Ontspannen Ondernemerschap als ultiem doel van inspannend ondernemen

Een juiste inrichting van je bedrijfsvoering als voorwaarde voor ontspannend ondernemen.

Aangeboren talenten voor het ondernemerschap…?

Je hebt van die ondernemers die het ondernemerschap van huis uit hebben meegekregen en bij wie het ondernemen als het ware door hun aderen stroomt. Dat zijn van die natuurtalenten, die bij wijze van spreken “alles” op gevoel doen en zich totaal niet (bewust) bezighouden met allerlei “ingewikkelde” marketing- en overige theorieën. Toch slagen zij er in om hun ondernemerswereld volledig naar hun hand te zetten en excellente resultaten te behalen.

En hoewel ook díe ondernemers er veelal hard voor (“moeten”) werken, ervaren zij over het algemeen geen overdreven prestatiedruk. Inspanning en ontspanning liggen bij hen direct in elkaars verlengde en/of vallen grotendeels met elkaar samen: zij ondernemen op hun eigen manier en doen “fluitend” hun werk in volledige vrijheid en onafhankelijkheid.

Inspanning en ontspanning liggen nog (te) ver uit elkaar…?

Tja, misschien is bovenstaand beeld enigszins een té rooskleurige weergave van de alledaagse werkelijkheid. Maar hoe het ook zij, voor heel veel ondernemers geldt dat zij niet altijd over die natuurlijke ondernemerskwaliteiten beschikken.

Nee, zij moeten er keihard voor werken en studeren, zijn regelmatig 24/7 intensief met hun business bezig, terwijl de resultaten nog (lang) niet in verhouding staan tot de inspanningen die zij verrichten. Aan een normaal privéleven komen zij “gewoon” onvoldoende toe.

Nu is hard werken op zich geen probleem, zolang je maar weet  dat je door al je inspanningen de nodige vorderingen maakt: dat je business zich in positieve zin ontwikkelt, en dat er mede daardoor van een bepaald perspectief sprake is. Maar als je die positieve ontwikkelingen niet ervaart, en al jarenlang het gevoel hebt dat je min of meer in een vicieuze cirkel ronddraait, dan doe je “iets” toch nog niet helemaal goed. Mee eens?

Ontspannen ondernemerschap door focus, structuur en samenhang

Maar geen nood: mede uit eigen ervaring durf ik gerust te stellen dat het allemaal niet zo ingewikkeld is. Het ondernemen op zich is eigenlijk niet zo moeilijk, zolang je maar bereid bent een juiste visie op het ondernemerschap te ontwikkelen, en deze praktisch weet te vertalen in een bedrijfsvoering waarin je (als basale voorwaarde) de noodzakelijke focus, structuur & samenhang aanbrengt.

En dát geeft op zich al zoveel houvast, overzicht, controle en ook veel meer rust. En vanuit die positie kun je dan stap voor stap werken aan de verdere groei en ontwikkeling van een business zoals die jou voor ogen staat.

Pijlers van Succesvol Ondernemerschap als basis…?

Neem mijn 7 Pijlers van Succesvol Ondernemerschap…=> nog eens rustig door. Misschien vormen ze (ook) voor jou een interessante invalshoek om te ontdekken hoe je een business bouwt die past bij JOU als mens én als ondernemer: een business die werkt voor jou en waarover JIJ de regie voert.

Alle tijd, geld en energie die jij in jezelf en in je business investeert, moeten uiteindelijk toch leiden tot een ondernemerschap binnen een ontspannen setting, dat is: in alle rust, vrijheid en (financiële) onafhankelijkheid je zakelijke en persoonlijke doelen realiseren, inclusief je idealen en ambities – welke invulling jij daar persoonlijk ook aan wilt geven!

Ontspannen Ondernemerschap als ultiem doel van inspannend ondernemen

Een juiste inrichting van je bedrijfsvoering als voorwaarde voor ontspannend ondernemen.

Aangeboren talenten voor het ondernemerschap…?

Je hebt van die ondernemers die het ondernemerschap van huis uit hebben meegekregen en bij wie het ondernemen als het ware door hun aderen stroomt.

Dat zijn van die natuurtalenten, die bij wijze van spreken “alles” op gevoel doen en zich totaal niet (bewust) bezighouden met allerlei “ingewikkelde” marketing- en overige theorieën.

Toch slagen zij er in om hun ondernemerswereld volledig naar hun hand te zetten en excellente resultaten te behalen.

En hoewel ook díe ondernemers er veelal hard voor (“moeten”) werken, ervaren zij over het algemeen geen overdreven prestatiedruk.

Inspanning en ontspanning liggen bij hen direct in elkaars verlengde en/of vallen grotendeels met elkaar samen: zij ondernemen op hun eigen manier en doen “fluitend” hun werk in volledige vrijheid en onafhankelijkheid.

Inspanning en ontspanning liggen nog (te) ver uit elkaar…?

Tja, misschien is bovenstaand beeld enigszins een té rooskleurige weergave van de alledaagse werkelijkheid.

Maar hoe het ook zij, voor heel veel ondernemers geldt dat zij niet altijd over die natuurlijke ondernemerskwaliteiten beschikken.

Nee, zij moeten er keihard voor werken en studeren, zijn regelmatig 24/7 intensief met hun business bezig, terwijl de resultaten nog (lang) niet in verhouding staan tot de inspanningen die zij verrichten. Aan een normaal privéleven komen zij “gewoon” onvoldoende toe.

Nu is hard werken op zich geen probleem, zolang je maar weet  dat je door al je inspanningen de nodige vorderingen maakt: dat je business zich in positieve zin ontwikkelt, en dat er mede daardoor van een bepaald perspectief sprake is.

Maar als je die positieve ontwikkelingen niet ervaart, en al jarenlang het gevoel hebt dat je min of meer in een vicieuze cirkel ronddraait, dan doe je “iets” toch nog niet helemaal goed. Mee eens?

Ontspannen ondernemerschap door focus, structuur en samenhang

Maar geen nood: mede uit eigen ervaring durf ik gerust te stellen dat het allemaal niet zo ingewikkeld is.

Het ondernemen op zich is eigenlijk niet zo moeilijk, zolang je maar bereid bent een juiste visie op het ondernemerschap te ontwikkelen, en deze praktisch weet te vertalen in een bedrijfsvoering waarin je (als basale voorwaarde) de noodzakelijke focus, structuur & samenhang aanbrengt.

En dát geeft op zich al zoveel houvast, overzicht, controle en ook veel meer rust. En vanuit die positie kun je dan stap voor stap werken aan de verdere groei en ontwikkeling van een business zoals die jou voor ogen staat.

Pijlers van Succesvol Ondernemerschap als basis…?

Neem mijn 7 Pijlers van Succesvol Ondernemerschap…=> nog eens rustig door.

Misschien vormen ze (ook) voor jou een interessante invalshoek om te ontdekken hoe je een business bouwt die past bij JOU als mens én als ondernemer: een business die werkt voor jou en waarover JIJ de regie voert.

Alle tijd, geld en energie die jij in jezelf en in je business investeert, moeten uiteindelijk toch leiden tot een ondernemerschap binnen een ontspannen setting, dat is:

in alle rust, vrijheid en (financiële) onafhankelijkheid je zakelijke en persoonlijke doelen realiseren, inclusief je idealen en ambities – welke invulling jij daar persoonlijk ook aan wilt geven!