High Performance Ondernemerschap

groeien als mens en als ondernemer

“…Allround High Performance Ondernemerschap bereik je door de perfecte combinatie van en harmonie tussen je persoonlijke en zakelijke ontwikkeling…!”

Ontwikkeling tot Allround High Performance Ondernemerschap

In principe wil je als ondernemer de best denkbare resultaten behalen. Logisch. Maar dat gaat meestal niet vanzelf.  Ondernemerschap betekent voortdurend initiatieven nemen, anticiperen en/of reageren op relevante gebeurtenissen, jezelf én je onderneming steeds verder te ontwikkelen…groeien als mens en als ondernemer. Persoonlijke en zakelijke ontwikkeling gaan wat dat betreft altijd hand in hand.

Wisselwerking tussen persoonlijke en zakelijke ontwikkeling

Allround High Performance Ondernemerschap begint (wat mij betreft…) altijd bij JEZELF, bij de mens die JIJ bent. Hoe beter jij jezelf als mens kent, hoe gerichter je al je persoonlijke eigenschappen ook (bewust) voor het ondernemerschap kunt inzetten (zie ook wat ik daarover heb gezegd in mijn blog: Mens en Ondernemer…=>.

En je groei als ondernemer heeft veelal ook weer een positief effect op de ontwikkeling die je als mens doormaakt. Wat dat betreft is altijd sprake van een sterke wisselwerking tussen beide “grootheden” (mens & ondernemer).

Persoonlijke ontwikkeling

Het is dus best verstandig om je van tijd tot tijd ook (weer) eens in jezelf te verdiepen en de confrontatie met jezelf aan te gaan: bijvoorbeeld met betekking tot je talenten, bepaalde  karaktereigenschappen, persoonlijke (kern)waarden, hoe je omgaat met bepaalde emoties, weerstanden, tegenslagen, conflicten, hoe ze jou beïnvloeden (ook in relatie tot je medemens en je klanten…!), je assertiviteit, zelfvertrouwen, zelfbeeld, enzovoorts.

Welke aspecten zou jij wat dat betreft verder willen ontwikkelen, ook met de bedoeling om er uiteindelijk zakelijk voordeel uit te halen? Daarbij hoef je natuurlijk niet allerlei ingewikkelde, diepgravende psychologische theorieën en modellen te bestuderen. Nee, wat mij betreft gaat het gewoon om allerlei alledaagse aspecten van jou mens-zijn en de (beperkende…?) invloed daarvan op de kwaliteit van je ondernemerschap. In mijn online cursus Format Ondernemersmindset…=> bied ik je wat betreft een interessant en praktisch kader.

Werken aan je persoonlijke groei is in principe een “onuitputtelijk terrein”. Maar houd het vooral behapbaar en beheersbaar (immers: je hebt het al druk genoeg met je business…). Beperk je dan in eerste instantie bijvoorbeeld tot één aspect van je mens-zijn waar je aandacht aan wilt besteden en waarvan je verwacht dat juist dát aspect een positief effect zal hebben op de kwalitatieve groei van je ondernemerschap en daarmee op de resultaten die je nastreeft.

Zakelijke ontwikkeling

Allround High Performance Ondernemerschap bereik je, maar dat is uit bovenstaande wel duidelijk geworden, natuurlijk niet alleen door persoonlijke groei en ontwikkeling. Vanzelfsprekend zijn ook je zakelijke competenties (de kwaliteit van je ondernemerschap) daarvoor mede bepalend.

En net als ik eerder opmerkte over persoonlijke ontwikkeling, geldt ook voor de zakelijke kant dat het een breed terrein is, waarin je allerlei verbeteringen kunt (en: moet) aanbrengen. De markt is dynamisch binnen een complexe economie, met veranderingen in consumentengedrag, behoeftes, technologieën én allerlei omgevingsfactoren.

En jouw eerste taak als ondernemer is om de eventuele gevolgen (zowel positief als negatief) van relevante omgevingsfactoren op de juiste manier in te schatten voor de verdere ontwikkeling van onderneming: voor je diensten, producten, bedrijfsvoering, voor allerlei relevante beleidsgebieden, zoals je marketing, sales, klantgerichtheid, enzovoorts. En ook op die gebieden zul je als ondernemer je mindset, je kennis & vaardigheden voortdurend moeten bijspijkeren. En jij weet als geen ander aan welke gebieden je verder aandacht moet besteden.

Persoonlijke en zakelijke ontwikkeling – een continu proces

Kortom: ontwikkeling is wat dat betreft een continu proces. Zorg voor de juiste combinatie ván en aandacht vóór persoonlijke én zakelijke competenties. Probeer je allereerst bewust te worden van zaken die jij als mens belangrijk vindt in relatie tot je ondernemerschap. Zorg voor de juiste harmonie – richt je daarbij uiteindelijk op de verdere ontwikkeling van Allround High Performance Ondernemerschap – maak ondernemen zoveel leuker én makkelijker.

High Performance Ondernemerschap

groeien als mens en als ondernemer

“…Allround High Performance Ondernemerschap bereik je door de perfecte combinatie van en harmonie tussen je persoonlijke en zakelijke ontwikkeling…!”

Ontwikkeling tot Allround High Performance Ondernemerschap

In principe wil je als ondernemer de best denkbare resultaten behalen. Logisch. Maar dat gaat meestal niet vanzelf.

Ondernemerschap betekent voortdurend initiatieven nemen, anticiperen en/of reageren op relevante gebeurtenissen, jezelf én je onderneming steeds verder te ontwikkelen…groeien als mens en als ondernemer.

Persoonlijke en zakelijke ontwikkeling gaan wat dat betreft altijd hand in hand.

Wisselwerking tussen persoonlijke en zakelijke ontwikkeling

Allround High Performance Ondernemerschap begint (wat mij betreft…) altijd bij JEZELF, bij de mens die JIJ bent.

Hoe beter jij jezelf als mens kent, hoe gerichter je al je persoonlijke eigenschappen ook (bewust) voor het ondernemerschap kunt inzetten (zie ook wat ik daarover heb gezegd in mijn blog: Mens en Ondernemer…=>.

En je groei als ondernemer heeft veelal ook weer een positief effect op de ontwikkeling die je als mens doormaakt.

Wat dat betreft is altijd sprake van een sterke wisselwerking tussen beide “grootheden” (mens & ondernemer).

Persoonlijke ontwikkeling

Het is dus best verstandig om je van tijd tot tijd ook (weer) eens in jezelf te verdiepen en de confrontatie met jezelf aan te gaan: bijvoorbeeld met betekking tot je talenten, bepaalde  karaktereigenschappen, persoonlijke (kern)waarden, hoe je omgaat met bepaalde emoties, weerstanden, tegenslagen, conflicten, hoe ze jou beïnvloeden (ook in relatie tot je medemens en je klanten…!), je assertiviteit, zelfvertrouwen, zelfbeeld, enzovoorts

Welke aspecten zou jij wat dat betreft verder willen ontwikkelen, ook met de bedoeling om er uiteindelijk zakelijk voordeel uit te halen?

Daarbij hoef je natuurlijk niet allerlei ingewikkelde, diepgravende psychologische theorieën en modellen te bestuderen.

Nee, wat mij betreft gaat het gewoon om allerlei alledaagse aspecten van jou mens-zijn en de (beperkende…?) invloed daarvan op de kwaliteit van je ondernemerschap.

In mijn online cursus Format Ondernemersmindset…=> bied ik je wat betreft een interessant en praktisch kader.

Werken aan je persoonlijke groei is in principe een “onuitputtelijk terrein”. Maar houd het vooral behapbaar en beheersbaar (immers: je hebt het al druk genoeg met je business…).

Beperk je dan in eerste instantie bijvoorbeeld tot één aspect van je mens-zijn waar je aandacht aan wilt besteden en waarvan je verwacht dat juist dát aspect een positief effect zal hebben op de kwalitatieve groei van je ondernemerschap en daarmee op de resultaten die je nastreeft.

Zakelijke ontwikkeling

Allround High Performance Ondernemerschap bereik je, maar dat is uit bovenstaande wel duidelijk geworden, natuurlijk niet alleen door persoonlijke groei en ontwikkeling.

Vanzelfsprekend zijn ook je zakelijke competenties (de kwaliteit van je ondernemerschap) daarvoor mede bepalend.

En net als ik eerder opmerkte over persoonlijke ontwikkeling, geldt ook voor de zakelijke kant dat het een breed terrein is, waarin je allerlei verbeteringen kunt (en: moet) aanbrengen.

De markt is dynamisch binnen een complexe economie, met veranderingen in consumentengedrag, behoeftes, technologieën én allerlei omgevingsfactoren.

En jouw eerste taak als ondernemer is om de eventuele gevolgen (zowel positief als negatief) van relevante omgevingsfactoren op de juiste manier in te schatten voor de verdere ontwikkeling van onderneming: voor je diensten, producten, bedrijfsvoering, voor allerlei relevante beleidsgebieden, zoals je marketing, sales, klantgerichtheid, enzovoorts.

En ook op die gebieden zul je als ondernemer je mindset, je kennis & vaardigheden voortdurend moeten bijspijkeren. En jij weet als geen ander aan welke gebieden je verder aandacht moet besteden.

Persoonlijke en zakelijke ontwikkeling – een continu proces

Kortom: ontwikkeling is wat dat betreft een continu proces. Zorg voor de juiste combinatie ván en aandacht vóór persoonlijke én zakelijke competenties.

Probeer je allereerst bewust te worden van zaken die jij als mens belangrijk vindt in relatie tot je ondernemerschap.

Zorg voor de juiste harmonie – richt je daarbij uiteindelijk op de verdere ontwikkeling van Allround High Performance Ondernemerschap – maak ondernemen zoveel leuker én makkelijker.