Algemene Voorwaarden Sales Force Consulting

Datum inwerkingtreding: 1 maart 2022

Met ingang van 1 maart 2022 heb ik het aanbod van mijn online dienstverlening gewijzigd: alle afzonderlijke online cursussen die ik tot dan toe had ontwikkeld, heb ik zowel voor MKB als voor Zzp elk samengevoegd in één online opleidingspakket. De nieuwe totaalconcepten worden in licentievorm aangeboden. In verband met deze wijzigingen heb ik ook de Algemene Voorwaarden aangepast.