8 tips die bijdragen aan succesvol ondernemerschap

succesvol ondernemerschap: “…de vrijheid om te doen wat JIJ wilt en de kans (creëren) om het leven te leven dat JIJ wilt…”

succesvol ondernemerschap – inleiding

In principe zijn er misschien wel 100-en adviezen die ik je zou kunnen geven om je business verder te verbeteren. In dit artikel beperk ik me tot 8 fundamentele tips, die de samenhang binnen je bedrijfsvoering vergroten en mede daardoor bijdragen aan succesvol ondernemerschap:

 1. je passie: “do what you like”
 2. richt je altijd op je ambities
 3. ken je doelgroep(en) en hun problemen
 4. bouw een sterk en attractief merk
 5. marketing: focus op oplossingen
 6. bewerk je markt consistent
 7. investeer continu in ontwikkeling
 8. laat zien wie je bent als persoon

tip #1: je passie: do what you like

Als ondernemer heb je, als het goed is, een passie: werk waar je enthousiast van wordt: je klanten helpen met het oplossen van hun problemen. Je passie: niet leven om te werken, maar werken om te leven, dingen doen waar je echt goed in bent. Elke werkdag (zonder maandagmorgengevoel…) opstaan met het idee dat je weer lekker en 100% gemotiveerd aan het werk kunt gaan (hoewel het niet als werken voelt…eerder als hobby), gewoon omdat JIJ dat echt superleuk vindt om te doen

Kijk daarom nog eens kritisch naar de onderdelen van je werk waar je geen goed gevoel bij hebt, en die niet echt passen bij jezelf – niet passen bij je passie. Je bent immers geen ondernemer geworden om voor jezelf alleen maar een job te creëren waarmee je in je levensonderhoud kunt voorzien. Nee, je bent zelfstandig ondernemer geworden, omdat niet anderen je opdragen iets te doen, maar omdat JIJ de dingen wilt doen die recht uit je hart komen en waarvan JIJ 100% wilt genieten, elke dag. Wat mij betreft kom JIJ op de eerste plaats – hoe belangrijk je financiële resultaten en je klanten ook zijn

tip #2: richt je altijd op je ambities – op je WHY

Als je in de hectiek van alledag je focus soms verliest, of als het allemaal toch even niet zo lekker loopt, denk dan altijd terug aan het waarom van je business. Wat waren de belangrijkste redenen om ooit voor jezelf te beginnen? Wat motiveert je nog steeds in je ondernemerschap? Waarom heb je voor het zelfstandig ondernemerschap gekozen en niet voor een vaste baan? Welke (lange termijn) ambities had je toen voor ogen – welk alles-overkoepelend WHY? Waarom zijn die ambities zo belangrijk voor je? Blijf je waarom altijd volgen – het helpt je om eventuele tegenslagen weer snel te boven te komen én het helpt je om je successen nog meer te waarderen.

tip #3: ken je doelgroep(en) en hun problemen

Besteed voldoende aandacht aan het segmenteren van je markt en aan het definiëren van je doelgroep(en). Verdiep je in hun alledaagse werkzaamheden, probeer ze volledig te begrijpen, ga als het ware op hun stoel zitten, spreek hun taal. En het meest essentiële is dat je hun belangrijkste problemen niet alleen volledig begrijpt, maar ze ook super duidelijk verwoordt

Maar bedenk wel: zelf weet je precies waarom opdrachtgevers voor de oplossing van hun problemen vooral bij jou moeten zijn. En de problemen, waar zij ‘s nachts misschien wel wakker van liggen, heb je naar je eigen idee heel helder verwoord. Maar vraag jezelf voortdurend (kritisch) af, of dat ook geldt voor je toekomstige klanten: herkennen zij zich 100% in de beschrijvingen die jij van hun problemen geeft en de toegevoegde waarde die jij hen biedt?

Wat dat betreft kun je niet duidelijk genoeg zijn: waarom hebben jouw potentiële klanten echt behoefte aan jouw dienstverlening – waarom wordt hun (werkzame) leven daardoor zoveel beter, makkelijker, aangenamer, goedkoper, minder tijdrovend, enzovoorts? Wist je dat jouw toekomstige klanten zich daar zelf lang niet altijd voldoende bewust van zijn – wist je dat je hen daarbij vaak moet helpen om dat duidelijk(er) te krijgen…?

tip #4: bouw een sterk MERK

Als er iets is wat ik de afgelopen jaren heb geleerd, is het wel het cruciale belang van Branding. Branding kun je definiëren als: het creëren van een MERK, dat aangeeft waarin jij je met je business én met de persoon die jij bent, op een unieke manier van anderen onderscheidt. Een sterk en attractief merk ligt aan de basis van succesvol ondernemerschap en loopt als een rode draad dwars door je marketing en sales heen.

Je merk is meer dan een logo en een informatieve website. Je merk gaat vooral over herkenning en een gevoel dat mensen ervaren, als zij met je business in aanraking komen. Je merk gaat over de essentie en toegevoegde waarde van je business – over de associatie die jouw totale business bij je doelgroep oproept.

je merk als onmisbare basis voor succesvol ondernemerschap:
je merk gaat over de associaties die jouw totale business bij je doelgroep oproept

Voor het bouwen van een sterk merk maak je gebruik van de volgende componenten: merkwaarde, merkpersoonlijkheid, merkonderscheid en merkidentiteit.

tip #5: focus in je marketing op oplossingen

Vertaal je lange termijn ambities altijd in haalbare, meetbare doelen en doelstellingen. Stippel een marketingstrategie uit en baseer die altijd op je merk. Als die samenhang ontbreekt, dan worden je strategie en de daaruit volgende operationele marketingactiviteiten afzonderlijke, op zichzelf staande grootheden. En dat is natuurlijk niet de bedoeling: ze moeten elkaar juist aanvullen en versterken. Bovendien breng je door de koppeling van je merk, marketingstrategie en operationele marketingactiviteiten juist samenhang en logica aan in je totale bedrijfsvoering, ten gunste van je uiteindelijke resultaten!

Focus in je operationele marketing op oplossingen – dat is een belangrijke les die ik de afgelopen jaren heb geleerd met mijn eigen business. Ga er maar vanuit dat (bijna) niemand in eerste instantie geïnteresseerd is in jou of in jouw onderneming. Nee, mensen denken (en dat is logisch in deze…) alleen om zichzelf; mensen zijn in principe alleen geïnteresseerd in hun eigen problemen en de oplossing van hun problemen.

En voor jou betekent dat, dat je je in je marketing, in je presentatie en communicatie, altijd moet focussen op de oplossing van problemen in plaats van te focussen op je eigen dienst en/of product. Nee, het gaat er in beginsel niet om hoe geweldig en deskundig jij misschien wel bent, of hoe fantastisch jouw dienstverlening is. Het gaat er niet om wat jouw dienst of product IS, maar om wat het DOET. Het gaat erom wat jij kunt doen voor anderen: problemen oplossen met een bepaald resultaat, waardoor hun leven zoveel aangenamer wordt.

“…stop daarom met het promoten van je diensten of producten, maar promoot je merk – want je merk gaat over de essentie van je business, over de waarden en waardevolle oplossingen die jij je klanten biedt…”

tip #6: bewerk je markt consistent

In je marktbewerking zijn een logische structuur & samenhang super belangrijk voor de commerciële successen die je nastreeft. Maar marktbewerking is bovenal een continu proces en één van de meest cruciale taken om je business draaiende te houden. Wees daarom consistent in de uitvoering van al je marketing-, sales- en overige activiteiten.

Marktbewerking zonder logische structuur, samenhang & continuïteit is echt zonde van je tijd, zonde van je geld en zonde van je energie, en gaat uiteindelijk ten koste van je omzet en winst. Als je teveel op ad hoc-basis werkt, zul je merken dat je prospectbestand op een gegeven moment niet meer groeit, laat staan het aantal nieuwe klanten en opdrachten. Marktbewerking vereist dan ook een strakke planning, die je consequent moet volgen.

tip #7: investeer continu in ontwikkeling

Je huidig kennis- & vaardigheidsniveau bepaalt voor een belangrijk deel het maximale ontwikkelingsniveau van je onderneming. Dat betekent dat je je in eerste instantie in alle eerlijkheid moet afvragen, of je zelf (en indien van toepassing: je medewerkers) wel beschikt (beschikken) over de meest basale competenties om je business op de juiste manier verder te ontwikkelen.

Daar komt bij (en daarmee vertel ik je niets nieuws) dat actuele ontwikkelingen razendsnel gaan. Misschien wel sneller dan ooit. Ga maar na hoe ook jouw markt de afgelopen jaren is veranderd – bijvoorbeeld door de nieuwe mogelijkheden die het internet biedt en de ontwikkelingen die voortdurend op het wereldwijde web plaatsvinden. Het minste wat je kunt doen is om aanwezige kennis & vaardigheden én je totale business continu aan relevante ontwikkelingen aan te passen.

Kortom: als je niet bereid bent om te leren en te groeien, is het slechts een kwestie van tijd dat je jezelf volledig overbodig maakt. Zorg er daarom voor dat je ontwikkelingen op de voet volgt en beoordeelt op hun relevantie voor jou én je business. Wat dat betreft ben je nooit klaar en in die zin is ontwikkeling een continu proces.

Om je onderneming voortdurend te ontwikkelen, moet je soms ook de nodige financiële investeringen (durven) doen. Ondernemen is ook: risico’s nemen, durven investeren – ondernemen is ook: de juiste keuze maken in zelf doen of uitbesteden. Niemand anders dan jijzelf kan beter beoordelen welke keuze je wat dat betreft moet maken en welke investeringsbeslissingen je voor je business moet nemen.

Natuurlijk, om bepaalde werkzaamheden uit te besteden, moet je wel over voldoende financiële middelen beschikken. Maar bedenk wel: om te kunnen groeien, moet je soms groots denken en durven investeren: “playing big means making the right investments.” Met andere woorden: als je altijd klein blijft denken, zal je business ook altijd klein blijven.

tip #8: laat zien wie je bent als persoon

Je business bestaat vanzelfsprekend niet alleen uit je diensten en/of producten, maar bestaat in de kern uit JOU. Jij bent je business; jouw kennis, vaardigheden, ervaring en de persoon die je bent, vormen de kern van je onderneming. Laat daarom vooral ook jezelf zien, in relatie tot je business.

“…ga anderen niet nadoen, want dat heeft een negatief effect op je eigen, persoonlijke groei; maar wees jezelf, laat zien waarin je je als mens en ondernemer op een unieke manier van anderen onderscheidt…”

De mate waarin je dat doet, bepaalt voor een belangrijk deel het aantal potentiële opdrachtgevers dat je bereikt en waarmee je uiteindelijk gaat samenwerken. Immers: er zijn vele ondernemingen die dezelfde diensten als jij leveren, maar er is slechts één JIJ…: degene met een eigen historie, met een eigen verhaal, iemand die zich ook als persoonlijkheid onderscheidt van de rest.

En ook als unieke JIJ zet je deze eigenschappen en verworvenheden in om je klanten te helpen bij het oplossen van hun problemen. Maak daarom ook je unieke, persoonlijke jou onderdeel van de communicatie met je doelgroep(en).

8 tips die bijdragen aan succesvol ondernemerschap

succesvol ondernemerschap: “…de vrijheid om te doen wat JIJ wilt en de kans (creëren) om het leven te leven dat JIJ wilt...”

succesvol ondernemerschap – inleiding

In principe zijn er misschien wel 100-en adviezen die ik je zou kunnen geven om je business verder te verbeteren. In dit artikel beperk ik me tot 8 fundamentele tips, die de samenhang binnen je bedrijfsvoering vergroten en mede daardoor bijdragen aan succesvol ondernemerschap:

 1. je passie: “do what you like”
 2. richt je altijd op je ambities
 3. ken je doelgroep(en) en hun problemen
 4. bouw een sterk en attractief merk
 5. marketing: focus op oplossingen
 6. bewerk je markt consistent
 7. investeer continu in ontwikkeling
 8. laat zien wie je bent als persoon

tip #1: je passie: do what you like

Als ondernemer heb je, als het goed is, een passie: werk waar je enthousiast van wordt: je klanten helpen met het oplossen van hun problemen. Je passie: niet leven om te werken, maar werken om te leven, dingen doen waar je echt goed in bent.

Elke werkdag (zonder maandagmorgengevoel…) opstaan met het idee dat je weer lekker en 100% gemotiveerd aan het werk kunt gaan (hoewel het niet als werken voelt…eerder als hobby), gewoon omdat JIJ dat echt superleuk vindt om te doen.

Kijk daarom nog eens kritisch naar de onderdelen van je werk waar je geen goed gevoel bij hebt, en die niet echt passen bij jezelf – niet passen bij je passie. Je bent immers geen ondernemer geworden om voor jezelf alleen maar een job te creëren waarmee je in je levensonderhoud kunt voorzien.

Nee, je bent zelfstandig ondernemer geworden, omdat niet anderen je opdragen iets te doen, maar omdat JIJ de dingen wilt doen die recht uit je hart komen en waarvan JIJ 100% wilt genieten, elke dag. Wat mij betreft kom JIJ op de eerste plaats – hoe belangrijk je financiële resultaten en je klanten ook zijn.

tip #2: richt je altijd op je ambities – op je WHY

Als je in de hectiek van alledag je focus soms verliest, of als het allemaal toch even niet zo lekker loopt, denk dan altijd terug aan het waarom van je business. Wat waren de belangrijkste redenen om ooit voor jezelf te beginnen? Wat motiveert je nog steeds in je ondernemerschap? Waarom heb je voor het zelfstandig ondernemerschap gekozen en niet voor een vaste baan?

Welke (lange termijn) ambities had je toen voor ogen – welk alles-overkoepelend WHY? Waarom zijn die ambities zo belangrijk voor je? Blijf je waarom altijd volgen – het helpt je om eventuele tegenslagen weer snel te boven te komen én het helpt je om je successen nog meer te waarderen.

tip #3: ken je doelgroep(en) en hun problemen

Besteed voldoende aandacht aan het segmenteren van je markt en aan het definiëren van je doelgroep(en). Verdiep je in hun alledaagse werkzaamheden, probeer ze volledig te begrijpen, ga als het ware op hun stoel zitten, spreek hun taal. En het meest essentiële is dat je hun belangrijkste problemen niet alleen volledig begrijpt, maar ze ook super duidelijk verwoordt.

Maar bedenk wel: zelf weet je precies waarom opdrachtgevers voor de oplossing van hun problemen vooral bij jou moeten zijn. En de problemen, waar zij ‘s nachts misschien wel wakker van liggen, heb je naar je eigen idee heel helder verwoord. 

Maar vraag jezelf voortdurend (kritisch) af, of dat ook geldt voor je toekomstige klanten: herkennen zij zich 100% in de beschrijvingen die jij van hun problemen geeft en de toegevoegde waarde die jij hen biedt?

Wat dat betreft kun je niet duidelijk genoeg zijn: waarom hebben jouw potentiële klanten echt behoefte aan jouw dienstverlening – waarom wordt hun (werkzame) leven daardoor zoveel beter, makkelijker, aangenamer, goedkoper, minder tijdrovend, enzovoorts? 

Wist je dat jouw toekomstige klanten zich daar zelf lang niet altijd voldoende bewust van zijn – wist je dat je hen daarbij vaak moet helpen om dat duidelijk(er) te krijgen…?

tip #4: bouw een sterk MERK

Als er iets is wat ik de afgelopen jaren heb geleerd, is het wel het cruciale belang van Branding. Branding kun je definiëren als: het creëren van een MERK, dat aangeeft waarin jij je met je business én met de mens die jij bent, op een unieke manier van anderen onderscheidt.

Een sterk en attractief merk ligt aan de basis van succesvol ondernemerschap en loopt als een rode draad dwars door je marketing en sales heen.

Je merk is meer dan een logo en een informatieve website. Je merk gaat vooral over herkenning en een gevoel dat mensen ervaren, als zij met je business in aanraking komen. Je merk gaat over de essentie en toegevoegde waarde van je business – over de associatie die jouw totale business bij je doelgroep oproept.

Je merk als onmisbare basis voor succesvol ondernemerschap:
je merk gaat over de associaties die jouw totale business bij je doelgroep oproept.

Voor het bouwen van een sterk merk maak je gebruik van de volgende componenten: merkwaarde, merkpersoonlijkheid, merkonderscheid en merkidentiteit.

tip #5: focus in je marketing op oplossingen

Vertaal je lange termijn ambities altijd in haalbare, meetbare doelen en doelstellingen. Stippel een marketingstrategie uit en baseer die altijd op je merk. Als die samenhang ontbreekt, dan worden je strategie en de daaruit volgende operationele marketingactiviteiten afzonderlijke, op zichzelf staande grootheden. 

En dat is natuurlijk niet de bedoeling: ze moeten elkaar juist aanvullen en versterken. Bovendien breng je door de koppeling van je merk, marketingstrategie en operationele marketingactiviteiten juist samenhang en logica aan in je totale bedrijfsvoering, ten gunste van je uiteindelijke resultaten!

Focus in je operationele marketing op oplossingen – dat is een belangrijke les die ik de afgelopen jaren heb geleerd met mijn eigen business. Ga er maar vanuit dat (bijna) niemand in eerste instantie geïnteresseerd is in jou of in jouw onderneming. 

Nee, mensen denken (en dat is logisch in deze…) alleen om zichzelf; mensen zijn in principe alleen geïnteresseerd in hun eigen problemen en de oplossing van hun problemen.

En voor jou betekent dat, dat je je in je marketing, in je presentatie en communicatie, altijd moet focussen op de oplossing van problemen in plaats van te focussen op je eigen dienst en/of product. Nee, het gaat er in beginsel niet om hoe geweldig en deskundig jij misschien wel bent, of hoe fantastisch jouw dienstverlening is.

Het gaat er niet om wat jouw dienst of product IS, maar om wat het DOET. Het gaat erom wat jij kunt doen voor anderen: problemen oplossen met een bepaald resultaat, waardoor hun leven zoveel aangenamer wordt.

“…stop daarom met het promoten van je diensten of producten, maar promoot je merk – want je merk gaat over de essentie van je business, over de waarden en waardevolle oplossingen die jij je klanten biedt…”

tip #6: bewerk je markt consistent

In je marktbewerking zijn een logische structuur & samenhang super belangrijk voor de commerciële successen die je nastreeft. Maar marktbewerking is bovenal een continu proces en één van de meest cruciale taken om je business draaiende te houden. Wees daarom consistent in de uitvoering van al je marketing-, sales- en overige activiteiten.

Marktbewerking zonder logische structuur, samenhang & continuïteit is echt zonde van je tijd, zonde van je geld en zonde van je energie, en gaat uiteindelijk ten koste van je omzet en winst.

Als je teveel op ad hoc-basis werkt, zul je merken dat je prospectbestand op een gegeven moment niet meer groeit, laat staan het aantal nieuwe klanten en opdrachten. Marktbewerking vereist dan ook een strakke planning, die je consequent moet volgen. 

tip #7: investeer continu in ontwikkeling

Je huidig kennis- & vaardigheidsniveau bepaalt voor een belangrijk deel het maximale ontwikkelingsniveau van je onderneming. 

Dat betekent dat je je in eerste instantie in alle eerlijkheid moet afvragen, of je zelf (en indien van toepassing: je medewerkers) wel beschikt (beschikken) over de meest basale competenties om je business op de juiste manier verder te ontwikkelen.

Daar komt bij (en daarmee vertel ik je niets nieuws) dat actuele ontwikkelingen razendsnel gaan. Misschien wel sneller dan ooit. Ga maar na hoe ook jouw markt de afgelopen jaren is veranderd – bijvoorbeeld door de nieuwe mogelijkheden die het internet biedt en de ontwikkelingen die voortdurend op het wereldwijde web plaatsvinden.

Het minste wat je kunt doen is om aanwezige kennis & vaardigheden én je totale business continu aan relevante ontwikkelingen aan te passen.

Kortom: als je niet bereid bent om te leren en te groeien, is het slechts een kwestie van tijd dat je jezelf volledig overbodig maakt. Zorg er daarom voor dat je ontwikkelingen op de voet volgt en beoordeelt op hun relevantie voor jou én je business. Wat dat betreft ben je nooit klaar en in die zin is ontwikkeling een continu proces.

Om je onderneming voortdurend te ontwikkelen, moet je soms ook de nodige financiële investeringen (durven) doen. Ondernemen is ook: risico’s nemen, durven investeren – ondernemen is ook: de juiste keuze maken in zelf doen of uitbesteden.

Niemand anders dan jijzelf kan beter beoordelen welke keuze je wat dat betreft moet maken en welke investeringsbeslissingen je voor je business moet nemen.

Natuurlijk, om bepaalde werkzaamheden uit te besteden, moet je wel over voldoende financiële middelen beschikken. Maar bedenk wel: om te kunnen groeien, moet je soms groots denken en durven investeren: “playing big means making the right investments.” 

Met andere woorden: als je altijd klein blijft denken, zal je business ook altijd klein blijven.

tip #8: laat zien wie je bent als persoon

Je business bestaat vanzelfsprekend niet alleen uit je diensten en/of producten, maar bestaat in de kern uit JOU. Jij bent je business; jouw kennis, vaardigheden, ervaring en de persoon die je bent, vormen de kern van je onderneming. Laat daarom vooral ook jezelf zien, in relatie tot je business.

“…ga anderen niet nadoen, want dat heeft een negatief effect op je eigen, persoonlijke groei; maar wees jezelf, laat zien waarin je je als mens en ondernemer op een unieke manier van anderen onderscheidt…”

De mate waarin je dat doet, bepaalt voor een belangrijk deel het aantal potentiële opdrachtgevers dat je bereikt en waarmee je uiteindelijk gaat samenwerken.

Immers: er zijn vele ondernemingen die dezelfde diensten als jij leveren, maar er is slechts één JIJ…: degene met een eigen historie, met een eigen verhaal, iemand die zich ook als persoonlijkheid onderscheidt van de rest.

En ook als unieke JIJ zet je deze eigenschappen en verworvenheden in om je klanten te helpen bij het oplossen van hun problemen. Maak daarom ook je unieke, persoonlijke jou onderdeel van de communicatie met je doelgroep(en).