Mens en ondernemer – blijf als ondernemer altijd dicht bij de mens die jij bent

fundamentele aspecten van jouw mens-zijn als basis voor succesvol ondernemerschap

Te weinig voldoening in het ondernemen..?

Als je nog niet (echt) tevreden bent over de ontwikkeling van je business, kun je in principe verschillende ingangen gebruiken om de werkelijke oorzaken daarvan te achterhalen, om vervolgens de juiste verbeteracties te kunnen ondernemen.

Maar misschien is één van de belangrijkste redenen van jouw huidige ontevredenheid wel dat jouw ondernemerschap onvoldoende aansluit bij de MENS die jij bent, c.q. wilt zijn. Daarom is het verstandig om nog eens terug te gaan naar de KERN – naar het belangrijkste fundament van je onderneming – en dat ben JIJ: de mens die jij in essentie bent, wat je voelt, ervaart en werkelijk wilt.

Oké, dat klinkt misschien wat filosofisch en hoogdravend allemaal. Maar geen nood: hieronder leg ik exact uit wat ik met dit “vage” (…) statement bedoel. Ik leg eerst het een en ander uit over de rollen die een mens in zijn leven vervult. Vervolgens pas ik deze gedachtegang toe op jouw rol als ondernemer.

Elk mens vervult meerdere rollen in zijn leven

Ieder mens vervult in zijn of haar leven meerdere rollen.  Bijvoorbeeld de rol van partner, echtgenoot, vader, opa, vriend, buurman, werknemer, sportmaatje, belastingbetaler (…), noem maar op. Rollen helpen je om jouw gedrag functioneel in te zetten, met als doel je verantwoordelijkheden waar te maken en de taken uit te voeren die je binnen die rol hebt. Mede daardoor kunnen rollen zowel een positieve als negatieve invloed hebben op de kwaliteit van je eigen leven en op het leven van anderen.

Over de verschillende rollen die je aanneemt in je leven zou je in principe een apart boekwerk kunnen schrijven. Maar in het kader van dit artikel beperk ik me tot het volgende:

ook al heb je binnen elke rol een andere taak, de manier waarop jij je binnen al je rollen presenteert, is (als het goed is) een typerende afspiegeling van de mens die jij in de kern bent, van je karakter, je persoonlijkheid, van waarden die jij belangrijk, enzovoorts. Dat maakt jou wie jij bent, dat maakt jou uniek en dat zorgt bij anderen voor een bepaalde mate van herkenbaarheid: “typisch Jan“, zoals hij zich (bijvoorbeeld) als vader of als businesscoach presenteert.

Kortom: er moet altijd sprake zijn van een bepaalde “harmonie”, “connectie”, tussen de mens die jij in de kern bent en de manier waarop jij je in je verschillende rollen presenteert. Als die relatie ontbreekt, ben je jezelf niet meer en doe je je anders voor dan je in werkelijkheid bent.

Daardoor dreig je in conflict te komen met jezelf en verspeel je onnodig veel energie. Bovendien prikken mensen op een gegeven moment wel door je masker heen – de basis voor wantrouwen is daarmee gelegd.

De mens en ondernemer die jij bent zijn één en dezelfde

Bovenstaande gedachtegang geldt ook voor jouw rol als ondernemer. Immers, de mens en ondernemer die je bent kun je weliswaar onderscheiden, maar niet volledig scheiden van elkaar – beide beïnvloeden elkaar sterk: de ontwikkeling die je als mens doormaakt, beïnvloedt bovendien je ontwikkeling als ondernemer, en omgekeerd.

En in je rol als ondernemer presenteer je, als het goed is, eenduidig en op een transparante manier de typerende, unieke zelf die jij bent en kies je er bewust voor om bepaalde (positieve) eigenschappen, talenten, etc., in te zetten die moeten leiden tot succesvol  ondernemerschap.

Blijf als ondernemer dicht bij jezelf…!

Als je verbeteringen in je ondernemerschap wilt doorvoeren, moet je zo nodig beginnen om weer dicht bij jezelf te blijven, bij wie je werkelijk bent, bij wat je werkelijk wilt en voelt, bij wat jij belangrijk vindt.

Ga daarom nog eens de confrontatie aan met jezelf. Probeer je bewust te worden van zaken die jij als mens belangrijk vindt in relatie tot je ondernemerschap. Met andere woorden: welke fundamentele aspecten van jouw mens-zijn moeten 1-op-1 verbonden zijn met en zet je in voor je business?

Of: welk aspecten van jouw mens-zijn moet je nog verder verbeteren en ontwikkelen ten gunste van het ondernemerschap?

Werk een en ander zo concreet mogelijk uit. Hieronder vind je een aantal aandachtspunten.

 • je intrinsieke en extrinsieke motivatie
 • de vele aspecten van je eigen persoonlijkheid (zelfkennis!)
 • je mindset in het algemeen: een vaste dan wel een op groeigerichte mindset
 • (aanwezige) mindset van het ondernemen
 • allerlei overtuigingen/gewoonten die je door opvoeding en levenservaring hebt aangeleerd
 • talenten waarover je (nog onvoldoende) beschikt
 • je 5-10 belangrijkste (persoonlijke) waarden
 • beschikbare (ondernemers)competenties
 • relevante kennisaspecten
 • bepaalde weerstand die je bij jezelf en anderen ervaart
 • je ambities en idealen
 • je passie
 • hoe voel jij je als mens en hoe wil jij je als ondernemer voelen?
 • en last but not least: welk “ideale leven” wil je leven (waarbij je onderneming als belangrijke voorwaarde dient om het door jou gewenste leven ook daadwerkelijk mogelijk te maken)…?
 • enzovoorts, enzovoorts
Mens en ondernemer – zelfconfrontatie…?

Zoek de antwoorden op bovenstaande (en andere relevante) punten niet buiten jezelf, maar in principe altijd bij en in jezelf. Ga daarvoor (weer eens…) terug naar de kern – naar JOUW kern en kies voor de aspecten die echt belangrijk voor je zijn. Oké, deze confrontatie met jezelf kan confronterend zijn – daar is ook moed voor nodig, maar geeft voor jezelf tegelijkertijd ook helderheid en duidelijkheid.

Ga bij het concretiseren van deze aandachtspunten stap voor te werk – het hoeft allemaal niet in keer duidelijk voor je te zijn, dat is eerder een proces, een leerproces. Daardoor haal je het maximale uit jezelf, maak je fundamentele keuzes die passen bij de mens en de ondernemer die jij bent, wilt zijn en wilt worden.

Dat zorgt uiteindelijk voor meer plezier en voldoening in het ondernemerschap, voor optimale harmonie, balans en evenwicht tussen de mens die jij in de kern bent en de manier waarop je dat hebt vertaald in je ondernemerschap.

Mens en ondernemer – praktische toepassing

Overigens: in mijn online opleidingsconcepten…=> besteed ik vanzelfsprekend ook aandacht aan de gedachtegang die ik hierboven heb uitgewerkt. Gebruik de heldere kaders om de (onmisbare) relatie mens/ondernemer uit te werken en praktisch toe te passen ten gunste van succesvol ondernemerschap.

Mens en ondernemer: blijf als ondernemer altijd dicht bij de mens die jij bent

fundamentele aspecten van jouw mens-zijn als basis voor succesvol ondernemerschap

Te weinig voldoening in het ondernemen..?

Als je nog niet (echt) tevreden bent over de ontwikkeling van je business, kun je in principe verschillende ingangen gebruiken om de werkelijke oorzaken daarvan te achterhalen, om vervolgens de juiste verbeteracties te kunnen ondernemen.

Maar misschien is één van de belangrijkste redenen van jouw huidige ontevredenheid wel dat jouw ondernemerschap onvoldoende aansluit bij de MENS die jij bent, c.q. wilt zijn.

Daarom is het verstandig om nog eens terug te gaan naar de KERN – naar het belangrijkste fundament van je onderneming – en dat ben JIJ: de mens die jij in essentie bent, wat je voelt, ervaart en werkelijk wilt.

Oké, dat klinkt misschien wat filosofisch en hoogdravend allemaal. Maar geen nood: hieronder leg ik exact uit wat ik met dit “vage” (…) statement bedoel. Ik leg eerst het een en ander uit over de rollen die een mens in zijn leven vervult. Vervolgens pas ik deze gedachtegang toe op jouw rol als ondernemer.

Elk mens vervult meerdere rollen in zijn leven

Ieder mens vervult in zijn of haar leven meerdere rollen.  Bijvoorbeeld de rol van partner, echtgenoot, vader, opa, vriend, buurman, werknemer, sportmaatje, belastingbetaler (…), noem maar op. Rollen helpen je om jouw gedrag functioneel in te zetten, met als doel je verantwoordelijkheden waar te maken en de taken uit te voeren die je binnen die rol hebt.

Mede daardoor kunnen rollen zowel een positieve als negatieve invloed hebben op de kwaliteit van je eigen leven en op het leven van anderen.

Over de verschillende rollen die je aanneemt in je leven zou je in principe een apart boekwerk kunnen schrijven. Maar in het kader van dit artikel beperk ik me tot het volgende:

ook al heb je binnen elke rol een andere taak, de manier waarop jij je binnen al je rollen presenteert, is (als het goed is) een typerende afspiegeling van de mens die jij in de kern bent, van je karakter, je persoonlijkheid, van waarden die jij belangrijk, enzovoorts.

Dat maakt jou wie jij bent, dat maakt jou uniek en dat zorgt bij anderen voor een bepaalde mate van herkenbaarheid: “typisch Jan“, zoals hij zich (bijvoorbeeld) als vader of als businesscoach presenteert.

Kortom: er moet altijd sprake zijn van een bepaalde “harmonie”, “connectie”, tussen de mens die jij in de kern bent en de manier waarop jij je in je verschillende rollen presenteert. Als die relatie ontbreekt, ben je jezelf niet meer en doe je je anders voor dan je in werkelijkheid bent.

Daardoor dreig je in conflict te komen met jezelf en verspeel je onnodig veel energie. Bovendien prikken mensen op een gegeven moment wel door je masker heen – de basis voor wantrouwen is daarmee gelegd.

De mens en ondernemer die jij bent zijn één en dezelfde

Bovenstaande gedachtegang geldt ook voor jouw rol als ondernemer. Immers, de mens en ondernemer die je bent kun je weliswaar onderscheiden, maar niet volledig scheiden van elkaar – beide beïnvloeden elkaar sterk: de ontwikkeling die je als mens doormaakt, beïnvloedt bovendien je ontwikkeling als ondernemer, en omgekeerd.

En in je rol als ondernemer presenteer je, als het goed is, eenduidig en op een transparante manier de typerende, unieke zelf die jij bent en kies je er bewust voor om bepaalde (positieve) eigenschappen, talenten, etc., in te zetten die moeten leiden tot succesvol  ondernemerschap.

Blijf als ondernemer dicht bij jezelf…!

Als je verbeteringen in je ondernemerschap wilt doorvoeren, moet je zo nodig beginnen om weer dicht bij jezelf te blijven, bij wie je werkelijk bent, bij wat je werkelijk wilt en voelt, bij wat jij belangrijk vindt.

Ga daarom nog eens de confrontatie aan met jezelf. Probeer je bewust te worden van zaken die jij als mens belangrijk vindt in relatie tot je ondernemerschap.

Met andere woorden: welke fundamentele aspecten van jouw mens-zijn moeten 1-op-1 verbonden zijn met en zet je in voor je business?

Of: welk aspecten van jouw mens-zijn moet je nog verder verbeteren en ontwikkelen ten gunste van het ondernemerschap? Werk een en ander zo concreet mogelijk uit.

Hieronder vind je een aantal aandachtspunten.

 • je intrinsieke en extrinsieke motivatie
 • de vele aspecten van je eigen persoonlijkheid (zelfkennis!)
 • je mindset in het algemeen: een vaste dan wel een op groeigerichte mindset
 • (aanwezige) mindset van het ondernemen
 • allerlei overtuigingen/gewoonten die je door opvoeding en levenservaring hebt aangeleerd
 • talenten waarover je (nog onvoldoende) beschikt
 • je 5-10 belangrijkste (persoonlijke) waarden
 • beschikbare (ondernemers)competenties
 • relevante kennisaspecten
 • bepaalde weerstand die je bij jezelf en anderen ervaart
 • je ambities en idealen
 • je passie
 • hoe voel jij je als mens en hoe wil jij je als ondernemer voelen?
 • en last but not least: welk “ideale leven” wil je leven (waarbij je onderneming als belangrijke voorwaarde dient om het door jou gewenste leven ook daadwerkelijk mogelijk te maken)…?
 • enzovoorts, enzovoorts
Mens en ondernemer: zelfconfrontatie…?

Zoek de antwoorden op bovenstaande (en andere relevante) punten niet buiten jezelf, maar in principe altijd bij en in jezelf. Ga daarvoor (weer eens…) terug naar de kern – naar JOUW kern en kies voor de aspecten die echt belangrijk voor je zijn.

Oké, deze confrontatie met jezelf kan confronterend zijn – daar is ook moed voor nodig, maar geeft voor jezelf tegelijkertijd ook helderheid en duidelijkheid.

Ga bij het concretiseren van deze aandachtspunten stap voor te werk – het hoeft allemaal niet in keer duidelijk voor je te zijn, dat is eerder een proces, een leerproces.

Daardoor haal je het maximale uit jezelf, maak je fundamentele keuzes die passen bij de mens en de ondernemer die jij bent, wilt zijn en wilt worden.

Dat zorgt uiteindelijk voor meer plezier en voldoening in het ondernemerschap, voor optimale harmonie, balans en evenwicht tussen de mens die jij in de kern bent en de manier waarop je dat hebt vertaald in je ondernemerschap.

Mens en ondernemer – praktische toepassing

Overigens: in mijn online opleidingsconcepten…=> besteed ik vanzelfsprekend ook aandacht aan de gedachtegang die ik hierboven heb uitgewerkt. Gebruik de heldere kaders om de (onmisbare) relatie mens/ondernemer uit te werken en praktisch toe te passen ten gunste van succesvol ondernemerschap.