veel meer rust binnen je organisatie - daardoor wordt het ondernemen voor jou zoveel leuker!

***

Pippeling 52
2771 PJ Boskoop
06 21 86 00 44
admin@verkoopstrategie.nl

 

*****

***

Wil je nog meer weten over het managen van je MKB Onderneming?

Ontdek hoe je ontspannen én succesvol ondernemen optimaal kunt combineren. Bouw een praktisch basisfundament en creëer een uitdagend toekomstperspectief, zowel voor je privéleven als voor je MKB Onderneming: vraag de gratis Minicursus Succesvolle MKB Bedrijven aan.

***

Even voorstellen:

Ik ben Jan Verhoef, eigenaar van Sales Force Consulting. Ik help ambitieuze Mkb-ondernemers, zoals jij, met het perfect combineren van ontspannen én succesvol ondernemen.

Maak voor eens en voor altijd een einde aan dat voortdurend jachten en jagen, til je onderneming naar een volgend niveau en maak je persoonlijke doelstellingen en ambities stap voor stap waar (de reden waarom je ooit voor jezelf bent begonnen, toch...?).

***

Leave a comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *