Privacy Statement Sales Force Consulting

Sales Force Consulting hecht grote waarde aan de bescherming van je privacy en aan de verwerking van je persoonsgegevens. Sales Force Consulting zal je persoonsgegevens uitsluitend verwerken in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), alsmede met overige toepasselijke wet- en regelgeving.

Sales Force Consulting
Pippeling 52
2771 PJ Boskoop

06 21 86 00 44
info@verkoopstrategie.nl

Sales Force Consulting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 28097025

PERSOONSGEGEVENS DIE SALES FORCE CONSULTING VERWERKT

Sales Force Consulting verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van haar diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan Sales Force Consulting verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die Sales Force Consulting, afhankelijk van je gedrag op de website, verwerkt:

 • voor- en achternaam
 • bedrijfsnaam
 • adresgegevens
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • IP-adres
 • gegevens over jouw activiteiten op de website

DOEL EN GRONDSLAG VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

Sales Force Consulting verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • bestellen van educatief lesmateriaal
 • afhandelen van je betaling voor educatief lesmateriaal
 • verlenen van toegang tot de online leeromgeving Talent LMS
 • aanvragen en versturen van gratis (online) educatief lesmateriaal
 • verzenden van periodieke nieuwsbrieven
 • abonneren op YouTube-kanaal
 • online versturen van grotere databestanden
 • inschrijven voor en verzorgen van online coachingstrajecten via ZOOM
 • ontvangen van en beoordelen door Sales Force Consulting van door cursisten verstuurde conceptplannen
 • verzamelen van feedback over de door jouw ontvangen gratis online proeflessen
 • verzamelen van feedback over de door jou gevolgde online cursussen
 • online contact opnemen met Sales Force Consulting (de ingezonden informatie wordt door Sales Force Consulting niet voor marketing doeleinden gebruikt)
 • analyseren van jouw gedrag op de website, om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten zo goed mogelijk af te stemmen op jouw voorkeuren

BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS DIE SALES FORCE CONSULTING VERSTREKT

De website van Sales Force Consulting heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van hun ouders of voogd. Sales Force Consulting kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Sales Force Consulting raadt ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over hen worden verzameld zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat Sales Force Consulting zonder toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, neem dan contact met op met Sales Force Consulting via info@verkoopstrategie.nl. Gegevens en informatie worden dan verwijderd.

GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING

Sales Force Consulting neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

HOE LANG BEWAART SALES FORCE CONSULTING JOUW GEGEVENS?

Sales Force Consulting bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is, om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld, dan wel om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Facturen en (digitale) bankafschriften worden door Sales Force Consulting 7 jaar bewaard.

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN

Sales Force Consulting verstrekt (als verwerkingsverantwoordelijke) persoonsgegevens uitsluitend aan derden (“verwerker”) en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst tussen jou en Sales Force Consulting, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Voor wat betreft de wettelijke verplichtingen van overige partijen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, verwijst Sales Force Consulting naar de privacy statements van deze partijen. Indien privacy statements van overige partijen onvoldoende duidelijkheid verschaffen over een juiste verwerking van persoonsgegevens die Sales Force Consulting aan deze partijen verstrekt, zijn door Sales Force Consulting met deze partijen afzonderlijke verwerkersovereenkomsten afgesloten. Overige partijen zijn:

 • ABN AMRO
 • Boekhouder
 • Dropbox
 • e-Boekhouden.nl
 • Enormail
 • Facebook/Instagram
 • Google Analytics/Google Ads
 • Hostnet
 • LinkedIn
 • PayPro
 • PostNL
 • Talent LMS
 • Thunderbird
 • Twitter
 • WeTransfer
 • YouTube
 • Zoom

Meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens door bovengenoemde overige partijen vind je op de pagina Privacy Statement – verwerking door derden…=>;

COOKIES OF VERGELIJKBARE TECHNIEKEN DIE SALES FORCE CONSULTING GEBRUIKT

Sales Force Consulting gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Sales Force Consulting gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen worden onthouden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Bovendien heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Sales Force Consulting en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij Sales Force Consulting een verzoek kunt indienen, om de persoonsgegevens die wij van jou bezitten in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@verkoopstrategie.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraagt Sales Force Consulting je een kopie van je identiteitsbewijs bij je verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) onleesbaar, bijvoorbeeld met een zwarte stift. Dit ter bescherming van je privacy. Sales Force Consulting reageert zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen twee weken, na ontvangst van  jouw verzoek.

BEVEILIGING VAN JOUW PERSOONSGEGEVENS

Sales Force Consulting neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Sales Force Consulting via info@verkoopstrategie.nl.

Boskoop, juni 2021