Five Star Freelance Businesslicentie per jaar of kwartaal *doorgroeien naar allround freelance toplevelE-Learning voor Zelfstandige Professionalscreëer een uitdagend toekomstperspectief* opzegbaar 14 dagen voor aanvang
van de nieuwe licentieperiode

Five Star Freelance Business

– online opleidingsconcept voor Zelfstandige Professionals

“…doorgroeien naar allround freelance toplevel…!”

je expertise alléén biedt nog geen garantie voor succes…

Ondanks al je inspanningen, je expertise en de kwaliteit van je dienstverlening vallen je financiële resultaten misschien toch nog tegen: ze staan niet meer in redelijke verhouding tot de tijd en energie die je in je business steekt. En dat frustreert soms, waardoor het ondernemen én je alledaagse leven er ook niet altijd leuker op worden. 

herken je dat (deels)…?

Je bent ooit met je onderneming begonnen, omdat je bepaalde idealen en ambities had (en hopelijk heb je die nog steeds…!). Hoe ver ben je inmiddels gevorderd wat dat betreft? Maak je voldoende progressie, of komt je business toch nog onvoldoende van de grond?

Ervaar je toch nog steeds die druk om te moeten presteren, “gewoon” omdat de maandelijkse rekeningen op tijd betaald moeten worden? Maar weet je tegelijkertijd ook zeker dat je meer uit jezelf en uit je business kunt en wilt halen…?

ontwikkel jezelf tot allround freelance ondernemer…!

Wil je voor eens en voor altijd een einde maken aan al dat jachten & jagen? Wil je een business die werkt voor jou in plaats van andersom? Wil je doorgroeien naar allround freelance toplevel en bouwen aan financiële zekerheid, zowel op korte als op lange termijn…?

Five Star Freelance Business

Five Star Freelance Business is een uniek online opleidingsconcept (via E-Learning) voor ambitieuze Zelfstandige Professionals. Het leerdoel van het concept is gericht op het ontwikkelen en praktisch toepassen van een samenhangend totaalkader voor winstgevend freelance ondernemerschap, binnen een ontspannen setting. Alle inspanningen zijn uiteindelijk gericht op het creëren van een uitdagend en life-changing (toekomst)perspectief, zowel voor je privéleven als voor je freelance business

Five Star Freelance Business bestaat uit 5 afzonderlijke cursussen die elkaar logisch opvolgen

#1. De Mens die JIJ bent

de mens die jij bent, beïnvloedt je functioneren als ondernemer

Het succes van je onderneming begint primair bij jou als MENS – bij wie JIJ bent: jouw persoonlijkheid, je unieke talenten, de ervaringen die je tot nu toe in je leven hebt opgedaan, de waarden en normen die jij belangrijk vindt, de manier waarop jij als MENS in het (sociale) leven staat, et cetera.

De Mens én de Ondernemer die jij bent, zijn (dus) één en dezelfde persoon. Logisch. Enig inzicht in jezelf als mens is dus belangrijk. Onderwerpen die in de cursus worden behandeld zijn o.a.:

 • vergroot je zelfkennis en zelfvertrouwen, waardoor je als mens én als ondernemer nog betere beslissingen neemt en nog beter functioneert in allerlei verschillende omstandigheden

 • ontdek hoe je het gevecht met eventuele twijfels en (ongewenste) emoties aangaat; voorkom dat ze je persoonlijke groei en de groei van je onderneming belemmeren; pas deze punten toe op jouw eigen specifieke situatie

 • ontdek vanuit verschillende invalshoeken hoe je je nóg beter leert inleven in de mensen waarmee je privé én als ondernemer omgaat; daarvan profiteert niet alleen “die ander”, maar ondervind je vanzelfsprekend ook zelf allerlei voordelen

 • alles wat je in deze online cursus leert en praktisch toepast, is uiteindelijk gericht op de kwaliteit van JOUW leven. Daarom bied ik je een praktisch kader om de door jou gewenste levensstijl zo concreet mogelijk te beschrijven; besteed hier uitgebreid aandacht aan – dat is echt super belangrijk!

#2. Mindset van het Ondernemen

“…denken en handelen als een echte ondernemer..!”

Mindset betekent letterlijk: een manier van denken. Je mindset bepaalt hoe je met jezelf, met anderen en met allerlei gebeurtenissen en omstandigheden in je leven omgaat, hoe je daar op reageert en hoe je je vervolgens gedraagt. Maar je mindset bepaalt ook je denken over het ONDERNEMERSCHAP zélf en heeft daarom ook invloed op je handelen als ondernemer en daarmee op je ondernemingsresultaten.

Als je wilt dat je business echt een succes wordt, moet je beginnen met het ontwikkelen van je ONDERNEMERSMINDSET. Ondernemerschap kun je leren en voortdurend verbeteren; onderwerpen die onder andere in de cursus worden behandeld:

 • ontwikkel een op groeigerichte ondernemersmindset; leer het spel en de regels van het echte ondernemerschap – til je denken & handelen als ondernemer (en daarmee de kwaliteit van je totale business) voor eens en voor altijd naar een hoger level

 • leer hoe je je passie als ondernemer concreet beschrijft én hoe je op hoofdlijnen je lange termijn ambities vastlegt en je “droombedrijf” kwalitatief omschrijft – deze heb je ook nodig om verderop in de cursus een concrete vertaalslag te maken voor je korte termijn doelen en operationele activiteiten

 • definieer een helder businessmodel, beheers al je financiële processen, leer werken met de 10 – 15 belangrijkste prestatie-indicatoren, en ontwikkel alle relevante ondernemerscompetenties

 • ontdek vanuit 6 verschillende invalshoeken hoe je het Ontspannen Ondernemen sterk bevordert, én hoe je je productiviteit aanzienlijk verbetert

#3. Personal Branding

“…je Brand maakt je business aantrekkelijk voor je doelgroep..!”

Om voldoende nieuwe klanten te krijgen, is het ontzettend belangrijk om je business op een onderscheidende manier in de markt te profileren. Met een feitelijke beschrijving van je dienstverlening alléén ga je dat niet redden. Immers: vele anderen bieden dezelfde diensten als jij. Daarmee kun je je dus niet voldoende onderscheiden.

Om toch op te vallen tussen al die anderen, moet je beginnen met het ontwikkelen en uitdragen van je Personal Brand. Personal Branding is het creëren van een MERK, dat aangeeft waarin jij je met je dienstverlening én met de persoon die jij bent, op een unieke manier van anderen onderscheidt. ONTDEK…:

 • hoe je de 10 belangrijkste WAARDEN van je “Business als Merk” selecteert, helder definieert én met elkaar combineert. Daardoor is voor je doelgroep(en) direct duidelijk welke oplossingen jij hen met je diensten en/of producten biedt, inclusief de achterliggende immateriële waarden van je business

 • hoe je de zogenoemde PERSOONLIJKHEID VAN JE MERK helder uitwerkt en uitdraagt in de online communicatie met je doelgroep. Daardoor verleg je het accent naar de immateriële en emotionele aspecten van je business en zal men eerder geneigd zijn bij jou te kopen; immers: “Selling = Emotion”

 • hoe je jouw USP’s formuleert en met je SUPERPOWER exact aangeeft wat jou ondubbelzinnig de beste maakt in wat je doet. Door je USP’s zet je jezelf op de kaart, val je veel meer op tussen al die anderen in de toch al overvolle markt en trek je meer bezoekers naar je website

 • hoe je een herkenbare merkidentiteit (je huisstijl, logo, kleuren, etc.) ontwikkelt – daardoor creëer je een juiste sfeer en uitstraling van je Brand en vergroot je bovendien je herkenbaarheid en bereik

 • hoe je alle componenten van je Personal Brand als input gebruikt voor het ontwikkelen van de (volgende) cursus “Magic Marketing Masterpiece”

GA PROACTIEF TE WERK…!

Breng (opnieuw) focus, structuur & samenhang aan in al je ondernemingsactiviteiten. Dat zorgt voor overzicht, houvast, controle en rust. Zet grote stappen voorwaarts met je freelance business!

#4. Magic Marketing Masterpiece

“…de verbindende schakel tussen je business en je doelgroep(en)..!”

Eén van de belangrijkste oorzaken van tegenvallende resultaten is middelmatige tot slechte Marketing. Ontdek hoe je, met je Personal Brand als input, de uitgangspunten voor je Magische Marketing formuleert en hoe je deze vervolgens praktisch uitwerkt in een samenhangend Marketingplan.

Bij de cursus ontvang je een handige template, waarin alle stappen voor jouw Marketingplan al zijn gedefinieerd.

Het enige wat je hoeft te doen, is het vullen van de stappen die JIJ relevant vindt voor jouw business.

Het maken van je Marketingplan wordt daardoor eerder een “eenvoudige invuloefening”, dan een ingewikkelde, tijdrovende klus!

Het resultaat van het doornemen van deze cursus is je eigen, unieke en onderscheidende Magic Marketing Masterpiece, praktisch en overzichtelijk uitgewerkt in je “Magic Marketingplan”. Daardoor ga je proactief te werk, vergroot je de gip op al je ondernemingsactiviteiten, trek je de juiste potentiële klanten aan en zal je omzet naar rato stijgen. De belangrijkste leerpunten op een rij – ONTDEK:

 • hoe je praktische uitgangspunten formuleert voor het ontwikkelen van Magische Marketing

 • hoe je door je Marketingplan optimale focus, structuur & samenhang aanbrengt in al je ondernemingsactiviteiten; “24/7 jachten en jagen is nergens meer voor nodig…!

 • hoe je je markt segmenteert en jouw ideale klant definieert; daardoor richt je al je middelen (geld, tijd, energie) ook alleen én effectief op je specifiek omschreven doelgroep(en)

 • hoe je de kenmerken, voordelen en toegevoegde waarden van je eigen diensten en/of producten helder voor je doelgroep(en) beschrijft en daardoor hun aandacht verder vergroot

 • hoe je (rekening houdend met relevante marktontwikkelingen én met de knelpunten binnen je onderneming) je belangrijkste ontwikkelingen en doelen voor de komende beleidsperiode(n) vastlegt; Hoe beter je dat doet, hoe makkelijker het is om de rest van je Marketingplan te vullen

 • hoe je een heldere werkbare marketingstrategie uitstippelt, hoe je deze strategie vertaalt in operationele internettechnieken, hoe je aan elke activiteit relevante KPI-en en een planningsaspect koppelt. Door deze manier van werken weet je exact WAT je gaat doen, WAAROM je het zo gaat doen en welke resultaten je met die activiteiten nastreeft

 • hoe je een TOTAALOVERZICHT maakt, waarin je al je doelen, doelstellingen, KPI’s en activiteiten samenvattend ordent, inclusief een chronologische planning van al je voorgenomen activiteiten: daardoor krijg je OPTIMAAL GRIP OP JE BUSINESS! Ook hiervoor heb ik al een FORMAT voor je klaargezet

 • hoe je al je voorgenomen actieplannen vertaalt in een Exploitatiebegroting – daardoor krijg je OPTIMAAL GRIP OP AL JE FINANCIËLE PROCESSEN en stuur je je onderneming naar het realiseren van het financiële hoofddoel van je business: WINST – wel zo belangrijk, immers: ONDERNEMEN = (veel) GELD VERDIENEN!

#5. Sales voor Freelance Dienstverleners

“…ontdek hoe je elk verkoopgesprek succesvol kunt afsluiten..!”

Veel ondernemers vinden het lastig, of zelfs eng, om een persoonlijk verkoopgesprek met hun potentiële klant te moeten voeren. En misschien geldt dat ook wel voor jou: je weet misschien niet goed hoe je het verkoopgesprek moet aanpakken, of hoe je er de juiste lijn in moet aanbrengen. Je weet eigenlijk niet goed wat je allemaal moet vragen aan je gesprekspartner, je twijfelt of je niet te pusherig bij hem zult overkomen, of je ziet (ten onrechte) op tegen de “status” van de klant.

Maar Sales kun je leren. Vanzelfsprekend vormt je Personal Brand belangrijke input voor je Sales. Immers: je Personal Brand maakt Sales menselijk, persoonlijk, en daarmee minder formeel. Bovendien: met je Brand geef je aan waarin jij je als mens, professional en ondernemer op een unieke manier van al die anderen onderscheidt. En dát mogen je (toekomstige) klanten best weten, lijkt me…! De belangrijkste leerpunten van deze verkoopcursus:

 • ontwikkel de juiste verkoopmindset: vat verkopen op als een menselijke activiteit met een zakelijk karakter; maak het minder formeel, maak verkopen persoonlijk – maak voor eens en voor altijd een EINDE AAN JE VERKOOPANGST, twijfels en onzekerheden

 • ontdek hoe je jezelf het beste kunt introduceren bij je nieuwe klant: wat moet je WEL en wat perse NIET doen tijdens je eerste kennismaking? Neem direct vanaf de eerste handdruk het initiatief; dat schept vertrouwen bij je gesprekspartner

 • breng de juist structuur aan in je verkoopgesprekken; bouw het gesprek stap voor stap op; daardoor behoud je het overzicht en hou je zelf de regie in handen; bij je nieuwe klant kom je daardoor deskundig over

 • ontwikkel een praktisch script van verkoopvragen, een script dat je de nodige houvast geeft tijdens je salesgesprekken. Door het stellen van de juiste verkoopvragen op het juiste moment wordt verkopen zoveel makkelijker én leuker!

 • begeleid de klant optimaal in zijn koopproces – zet de klant nooit onder druk, maar laat hem/haar altijd zelf de voordelen van jouw business verwoorden; daardoor voelt de klant zich serieus genomen en kom je totaal niet opdringerig bij hem of haar over

 • reageer op de juiste manier op eventuele bezwaren die de klant nog over jouw diensten en/of producten heeft – gebruik de juiste, klantvriendelijke technieken om deze bezwaren weg te nemen en de prijs/waardeverhouding van jouw business aan hem/haar uit te leggen

 • stem de door jou achterhaalde koopmotieven van de klant perfect af op de voordelen & waarden van je eigen business; daardoor kun je elk verkoopgesprek succesvol en op een klantvriendelijke manier afsluiten

online leeromgeving – Talent LMS

Je volgt de cursus in de online leeromgeving van “Talent LMS”. Je hebt 24/7 online toegang tot de actuele lesstof, vanaf elke plek met internetverbinding. Je kunt dus aan de lessen werken op momenten die jou het beste uitkomen. 

De cursussen zijn ruim opgezet en zoveel mogelijk geschreven in alledaagse spreektaal; dat maakt het allemaal eenvoudig te begrijpen en bovendien prettig leesbaar.

 • 24/7 online toegang – bepaal je eigen studietempo

 • ingebouwde toetsen – test je kennis

 • vertaalslag – praktijkgerichte werkopdrachten

 • download extra bestanden & presentaties

Laat je inspireren, maar doe het op je eigen specifieke manier!

Het kader dat Five Star Freelance Business jou biedt, is “slechts” een model – een referentiekader, een hulpmiddel (en zeker geen doel op zichzelf). De waardevolle praktijkgerichte concepten dienen voor jou dan ook als inspiratie voor de keuzes die jij uiteindelijk voor je eigen business maakt. Je moet zelf kiezen voor de aspecten die JIJ relevant vindt voor de verdere ontwikkeling van jezelf en je business.

Doe het op je eigen, specifieke manier – dat maakt jou uniek en onderscheidend van de rest. Neem geen genoegen met alledaagse middelmatigheid, maar ga voor de top. Haal het optimale uit de cursus – haal het maximale uit jezelf.

Five Star Freelance Business:
het meest complete online opleidingsconcept voor Zelfstandige Professionals

“…bouw een onderneming die werkt voor JOU in plaats van andersom. Vergroot de grip op je totale business en manage je onderneming naar de doelen die JIJ voor ogen hebt…!”

Five Star Freelance Business – een uniek concept

Five Star Freelance Business is een compleet en uniek totaalconcept, dat je nergens anders in de markt tegenkomt. De belangrijkste onderscheidende aspecten:

Pijlers Succesvol Freelance Ondernemen

Five Star Freelance Business heb ik ontwikkeld op basis van mijn VISIE op freelance ondernemerschap voor Dienstverlenende Zelfstandige Professionals (Zzp’ers). En mijn visie verwoord ik aan de hand van mijn 5 Pijlers van Succesvol Freelance Ondernemen. Deze volgen elkaar logisch op en beïnvloeden elkaar sterk: de Mens die JIJ bent, je Ondernemersmindset, je Personal Brand, je Marketing en je Sales.

eenvoudige invuloefening…

De cursussen zijn geschreven in alledaagse spreektaal en daardoor makkelijk te begrijpen. Je leert hoe je de lesstof praktisch vertaalt in krachtige statements. Noteer ze in de Werkboeken die ik voor ‘t gemak alvast als FORMAT voor je heb klaargezet. Het praktisch uitwerken van de cursus wordt daardoor eerder een eenvoudige invuloefening, dan een uitgebreide, tijdrovende klus.

praktische analysetools…

Met de geboden unieke tools maak je praktische analyses van relevante onderdelen van je werk. De analyse-uitkomsten geven je een perfect beeld van je huidige situatie en van de aspecten die je verder wilt/moet verbeteren, en waar je de komende periode dus meer aandacht aan gaat besteden.

totaalplanning en monitoring…

Eén van de belangrijkste resultaten van het doornemen van het opleidingsconcept is, dat je beschikt over een praktisch werkboek, waarin je al je doelen, doelstellingen en KPI’s samenvattend hebt geordend, inclusief een chronologische planning van al je voorgenomen activiteiten

Ook daarvoor heb ik overzichtelijk bestand voor je klaargezet – een kwestie van invullen, dus. Makkelijker kan ik het niet voor je maken…;-).

voor wie is Five Star Freelance Business bestemd…?

Met Five Star Freelance Business richt ik mij op Zelfstandige Professionals van minimaal MBO opleidings- en/of ervaringsniveau – op ondernemers die zichzelf als mens en ondernemer steeds verder willen ontwikkelen. Professionals die niet 24/7 alleen maar met hun business bezig willen zijn, maar wel bereid zijn tijd en geld in de groei van hun onderneming te investeren.

Maar Five Star Freelance Business is ook bedoeld voor ondernemers die ervan overtuigd zijn dat je alleen kunt groeien door voortdurend uit je comfortzone te stappen, door groots te willen (leren) denken en ambitieuze, keiharde financiële doelen durven vast te leggen – ondernemers die er 100% van overtuigd zijn dat ze hun doelen, idealen en ambities ook daadwerkelijk zullen realiseren

de belangrijkste nagestreefde resultaten na het doorlopen van Five Star Freelance Business

meer passie en plezier in het alledaagse ondernemen

meer rust – de juiste balans tussen je werk en je privéleven

zet jezelf op de kaart in de toch al overvolle markt…!

laat je “Magic Marketing Masterpiece” het verkoopwerk voor je doen 

een groeiende mailinglijst en meer nieuwe opdrachtgevers

beleef meer plezier aan sales en sluit elk verkoopgesprek succesvol af

vol zelfvertrouwen ondernemen, in alle vrijheid & onafhankelijkheid

financiële groei, en het creëren van een uitdagend toekomstperspectief

mkb-ondernemer-leerpunten

Je investering in Five Star Freelance Business

De beste investering die je kunt doen, is investeren in jezelf en in de toekomst van je bedrijf! Een investering die je in no time weer terugverdient.

Verleg je grenzen en haal het optimale uit jezelf en je onderneming; creëer voor je business een uitdagend en life-changing toekomstperspectief – realiseer stap voor stap de doelen, idealen en ambities die je voor ogen hebt…!

Geef je freelance business een Boost!
Meld je aan.

Je kunt veilig online betalen via je eigen bank. Na ontvangst van je betaling ontvang je de factuur en inlogcodes in je mailaccount.

Licentie per jaar

€ 750,=
(ex btw)

24/7 online toegang tot 5 cursussen:

1. De Mens die JIJ bent

2. Mindset van het Ondernemen

3. Personal Branding

4. Magic Marketing Masterpiece

5. Sales Freelance Dienstverleners

 

Je kunt je abonnement ten minste 14 kalenderdagen voor aanvang van de nieuwe licentieperiode zonder verdere verplichtingen opzeggen (schriftelijk of per e-mail).

Licentie kwartaal

€ 225,=
(ex btw)

24/7 online toegang tot 5 cursussen:

1. De Mens die JIJ bent

2. Mindset van het Ondernemen

3. Personal Branding

4. Magic Marketing Masterpiece

5. Sales Freelance Dienstverleners

 

Je kunt je abonnement ten minste 14 kalenderdagen voor aanvang van de nieuwe licentieperiode zonder verdere verplichtingen opzeggen (schriftelijk of per e-mail).

Five Star Freelance Business

– online opleidingsconcept voor Zelfstandige Professionals

“…doorgroeien naar allround freelance toplevel…!”

je expertise alléén biedt nog geen garantie voor succes…

Ondanks al je inspanningen, je expertise en de kwaliteit van je dienstverlening vallen je financiële resultaten tegen: ze staan niet meer in redelijke verhouding tot de tijd en energie die je in je business steekt.

En dat frustreert soms, waardoor het ondernemen én je alledaagse leven er ook niet altijd leuker op worden. 

ontwikkel jezelf tot allround freelance ondernemer…!

Wil je voor eens en voor altijd een einde maken aan al dat jachten & jagen?

Wil je een business die werkt voor jou in plaats van andersom?

Wil je doorgroeien naar allround freelance toplevel en bouwen aan financiële zekerheid, zowel op korte als op lange termijn…?

Five Star Freelance Business

Five Star Freelance Business is een uniek online opleidingsconcept (via E-Learning) voor ambitieuze Zelfstandige Professionals. 

Het leerdoel van het concept is gericht op het ontwikkelen en praktisch toepassen van een samenhangend totaalkader voor winstgevend freelance ondernemerschap, binnen een ontspannen setting. 

Alle inspanningen zijn uiteindelijk gericht op het creëren van een uitdagend en life-changing (toekomst)perspectief, zowel voor je privéleven als voor je freelance business

GA PROACTIEF TE WERK…!

breng (opnieuw) focus, structuur & samenhang aan in al je ondernemingsactiviteiten. Dat zorgt voor overzicht, houvast, controle en rust. Zet grote stappen met je freelance business!

Five Star Freelance Business bestaat uit 5 afzonderlijke cursussen die elkaar logisch opvolgen

#1. De Mens die JIJ bent

de mens die jij bent, beïnvloedt je functioneren als ondernemer

Het succes van je onderneming begint primair bij jou als MENS – bij wie JIJ bent: jouw persoonlijkheid, je unieke talenten, de ervaringen die je tot nu toe in je leven hebt opgedaan, de waarden en normen die jij belangrijk vindt, de manier waarop jij als MENS in het (sociale) leven staat, et cetera.

De Mens én de Ondernemer die jij bent, zijn (dus) één en dezelfde persoon. Logisch. Enig inzicht in jezelf als mens is dus belangrijk.

Onderwerpen die in de cursus worden behandeld zijn o.a.:

 • vergroot je zelfkennis en zelfvertrouwen, waardoor je als mens én als ondernemer nog betere beslissingen neemt en nog beter functioneert in allerlei verschillende omstandigheden

 • ontdek hoe je het gevecht met eventuele twijfels en (ongewenste) emoties aangaat; voorkom dat ze je persoonlijke groei en de groei van je onderneming belemmeren; pas deze punten toe op jouw eigen specifieke situatie

 • ontdek vanuit verschillende invalshoeken hoe je je nóg beter leert inleven in de mensen waarmee je privé én als ondernemer omgaat; daarvan profiteert niet alleen “die ander”, maar ondervind je vanzelfsprekend ook zelf allerlei voordelen

 • alles wat je in deze online cursus leert en praktisch toepast, is uiteindelijk gericht op de kwaliteit van JOUW leven. Daarom bied ik je een praktisch kader om de door jou gewenste levensstijl zo concreet mogelijk te beschrijven; besteed hier uitgebreid aandacht aan – dat is echt super belangrijk!

#2. Mindset van het Ondernemen

“…denken en handelen als een echte ondernemer..!”

Mindset betekent letterlijk: een manier van denken. Je mindset bepaalt hoe je met jezelf, met anderen en met allerlei gebeurtenissen en omstandigheden in je leven omgaat, hoe je daar op reageert en hoe je je vervolgens gedraagt.

Maar je mindset bepaalt ook je denken over het ONDERNEMERSCHAP zélf en heeft daarom ook invloed op je handelen als ondernemer en daarmee op je ondernemingsresultaten.

Als je wilt dat je business echt een succes wordt, moet je beginnen met het ontwikkelen van je ONDERNEMERSMINDSET. 

Ondernemerschap kun je leren en voortdurend verbeteren; onderwerpen die onder andere in de cursus worden behandeld:

 • ontwikkel een op groeigerichte ondernemersmindset; leer het spel en de regels van het echte ondernemerschap – til je denken & handelen als ondernemer (en daarmee de kwaliteit van je totale business) voor eens en voor altijd naar een hoger level

 • leer hoe je je passie als ondernemer concreet beschrijft én hoe je op hoofdlijnen je lange termijn ambities vastlegt en je “droombedrijf” kwalitatief omschrijft – deze heb je ook nodig om verderop in de cursus een concrete vertaalslag te maken voor je korte termijn doelen en operationele activiteiten

 • definieer een helder businessmodel, beheers al je financiële processen, leer werken met de 10 – 15 belangrijkste prestatie-indicatoren, en ontwikkel alle relevante ondernemerscompetenties

 • ontdek vanuit 6 verschillende invalshoeken hoe je het Ontspannen Ondernemen sterk bevordert, én hoe je je productiviteit aanzienlijk verbetert

#3. Personal Branding

“…je Brand maakt je business aantrekkelijk voor je doelgroep..!”

Om voldoende nieuwe klanten te krijgen, is het ontzettend belangrijk om je business op een onderscheidende manier in de markt te profileren.

Met een feitelijke beschrijving van je dienstverlening alléén ga je dat niet redden. Immers: vele anderen bieden dezelfde diensten als jij. Daarmee kun je je dus niet voldoende onderscheiden.

Om toch op te vallen tussen al die anderen, moet je beginnen met het ontwikkelen en uitdragen van je Personal Brand. 

Personal Branding is het creëren van een MERK, dat aangeeft waarin jij je met je dienstverlening én met de persoon die jij bent, op een unieke manier van anderen onderscheidt.

Onderwerpen die onder andere in deze cursus worden behandeld:

 • hoe je de 10 belangrijkste WAARDEN van je “Business als Merk” selecteert, helder definieert én met elkaar combineert. Daardoor is voor je doelgroep(en) direct duidelijk welke oplossingen jij hen met je diensten en/of producten biedt, inclusief de achterliggende immateriële waarden van je business

 • hoe je de zogenoemde PERSOONLIJKHEID VAN JE MERK helder uitwerkt en uitdraagt in de online communicatie met je doelgroep. Daardoor verleg je het accent naar de immateriële en emotionele aspecten van je business en zal men eerder geneigd zijn bij jou te kopen; immers: “Selling = Emotion”

 • hoe je jouw USP’s formuleert en met je SUPERPOWER exact aangeeft wat jou ondubbelzinnig de beste maakt in wat je doet. Door je USP’s zet je jezelf op de kaart, val je veel meer op tussen al die anderen in de toch al overvolle markt en trek je meer bezoekers naar je website

 • hoe je een herkenbare merkidentiteit (je huisstijl, logo, kleuren, etc.) ontwikkelt – daardoor creëer je een juiste sfeer en uitstraling van je Brand en vergroot je bovendien je herkenbaarheid en bereik

 • hoe je alle componenten van je Personal Brand als input gebruikt voor het ontwikkelen van de (volgende) cursus “Magic Marketing Masterpiece”

#4. Magic Marketing Masterpiece

“…de verbindende schakel tussen je business en je doelgroep(en)..!”

Eén van de belangrijkste oorzaken van tegenvallende resultaten is middelmatige tot slechte Marketing.

Ontdek hoe je, met je Personal Brand als input, de uitgangspunten voor je Magische Marketing formuleert en hoe je deze vervolgens praktisch uitwerkt in een samenhangend Marketingplan.

Bij de cursus ontvang je een handige template, waarin alle stappen voor jouw Marketingplan al zijn gedefinieerd.

Het enige wat je hoeft te doen, is het vullen van de stappen die JIJ relevant vindt voor jouw business.

Het maken van je Marketingplan wordt daardoor eerder een “eenvoudige invuloefening”, dan een ingewikkelde, tijdrovende klus!

Het resultaat van het doornemen van deze cursus is je eigen, unieke en onderscheidende Magic Marketing Masterpiece, praktisch en overzichtelijk uitgewerkt in je “Magic Marketingplan”.

Daardoor ga je proactief te werk, vergroot je de gip op al je ondernemingsactiviteiten, trek je de juiste potentiële klanten aan en zal je omzet naar rato stijgen.

De belangrijkste leerpunten op een rij:

 • hoe je praktische uitgangspunten formuleert voor het ontwikkelen van Magische Marketing

 • hoe je door je Marketingplan optimale focus, structuur & samenhang aanbrengt in al je ondernemingsactiviteiten; “24/7 jachten en jagen is nergens meer voor nodig…!

 • hoe je je markt segmenteert en jouw ideale klant definieert; daardoor richt je al je middelen (geld, tijd, energie) ook alleen én effectief op je specifiek omschreven doelgroep(en)

 • hoe je de kenmerken, voordelen en toegevoegde waarden van je eigen diensten en/of producten helder voor je doelgroep(en) beschrijft en daardoor hun aandacht verder vergroot

 • hoe je (rekening houdend met relevante marktontwikkelingen én met de knelpunten binnen je onderneming) je belangrijkste ontwikkelingen en doelen voor de komende beleidsperiode(n) vastlegt; Hoe beter je dat doet, hoe makkelijker het is om de rest van je Marketingplan te vullen

 • hoe je een heldere werkbare marketingstrategie uitstippelt, hoe je deze strategie vertaalt in operationele internettechnieken, hoe je aan elke activiteit relevante KPI-en en een planningsaspect koppelt. Door deze manier van werken weet je exact WAT je gaat doen, WAAROM je het zo gaat doen en welke resultaten je met die activiteiten nastreeft

 • hoe je een TOTAALOVERZICHT maakt, waarin je al je doelen, doelstellingen, KPI’s en activiteiten samenvattend ordent, inclusief een chronologische planning van al je voorgenomen activiteiten: daardoor krijg je OPTIMAAL GRIP OP JE BUSINESS! Ook hiervoor heb ik al een FORMAT voor je klaargezet

 • hoe je al je voorgenomen actieplannen vertaalt in een Exploitatiebegroting – daardoor krijg je OPTIMAAL GRIP OP AL JE FINANCIËLE PROCESSEN en stuur je je onderneming naar het realiseren van het financiële hoofddoel van je business: WINST – wel zo belangrijk, immers: ONDERNEMEN = (veel) GELD VERDIENEN!

#5. Sales voor Freelance Dienstverleners

“…ontdek hoe je elk verkoopgesprek succesvol kunt afsluiten..!”

Veel ondernemers vinden het lastig, of zelfs eng, om een persoonlijk verkoopgesprek met hun potentiële klant te moeten voeren. En misschien geldt dat ook wel voor jou. Maar Sales kun je leren. 

Je Personal Brand vormt ook voor je Sales belangrijke input. Immers: je Personal Brand maakt Sales menselijk, persoonlijk, en daarmee minder formeel.

Bovendien: met je Brand geef je aan waarin jij je als mens, professional en ondernemer op een unieke manier van al die anderen onderscheidt. En dát mogen je (toekomstige) klanten best weten, lijkt me…!

De belangrijkste leerpunten van deze verkoopcursus:

 • ontwikkel de juiste verkoopmindset: vat verkopen op als een menselijke activiteit met een zakelijk karakter; maak het minder formeel, maak verkopen persoonlijk – maak voor eens en voor altijd een EINDE AAN JE VERKOOPANGST, twijfels en onzekerheden

 • ontdek hoe je jezelf het beste kunt introduceren bij je nieuwe klant: wat moet je WEL en wat perse NIET doen tijdens je eerste kennismaking? Neem direct vanaf de eerste handdruk het initiatief; dat schept vertrouwen bij je gesprekspartner

 • breng de juist structuur aan in je verkoopgesprekken; bouw het gesprek stap voor stap op; daardoor behoud je het overzicht en hou je zelf de regie in handen; bij je nieuwe klant kom je daardoor deskundig over

 • ontwikkel een praktisch script van verkoopvragen, een script dat je de nodige houvast geeft tijdens je salesgesprekken. Door het stellen van de juiste verkoopvragen op het juiste moment wordt verkopen zoveel makkelijker én leuker!

 • begeleid de klant optimaal in zijn koopproces – zet de klant nooit onder druk, maar laat hem/haar altijd zelf de voordelen van jouw business verwoorden; daardoor voelt de klant zich serieus genomen en kom je totaal niet opdringerig bij hem of haar over

 • reageer op de juiste manier op eventuele bezwaren die de klant nog over jouw diensten en/of producten heeft – gebruik de juiste, klantvriendelijke technieken om deze bezwaren weg te nemen en de prijs/waardeverhouding van jouw business aan hem/haar uit te leggen

 • stem de door jou achterhaalde koopmotieven van de klant perfect af op de voordelen & waarden van je eigen business; daardoor kun je elk verkoopgesprek succesvol en op een klantvriendelijke manier afsluiten

online leeromgeving – Talent LMS

Je volgt Five Star Freelance Business via het E-Learningsysteem “Talent Learning Management System”. 

Je hebt 24/7 online toegang tot de actuele lesstof, vanaf elke plek met internetverbinding. 

Je kunt dus aan de lessen werken op momenten die jou het beste uitkomen. 

De cursussen zijn ruim opgezet en zoveel mogelijk geschreven in alledaagse spreektaal; dat maakt het allemaal eenvoudig te begrijpen en bovendien prettig leesbaar.

 • 24/7 online toegang – bepaal je eigen studietempo

 • ingebouwde toetsen – test je kennis

 • vertaalslag – praktijkgerichte werkopdrachten

 • download extra bestanden & presentaties

Laat je inspireren, maar doe het op je eigen specifieke manier!

Het kader dat Five Star Freelance Business jou biedt, is “slechts” een model – een referentiekader, een hulpmiddel (en zeker geen doel op zichzelf).

De waardevolle praktijkgerichte concepten dienen voor jou dan ook als inspiratie voor de keuzes die jij uiteindelijk voor je eigen business maakt.

Je moet zelf kiezen voor de aspecten die JIJ relevant vindt voor de verdere ontwikkeling van jezelf en je business.

Doe het op je eigen, specifieke manier – dat maakt jou uniek en onderscheidend van de rest.

Neem geen genoegen met alledaagse middelmatigheid, maar ga voor de top. Haal het optimale uit de cursus – haal het maximale uit jezelf.

Five Star Freelance Business:
het meest complete online opleidingsconcept voor Zelfstandige Professionals

“…bouw een onderneming die werkt voor JOU in plaats van andersom.

Vergroot de grip op je totale business en manage je onderneming naar de doelen die JIJ voor ogen hebt…!”

Five Star Freelance Business – een uniek concept

Five Star Freelance Business is een compleet en uniek totaalconcept, dat je nergens anders in de markt tegenkomt.

De belangrijkste onderscheidende aspecten:

Pijlers van Succesvol Freelance Ondernemen

Five Star Freelance Business heb ik ontwikkeld op basis van mijn VISIE op freelance ondernemerschap voor Dienstverlenende Zelfstandige Professionals (Zzp’ers).

En mijn visie verwoord ik aan de hand van mijn 5 Pijlers van Succesvol Freelance Ondernemen. 

Deze volgen elkaar logisch op en beïnvloeden elkaar sterk: de Mens die JIJ bent, je Ondernemersmindset, je Personal Brand, je Marketing en je Sales.

eenvoudige invuloefening...

De cursus is geschreven in alledaagse spreektaal en daardoor makkelijk te begrijpen.

Je leert hoe je de lesstof praktisch vertaalt in krachtige statements. Noteer ze in de Werkboeken die ik voor ‘t gemak alvast als FORMAT voor je heb klaargezet.

Het praktisch uitwerken van de cursus wordt daardoor eerder een eenvoudige invuloefening, dan een uitgebreide, tijdrovende klus.

praktische analysetools

Met de geboden unieke tools maak je praktische analyses van relevante onderdelen van je werk.

De analyse-uitkomsten geven je een perfect beeld van je huidige situatie en van de aspecten die je verder wilt/moet verbeteren, en waar je de komende periode dus meer aandacht aan gaat besteden.

totaalplanning en monitoring

Eén van de belangrijkste resultaten van het doornemen van het opleidingsconcept is, dat je beschikt over een praktisch werkboek, waarin je al je doelen, doelstellingen en KPI’s samenvattend hebt geordend, inclusief een chronologische planning van al je voorgenomen activiteiten

Ook daarvoor heb ik overzichtelijk bestand voor je klaargezet – een kwestie van invullen, dus.

Makkelijker kan ik het niet voor je maken…;-).

Five Star Freelance Business is bestemd voor Zelfstandige Professionals, die…:

 • minimaal beschikken over MBO opleidings- en/of ervaringsniveau

 • werken om te leven en niet leven om alleen maar 24/7 in hun onderneming te werken

 • zichzelf als mens en ondernemer steeds verder willen ontwikkelen

 • hun onderneming voor eens en voor altijd naar een volgend kwaliteitslevel willen tillen

 • bereid zijn tijd en geld in hun groei te investeren (en niet altijd “voor een dubbeltje op de eerste rij willen zitten”)

 • ervan overtuigd zijn dat je alleen kunt groeien door voortdurend uit je comfortzone te stappen en vaste werk- en denkpatronen los te laten

 • bereid zijn gedisciplineerd te werken aan het bouwen van een solide basisfundament (…en niet na een maand alweer opgeven…)

 • het liefste van huis uit (online) willen studeren op momenten die hen zelf het beste uitkomen

 • GROOTS willen (leren) denken en ambitieuze, keiharde financiële doelen durven vast te leggen

 • er 100% van overtuigd zijn dat ze hun doelen, idealen en ambitieus ook daadwerkelijk zullen realiseren!

even voorstellen…

Hoi, ik ben Jan Verhoef.

Als ondernemerscoach wil ik je graag inspireren en stimuleren bij het bouwen van een solide, onderscheidende en winstgevende business, binnen een ontspannen setting, met een uitdagend toekomstperspectief.

De belangrijkste nagestreefde resultaten na het doorlopen van Five Star Freelance Business

Een irritant probleem voor veel ondernemers is dat ze weten dat ze veel meer uit hun business kunnen halen, maar dat het er jammer genoeg nog niet uit komt. 

Onthoud dit: alles wat je nodig hebt om echt succesvol te worden, is in potentie al in jezelf én in je onderneming aanwezig – de kunst is om het potentieel te ontdekken en het te ontwikkelen, gericht op de RESULTATEN die jou voor ogen staan:

 • meer passie en plezier beleven in het alledaagse ondernemen

 • minder drukte, meer rust – de juiste balans tussen je werk & je privéleven

 • jezelf op de kaart zetten en je eigen plekje veroveren in de overvolle markt

 • je “Magic Marketing Masterpiece” het verkoopwerk voor je laten doen

 • een groeiende mailinglijst van potentiële kopers en opdrachtgevers

 • elk verkoopgesprek succesvol afsluiten

 • altijd voldoende cash flow om je maandelijkse lasten te kunnen betalen

 • aanzienlijke winst genereren om een interessant lange termijn vermogen op te bouwen

 • je grenzen verleggen – vol zelfvertrouwen ondernemen, in alle vrijheid & onafhankelijkheid

 • creëer een uitdagend toekomstperspectief, gericht op het Ideale Leven dat JIJ wilt leven, samen met allen die je lief zijn

Je investering in Five Star Freelance Business

mkb-ondernemer-leerpunten

De beste investering die je kunt doen, is investeren in jezelf en in de toekomst van je bedrijf! Een investering die je in no time weer terugverdient.

Verleg je grenzen en haal het optimale uit jezelf en je onderneming; creëer voor je business een uitdagend en life-changing toekomstperspectief – realiseer stap voor stap de doelen, idealen en ambities die je voor ogen hebt…!

Geef je freelance business een Boost!
Meld je aan.

Je kunt veilig online betalen via je eigen bank. Na ontvangst van je betaling ontvang je de factuur en inlogcodes in je mailaccount.

Licentie per jaar

€ 750,=
(ex btw)

24/7 online toegang tot 5 cursussen:

1. De Mens die JIJ bent

2. Mindset van het Ondernemen

3. Personal Branding

4. Magic Marketing Masterpiece

5. Sales Freelance Dienstverleners

 

Je kunt je abonnement ten minste 14 kalenderdagen voor aanvang van de nieuwe licentieperiode zonder verdere verplichtingen opzeggen (schriftelijk of per e-mail).

Licentie kwartaal

€ 225,=
(ex btw)

24/7 online toegang tot 5 cursussen:

1. De Mens die JIJ bent

2. Mindset van het Ondernemen

3. Personal Branding

4. Magic Marketing Masterpiece

5. Sales Freelance Dienstverleners

 

Je kunt je abonnement ten minste 14 kalenderdagen voor aanvang van de nieuwe licentieperiode zonder verdere verplichtingen opzeggen (schriftelijk of per e-mail).