Gratis: Succesvolle MKB Bedrijven

Vergroot de grip op je totale business: breng focus, structuur & samenhang aan in al je ondernemingsactiviteiten. De mini cursus Succesvolle MKB Bedrijven behandelt de kwalitatieve basisvoorwaarden die je binnen je onderneming minimaal geregeld moet hebben om positieve resultaten te behalen – niet alleen vandaag, maar ook morgen!

Werk stap voor stap aan de verdere groei en ontwikkeling van jezelf, je medewerkers en je totale onderneming - zet je business naar je hand!

€ 0,00
Gratis: Succesvol Freelance Ondernemen

De gratis mini cursus Succesvol Freelance Ondernemen bestaat uit 8 lessen, die elkaar logisch opvolgen. Ontdek hoe je (opnieuw) focus, structuur & samenhang aanbrengt in de kennis en ervaring die je tot nu toe hebt opgedaan.

Zorg ervoor dat al je ondernemingsactiviteiten elkaar voldoende versterken.

Ga de uitdaging aan, laat je inspireren en breng (weer) perspectief aan in je business.

€ 0,00
Gratis: Klantgericht Werken

Je klanten vormen één van de belangrijkste factoren voor het succes van je business. Daarom besteed je ook optimaal aandacht aan de wensen en behoeften van je doelgroep(en).

In de gratis mini cursus Klantgericht Werken ontdek je hoe je de juiste klanten aantrekt, hoe je zorgt voor tevreden en trouwe klanten én hoe optimale klantgerichtheid leidt tot de verdere financiële groei van je onderneming…!

€ 0,00
Gratis: Nieuwe Klanten Werven

Als ondernemer ben je misschien wel dagelijks bezig met het werven van nieuwe klanten en opdrachtgevers. De praktijk leert dat dat niet altijd eenvoudig is.

Om je daarbij te helpen, bied ik je de gratis mini cursus 8 krachtige strategieën voor het werven van nieuwe klanten. In deze cursus bespreek ik eerst 5 cruciale basisvoorwaarden waar je met je business aan moet voldoen. Vervolgens werk ik de wervingsstrategieën stap voor stap voor je uit.

€ 0,00
Gratis: Succesfactoren Marketingplan
 

In de gratis mini cursus Succesfactoren voor een Samenhangend Marketinglan bespreek ik 10 cruciale aspecten van je ondernemerschap.

Deze spits ik toe op de ontwikkeling van een effectief marketingplan. Aan welke aspecten wil jij nog verder aandacht besteden?

In de cursus vind je bovendien allerlei praktische tips voor het verder verbeteren van je bedrijfsvoering.

€ 0,00
Gratis: Coachend Leidinggeven aan je Team

Een coachende stijl van leidinggeven levert onder normale omstandigheden de beste resultaten op. Niet alleen voor jezelf, maar ook voor je medewerkers, je klanten én voor je ondernemingsresultaten.

In de gratis mini cursus Coachend Leidinggeven bied ik je een totaalkader, waarmee je de dagelijkse operationele aansturing van je team op een praktische manier “handen en voeten” geeft en waarmee je de principes van coachend leidinggeven & samenwerken doorvoert binnen je onderneming.

€ 0,00
Gratis: De Kracht van je Personal Brand

In de gratis mini cursus De kracht van je Personal Brand ontdek je hoe je stap voor stap je eigen merk bouwt. Door je merk op de juiste manier te definiëren en uit te dragen, maak je je business onderscheidend, aantrekkelijk en toegankelijk voor de klanten waarmee jij wilt samenwerken.

Met je Brand zet je jezelf op de kaart! En niet te vergeten: je Brand vormt onmisbare input voor je marketing & sales en loopt dwars door deze disciplines heen!

€ 0,00
Gratis: Inspirerende Marktprofilering

In de gratis mini cursus Inspirerende Marktprofilering ontdek je hoe je door enthousiaste, bevlogen en geloofwaardige marketingcontent een inspirerende sfeer weet te creëren en uit te ademen. Daardoor trek je de interesse van je potentiële kopers.

Bovendien bespreek ik 6 cruciale drivers achter inspirerende marktprofilering. Loopt het met je business toch nog niet zo goed? Vraag je dan nog eens af aan welke van deze drivers je nóg meer aandacht moet besteden.

€ 0,00
Gratis: Stappenplan Structurele Omzetgroei
 

Eén van de belangrijkste oorzaken van tegenvallende resultaten is het ontbreken van een effectief marketingsysteem om leads te generen en deze naar sales om te zetten. Om je te helpen bij de constructie van een soepel draaiende marketing- & salesmachine bied ik de gratis mini cursus 15-Stappenplan voor Structurele Omzetgroei.

Doorloop de stappen in chronologische volgorde, maak een rigoureuze planning en voer de verschillende stappen consequent uit. Bereik de resultaten die je misschien al zo lang nastreeft.

€ 0,00
De Allround MKB Ondernemer
AFBEELDING: De Allround MKB Ondernemer is een uniek online opleidingsconcept (via e-Learning) voor MKB-ondernemingen van 10 tot ongeveer 100 medewerkers; het concept biedt een praktisch totaalkader voor de optimale aansturing en kwalitatieve groei van je business.
336,38
Gratis: Succesvol Verkopen

Maak sales niet moeilijker dan het is. Pas de juiste verkooptactieken toe en zet de juiste verkooptechnieken in. Hoe beter je dat doet, hoe meer structuur je in je verkoopgesprek aanbrengt. Daardoor hou je zelf de regie en kun je de klant perfect begeleiden in zijn koopproces.

Dat komt wel zo professioneel over en schept bovendien vertrouwen bij je toekomstige klant. Je leest er alles over in de gratis mini cursus  Succesvol Verkopen.

€ 0,00
Gratis: Groei van je Freelance Onderneming

Als ondernemer is het verstandig, zo niet noodzakelijk, om regelmatig je business te evalueren: waar sta je nu met je onderneming, wat wil je bereiken en hoe groot is het verschil tussen je huidige en gewenste situatie.

Vraag de gratis  analysetool aan, breng je huidige knelpunten exact in kaart. Richt al je inspanningen consequent op het realiseren van je korte termijndoelen en op je “ideaalplaatje van de toekomst” – welke invulling jij daar persoonlijk ook aan wilt geven.

€ 0,00
Format Bedrijfsplan MKB

Met je Bedrijfsplan MKB breng je focus, structuur & samenhang aan in al je ondernemingsactiviteiten; dat zorgt voor overzicht, houvast, controle, rust én resultaatverbetering op alle fronten…!

Voor het maken van je Bedrijfsplan heb ik een Werkboek als Format voor je klaargezet. Daarin zijn alle stappen voor je nieuwe Bedrijfsplan al gedefinieerd. Het maken van je Plan wordt daardoor sterk vereenvoudigd en minder tijdrovend. Makkelijker kan ik het echt niet voor je maken...:-).

€ 142,78
Format Personal Branding

Het succes van jouw freelance business wordt voor een belangrijk deel bepaald door de manier waarop jij je in de markt profileert. Je wilt geen grijze muis zijn tussen al die andere bedrijven, die dezelfde diensten aanbieden als jij. Nee, je wilt opvallen met je business, eruit springen. Je wilt je onderscheiden van de rest. En dat doe je met je Personal Brand.

Met je Personal Brand maak je jouw business aantrekkelijk en toegankelijk voor je doelgroep. Bovendien: je Brand vormt onmisbare input voor je marketing en sales.

€ 94,38
Format Marketingplan Zzp

Als het met je business nog niet zo lekker loopt, kijk dan eerst nog eens goed naar de kwaliteit van je marketing. Alleen met kwalitatief hoogwaardige en onderscheidende marketing bereik je de mensen binnen je doelgroep(en) waarmee JIJ wilt samenwerken. 

Voor de ontwikkeling van je Freelance Marketingplan heb ik een Werkboek als Format voor je klaargezet, waarin alle stappen voor je nieuwe Plan al zijn gedefineerd. Het maken van je Marketingplan wordt daardoor eerder een eenvoudige "invuloefening" dan een uitgebreide en tijdrovende klus.

€ 142,78
Format Ondernemersmindset

Niet elke ondernemer heeft het ondernemerschap van huis uit meegekregen. Maar ondernemen kun je leren en kwalitatief steeds verder ontwikkelen. Het leer- en ontwikkelingsproces wordt voor een belangrijk deel bepaald door je Ondernemersmindset.

Investeren in je ondernemersmindset is investeren in de kwalitatieve groei van je totale business. Een op groeigerichte mindset maakt het ondernemerschap tot een uitdagende reis, met ongekende mogelijkheden om nieuwe dingen te ontdekken, te leren en praktisch toe te passen, ten gunste van je ondernemingsresultaten!

€ 94,38
Format Verkoopscript

Veel ondernemers en/of mensen voor wie verkoop niet tot hun corebusiness behoort, vinden het lastig, of zelfs eng om een persoonlijk verkoopgesprek met hun potentiële klant te moeten voeren. En misschien geldt dat ook wel voor jou. Maar dat is echt nergens voor nodig. Sales kun je leren – net zoals je ooit eens hebt leren autorijden. Maak verkopen niet moeilijker dan het is.

Format Verkoopscript is een unieke online cursus die je nergens anders in de markt tegenkomt. Ontdek hoe je een praktisch script van verkoopvragen ontwikkelt – een script dat je de nodige houvast geeft tijdens je salesgesprekken.

€ 118,58
Format Inspirerend Leidinggeven

Leidinggeven aan je team is één van je belangrijkste managementtaken. Een goed functionerend team is het halve werk. In de cursus Inspirerend Leidinggeven aan je Team is het belangrijkste leerdoel gericht op het ontwikkelen en praktisch doorvoeren van een coachende, participatieve stijl van leidinggeven.

Deze stijl leidt onder normale omstandigheden tot de beste resultaten, omdat medewerkers betrokken worden bij zaken die hun eigen werk en werkgebied betreffen. Daardoor voelen zij zich 100% verantwoordelijk voor de resultaten. En: hoe beter zij functioneren, hoe meer tijd jij overhoudt voor je overige managementtaken.

€ 118,58
Format Winstgevend Klantgericht Beleid

Klanten staan centraal in het gevoerde beleid. Dat komt vooral tot uitdrukking in de klantgerichtheid en klantvriendelijkheid van je organisatie. In de online cursus Format Klantgericht Beleid ontdek je hoe je (winstgevend) beleid ontwikkelt met betrekking tot alle relevante deelgebieden die de klanten van je organisatie betreffen.

Deze cursus kom je qua inhoud en werkwijze nergens anders in de markt tegen. Uniek is het Format waarin alle stappen voor je nieuwe beleid al zijn gedefinieerd. Uniek is ook de bijgeleverde cursus Klantvriendelijk Gedrag.

€ 118,58
Format Prestatie Indicatoren

In je Bedrijfsplan, Marketingplan of Afdelingsplan leg je (ook) allerlei activiteiten vast die tot de gewenste (eind)resultaten moeten leiden. Je operationele activiteiten moet je altijd meetbaar maken. Dat doe je met prestatie-Indicatoren.

In de cursus Scoren met Prestatie Indicatoren leer je exact hoe je een uitgebalanceerde set van KPI's ontwikkelt. Extra's bij de cursus: een compleet uitgewerkte parktijkvoorbeeld, inclusief een document met meer dan 300 prestatie-indicatoren, die je als bron kunt gebruiken voor je eigen praktijk.

€ 94,38
UMP Fictief
€ 2,42
Five Star Freelance Business
AFBEELDING: Five Star Freelance Business is een uniek online opleidingsconcept (via E-Learning) voor ambitieuze Zelfstandige Professionals. Het leerdoel van het concept is gericht op het ontwikkelen en praktisch toepassen van een samenhangend totaalkader voor winstgevend freelance ondernemerschap, binnen een ontspannen setting.
336,38
Gratis: Format Belscript Telemarketing
Ontwikkel stap voor stap je eigen belscript voor telefonische acquisitie - ontdek hoe leuk en effectief telemarketing eigenlijk is.
€ 0,00
Gratis: Marketing en Gedragsfactoren
Wat je ook in de markt aanbiedt, het zijn altijd MENSEN die je dienst of product kopen, gebruiken en praktisch toepassen. Juist omdat je zaken doet met mensen, moet je hun GEDRAG (proberen te) BEGRIJPEN, zodat je via je marketing hun (koop)gedrag in positieve zin kunt beïnvloeden.
€ 0,00
Gratis: Klantvriendelijk Gedrag
Klantvriendelijkheid is één van de belangrijkste succesfactoren van je onderneming. Het is super belangrijk om het gewenste klantvriendelijke gedrag van management en medewerkers concreet te definiëren en te beschrijven, zodat iedereen daar op dezelfde manier praktisch invulling aan geeft. De gratis mini cursus Klantvriendelijk Gedrag biedt je daarvoor een helder kader.
€ 0,00