voordelen klantgerichtheid

“…met optimale klantgerichtheid kun je je nog echt onderscheiden…!”

“…klantgerichtheid = het geheel van relevante waarden dat je met je diensten, producten en serviceaspecten aan je doelgroep(en) biedt…”

Inleiding voordelen klantgerichtheid

Succesvolle ondernemingen kenmerken zich onder andere doordat zij feilloos aanvoelen wat hun huidige en toekomstige klanten belangrijk vinden. Met hun diensten, producten en serviceaspecten (in de breedste zin van het woord…) spelen zij perfect in op de wensen en eisen van hun doelgroep(en). Maar: klantgerichtheid is meer dan alleen maar rekening houden met de wensen van je doelgroep. Klantgericht ondernemen is ook sturen op de tevredenheid van je klanten, op klantentrouw en het realiseren van bedrijfsgroei op basis van een winstgevend klantenbestand.

Kenmerken en voordelen klantgerichtheid op een rij:

 • Je strategie & beleid zijn volledig gefocust op de wensen van je doelgroep: “De klant centraal…!”

 • Je communiceert exact aan je doelgroep(en) wat men mag verwachten van de kwaliteit en voordelen van je diensten, producten en serviceaspecten. Dat wekt de interesse van interessante, strategische klanten

 • Je hebt de klantgerichtheid van je onderneming helder verwoord in termen van waarden, die je met je business biedt; daardoor verleg je de focus naar de immateriële en emotionele eigenschappen van je business; in je marketing & sales kun je dan perfect op die emoties inspelen: “Selling = Emotion”

 • Mede door de heldere profilering van je business trek je de juiste strategische klanten aan, omdat zij exact weten waarom ze juist bij jou moeten kopen

 • Klantgerichtheid en klantvriendelijkheid zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Je weet dan ook exact hoe klantvriendelijk je je tijdens klantcontacten moet gedragen

 • Alle onderdelen van je interne organisatie zijn perfect afgestemd op de positie die je in de markt wilt innemen

 • 100% klantgericht werken resulteert in (zéér) tevreden klanten en trouwe klanten

 • Door optimaal klantgericht werken en ondernemen bereik je méér dan bovengemiddelde resultaten

voordelen klantgerichtheid

“…met optimale klantgerichtheid kun je je nog echt onderscheiden…!”

“…klantgerichtheid = het geheel van relevante waarden dat je met je diensten, producten en serviceaspecten aan je doelgroep(en) biedt…”

Inleiding voordelen klantgerichtheid

Succesvolle ondernemingen kenmerken zich onder andere doordat zij feilloos aanvoelen wat hun huidige en toekomstige klanten belangrijk vinden.

Met hun diensten, producten en serviceaspecten (in de breedste zin van het woord…) spelen zij perfect in op de wensen en eisen van hun doelgroep(en).

Maar: klantgerichtheid is meer dan alleen maar rekening houden met de wensen van je doelgroep. Klantgericht ondernemen is ook sturen op de tevredenheid van je klanten, op klantentrouw en het realiseren van bedrijfsgroei op basis van een winstgevend klantenbestand.

Kenmerken en voordelen klantgerichtheid op een rij:

 • Je strategie & beleid zijn volledig gefocust op de wensen van je doelgroep: “De klant centraal…!”

 • Je communiceert exact aan je doelgroep(en) wat men mag verwachten van de kwaliteit en voordelen van je diensten, producten en serviceaspecten. Dat wekt de interesse van interessante, strategische klanten

 • Je hebt de klantgerichtheid van je onderneming helder verwoord in termen van waarden, die je met je business biedt; daardoor verleg je de focus naar de immateriële en emotionele eigenschappen van je business; in je marketing & sales kun je dan perfect op die emoties inspelen: “Selling = Emotion”

 • Mede door de heldere profilering van je business trek je de juiste strategische klanten aan, omdat zij exact weten waarom ze juist bij jou moeten kopen

 • Klantgerichtheid en klantvriendelijkheid zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Je weet dan ook exact hoe klantvriendelijk je je tijdens klantcontacten moet gedragen

 • Alle onderdelen van je interne organisatie zijn perfect afgestemd op de positie die je in de markt wilt innemen

 • 100% klantgericht werken resulteert in (zéér) tevreden klanten en trouwe klanten

 • Door optimaal klantgericht werken en ondernemen bereik je méér dan bovengemiddelde resultaten