Algemene Voorwaarden Sales Force Consulting

Datum inwerkingtreding: 1 maart 2022

Met ingang van 1 maart 2022 heb ik het aanbod van mijn online dienstverlening gewijzigd: de online opleidingsconcepten voor MKB en ZZP bied ik nu in licentievorm aan. In verband met deze wijziging heb ik ook de Algemene Voorwaarden aangepast.