Motivatie – dé motor van je business

je intrinsieke en extrinsieke motivatie als drijvende krachten, om je vol overgave en met 100% voldoening, volledig te kunnen focussen op je business – ten gunste van jezelf, je onderneming én je klanten!

wat IS motivatie eigenlijk…?

Mensen hebben vaak moeite met het begrip motivatie, vanwege het abstracte karakter ervan: motivatie op zich kun je niet zien, grijpen of vasthouden. Het is een soort verzamelnaam voor een bepaald gedrag, instelling of karaktereigenschap van mensen. Kort gezegd kun je motivatie definiëren als een innerlijk proces dat ontstaat door een bepaalde behoefte, die leidt tot gedrag om die behoefte te bevredigen. In die zin zijn behoeften en motivatie onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Motivatie is overigens GEEN onveranderlijke grootheid: motivatie kan ontstaan, zich verder ontwikkelen, maar bijvoorbeeld ook zo weer verdwijnen. Bij motivatie gaat het dus om drijfveren die ervoor zorgen dat mensen een bepaald doel bereiken. Waarom doe je wat je wilt? Over het algemeen is het zo dat mensen dingen doen om een zo prettig mogelijk leven te leiden. Eigenlijk draait het bij motivatie dus uiteindelijk om: het “Ideale Leven” dat je wilt leven: niet alleen vandaag, maar ook in de toekomst.

(laten) inspireren en motiveren

Juist omdat motivatie betrekking heeft op een innerlijk proces bij jezelf, kan een ander mens jou in principe niet motiveren. Motivatie komt dus altijd vanuit jezelf.

“…andere mensen kunnen jou niet motiveren, maar zij kunnen je wel inspireren (of omstandigheden creëren), waardoor jij gemotiveerd raakt…!”

Daarom is het (maar dat even terzijde) ook belangrijk dat je in je communicatie met je doelgroep mensen vooral moet INSPIREREN – en dat doe je veelal niet door hen alleen maar te overspoelen met zakelijke feiten. Nee, het gaat bij marketing om het informeren om te inspireren. Bijvoorbeeld door je business ook menselijk te maken – door je eigen, inspirerende persoonlijke verhaal te vertellen (vanzelfsprekend in relatie tot je eigen business).

motivatietheorieën (beknopt)

de motivatietheorie van Maslov

Iedereen kent wel de behoeftepiramide van Maslov. Hij  gaat ervan uit dat motivatie de drang is om bepaalde behoeften te bevredigen. Elk mens is daar continu mee bezig.

Maslov onderscheidt verschillende behoefteniveaus. Aan de lagere, fysiologische behoeften moet eerst zijn voldaan, voordat de hogere psychologische behoeften gerealiseerd kunnen worden.

de motivatietheorie van Herzberg

Herzberg onderscheidt satisfiers (“motivatoren”) en dissatisfiers (“hygiënefactoren”). Het kenmerk van dissatisfiers is dat ze bijdragen aan ontevredenheid. In gunstige omstandigheden ontbreken ze en sta je er niet bij stil. Pas als dissatisfiers óptreden, kunnen ze demotiverend werken.

Het kenmerk van motivatoren is dat ze juist wel bijdragen aan een hoge mate van tevredenheid. Denk bijvoorbeeld aan persoonlijke ontwikkeling, successen, of erkenning; deze grootheden motiveren sterk en verhogen je plezier in het ondernemen. Echter, als deze factoren wegvallen, ontstaat er onvrede en frustratie. Gebrek aan uitdaging, succes en gebrek aan uitzicht op perspectief zijn typisch zaken die kunnen leiden tot demotivatie.

motivatie en ondernemen

Zelf ervaar ik het ondernemerschap (bijna…) elke dag als een inspirerende uitdaging, als spannend avontuur. Maar ondernemen is niet altijd leuk. Ook ik heb (maar dat komt maar zelden voor…) wel eens van die momenten dat ik wat minder zin heb om mijn werk te doen. Maar die tegenzin gaat dan meestal binnen een dag wel weer over…en dan ben ik er weer…;-). Van een echt gebrek aan motivatie heb ik, voor zover ik me kan herinneren, eigenlijk nooit last.

Maar ik kan me best voorstellen dat je als ondernemer wel eens in een motivatiedip belandt. Iedereen is wel eens wat minder gemotiveerd.

Een dipje hoort bij het leven en dus ook bij je ondernemerschap. Maar als dipjes regelmatig optreden, is er vaak meer aan de hand.

intrinsieke en extrinsieke motivatie

Om de werkelijke oorzaken (van een eventuele motivatiedip) te kunnen aanpakken, is het verstandig om je weer bewust te worden van “jouw waarom” van je ondernemerschap. Daarbij kun je onderscheid maken naar je intrinsieke en extrinsieke motivatie.

INTRINSIEKE MOTIVATIE:
Je intrinsieke motivatie heeft, kort gezegd, te maken met jouw persoonlijke redenen om ooit je eigen onderneming te beginnen. En voor mezelf hebben deze interne drijfveren bijvoorbeeld betrekking op motieven als vrijheid, onafhankelijkheid, voldoening, ontplooiing, de beste versie van mezelf worden, mijn ideale lifestyle realiseren, et cetera.

EXTRINSIEKE MOTIVATIE:

En je extrinsieke motivatie moet je dan zoeken “buiten jezelf”. Enerzijds in externe bronnen als aanzien, status, hoewel ik daar zelf nooit zoveel waarde aan hecht. Mijn extrinsieke motivatie heeft voornamelijk betrekking op de impact die ik met mijn business wil hebben, en dat is: andere ondernemers helpen bij het realiseren van hún ambities – bij een door hen gewenste lifestyle, waarvoor hun winstgevende business een belangrijke voorwaarde vormt.

En als ik die impact van mijn business op mijn opdrachtgevers dan ervaar, versterkt deze extrinsieke motivatie ook weer mijn intrinsieke motivatie – en zo beïnvloeden beide elkaar. Hopelijk is dat ook zo bij jou en kun je je, na een eventuele dip, weer snel en vol overgave, met 100% voldoening, volledig focussen op je business – ten gunste van jezelf, je business én je klanten, waarvoor je zoveel kunt betekenen!

Tot slot geef ik nog een aantal inspirerende tips, waardoor jij jezelf hopelijk motiveert

STEL HELDERE DOELEN:
Stel voor jezelf uitdagende, maar realistische doelen. Deze kunnen betrekking hebben op bepaalde vaardigheden of gedragspatronen die je wilt aanleren. Of misschien wil je meer balans aanbrengen in de verhouding werk/privé. Maar qua doelstellingen kun je bijvoorbeeld ook denken aan een grotere zichtbaarheid op het internet, de grootte van je mailinglijst, of: “rijk worden” (waarom niet…?), etc.

Leg al je uitdagingen schriftelijk vast. Check ze regelmatig en wees je voortdurend bewust van de positieve gevoelens die bij het bereiken van die doelen horen, zoals opwinding, trots, blijdschap, zelfvertrouwen, enzovoorts.

BLIJF IN JEZELF GELOVEN – VERTROUW JEZELF

Succesvolle ondernemers hebben over het algemeen veel zelfvertrouwen. Zelfvertrouwen is niet zozeer een gevoel, maar eerder een levenshouding! Ondernemers met weinig zelfvertrouwen leggen teveel nadruk op hun minder positieve kanten, zijn onzeker en bang om te falen – ze luisteren niet meer voldoende naar zichzelf, maar vergelijken zichzelf teveel met anderen – niet doen!

“…je kunt niet falen, zolang je je idealen en ambities niet opgeeft; een nooit-opgeven-mentaliteit motiveert vaak enorm…!”

Ondernemers met veel zelfvertrouwen geven nooit op, ondanks de tegenslagen die zij ervaren, de fouten die ze maken, de tekortkomingen die zij hebben, de onzekere momenten die ze moeten doormaken en/of de frustraties die ze ondervinden.

LAAT JE INSPIREREN:
Observeer succesvolle mensen en probeer te achterhalen hoe zij hun uitdagingen hebben bereikt. Ga er vanuit dat ook zij hun zwakke momenten hebben gekend, maar dat lastige obstakels wel degelijk te overwinnen zijn. Lees ook eens een boek over motivatie of gebruik interessante artikelen als bron. Noteer ideeën waarvan je denkt dat ze je kunnen helpen om gemotiveerd te blijven. Je zult zien dat je dan steeds meer ideeën aan je lijstje kunt toevoegen.

Het kan ook handig zijn om anderen bij je ambities te betrekken. Vraag of iemand je persoonlijke coach wil worden, of vraag een bekende of hij/zij je praatpaal wil zijn: iemand tegen wie je jouw doelen en ambities kunt vertellen en aan wie je als het ware verantwoording aflegt over de verplichtingen die jij jezelf hebt opgelegd. Je partner, vriend of kennis kan op die manier dienen als belangrijke stok achter de deur en kan je stimuleren en aanmoedigen om te blijven werken aan de doelen die je nastreeft. Samen is nu eenmaal makkelijker dan alleen.

BELOON JEZELF EN LEER VAN JE FOUTEN:
Blijf vooral oog houden voor de vorderingen die je maakt, ook al zijn het misschien slechts kleine stappen voorwaarts. Sta bewust stil bij successen dat je behaalt en schrijf ze vooral toe aan je eigen kracht,  doorzettingsvermogen of deskundigheid. Wees trots op jezelf: boost jezelf! Beloon je inzet, niet slechts het resultaat.

Fouten maken betekent niet dat je moet stoppen met het nastreven van je doelen. Integendeel, analyseer je fouten en mislukkingen, om er achter te komen wat je de volgende keer beter of anders moet doen. Accepteer de frustratie die bij het maken van fouten hoort. Probeer van elke fout iets nieuws te leren. Ontwikkel je! Dit vergroot je kans op succes in de toekomst.

STOP MET UITSTELLEN:
Als je maar blijft uitstellen vanwege andere, nutteloze “verplichtingen”, zul je nooit je einddoel bereiken. Het uitstellen van de eerstvolgende inspanning om een doel te bereiken, is de meest effectieve manier om je motivatie te verliezen. En heb je toch af en toe last van een motivatiedipje? Denk dan simpelweg: “Oh, daar heb je er weer één”; geef er even kort aan toe en bereid je vervolgens voor op de inspanning die je morgen weer volop gaat leveren.

Iets moeilijks bereiken is vaak een lastig proces. Blijf je concentreren en richten op je deeldoelen. Neem jezelf in handen. Zie ook steeds het persoonlijke voordeel voor jezelf, in termen van inkomen, groei, status, betrokkenheid en plezier.  Blijf altijd optimistisch vertrouwen op jezelf en op je eigen kunnen!

Succes met je business. Enjoy!

Motivatie – dé motor van je business

je intrinsieke en extrinsieke motivatie als drijvende krachten, om je vol overgave en met 100% voldoening, volledig te kunnen focussen op je business – ten gunste van jezelf, je onderneming én je klanten!

wat IS motivatie eigenlijk…?

Mensen hebben vaak moeite met het begrip motivatie, vanwege het abstracte karakter ervan: motivatie op zich kun je niet zien, grijpen of vasthouden. Het is een soort verzamelnaam voor een bepaald gedrag, instelling of karaktereigenschap van mensen.

Kort gezegd kun je motivatie definiëren als een innerlijk proces dat ontstaat door een bepaalde behoefte, die leidt tot gedrag om die behoefte te bevredigen. In die zin zijn behoeften en motivatie onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Motivatie is overigens GEEN onveranderlijke grootheid: motivatie kan ontstaan, zich verder ontwikkelen, maar bijvoorbeeld ook zo weer verdwijnen. Bij motivatie gaat het dus om drijfveren die ervoor zorgen dat mensen een bepaald doel bereiken. Waarom doe je wat je wilt?

Over het algemeen is het zo dat mensen dingen doen om een zo prettig mogelijk leven te leiden. Eigenlijk draait het bij motivatie dus uiteindelijk om: het “Ideale Leven” dat je wilt leven: niet alleen vandaag, maar ook in de toekomst.

(laten) inspireren en motiveren

Juist omdat motivatie betrekking heeft op een innerlijk proces bij jezelf, kan een ander mens jou in principe niet motiveren. Motivatie komt dus altijd vanuit jezelf.

“…andere mensen kunnen jou niet motiveren, maar zij kunnen je wel inspireren (of omstandigheden creëren), waardoor jij gemotiveerd raakt…!”

Daarom is het (maar dat even terzijde) ook belangrijk dat je in je communicatie met je doelgroep mensen vooral moet INSPIREREN – en dat doe je veelal niet door hen alleen maar te overspoelen met zakelijke feiten.

Nee, het gaat bij marketing om het informeren om te inspireren. Bijvoorbeeld door je business ook menselijk te maken – door je eigen, inspirerende persoonlijke verhaal te vertellen (vanzelfsprekend in relatie tot je eigen business).

motivatietheorieën (beknopt)

de motivatietheorie van Maslov

Iedereen kent wel de behoeftepiramide van Maslov. Hij  gaat ervan uit dat motivatie de drang is om bepaalde behoeften te bevredigen. Elk mens is daar continu mee bezig.

Maslov onderscheidt verschillende behoefteniveaus. Aan de lagere, fysiologische behoeften moet eerst zijn voldaan, voordat de hogere psychologische behoeften gerealiseerd kunnen worden.

de motivatietheorie van Herzberg

Herzberg onderscheidt satisfiers (“motivatoren”) en dissatisfiers (“hygiënefactoren”). Het kenmerk van dissatisfiers is dat ze bijdragen aan ontevredenheid. In gunstige omstandigheden ontbreken ze en sta je er niet bij stil. Pas als dissatisfiers óptreden, kunnen ze demotiverend werken.

Het kenmerk van motivatoren is dat ze juist wel bijdragen aan een hoge mate van tevredenheid. Denk bijvoorbeeld aan persoonlijke ontwikkeling, successen, of erkenning; deze grootheden motiveren sterk en verhogen je plezier in het ondernemen.

Echter, als deze factoren wegvallen, ontstaat er onvrede en frustratie. Gebrek aan uitdaging, succes en gebrek aan uitzicht op perspectief zijn typisch zaken die kunnen leiden tot demotivatie.

motivatie en ondernemen

Zelf ervaar ik het ondernemerschap (bijna…) elke dag als een inspirerende uitdaging, als spannend avontuur. Maar ondernemen is niet altijd leuk. Ook ik heb (maar dat komt maar zelden voor…) wel eens van die momenten dat ik wat minder zin heb om mijn werk te doen.

Maar die tegenzin gaat dan meestal binnen een dag wel weer over…en dan ben ik er weer…;-). Van een echt gebrek aan motivatie heb ik, voor zover ik me kan herinneren, eigenlijk nooit last.

Maar ik kan me best voorstellen dat je als ondernemer wel eens in een motivatiedip belandt. Iedereen is wel eens wat minder gemotiveerd.

Een dipje hoort bij het leven en dus ook bij je ondernemerschap. Maar als dipjes regelmatig optreden, is er vaak meer aan de hand.

intrinsieke en extrinsieke motivatie

Om de werkelijke oorzaken (van een eventuele motivatiedip) te kunnen aanpakken, is het verstandig om je weer bewust te worden van “jouw waarom” van je ondernemerschap. Daarbij kun je onderscheid maken naar je intrinsieke en extrinsieke motivatie.

INTRINSIEKE MOTIVATIE:
Je intrinsieke motivatie heeft, kort gezegd, te maken met jouw persoonlijke redenen om ooit je eigen onderneming te beginnen.

En voor mezelf hebben deze interne drijfveren bijvoorbeeld betrekking op motieven als vrijheid, onafhankelijkheid, voldoening, ontplooiing, de beste versie van mezelf worden, mijn ideale lifestyle realiseren, et cetera.

EXTRINSIEKE MOTIVATIE:

En je extrinsieke motivatie moet je dan zoeken “buiten jezelf”. Enerzijds in externe bronnen als aanzien, status, hoewel ik daar zelf nooit zoveel waarde aan hecht.

Mijn extrinsieke motivatie heeft voornamelijk betrekking op de impact die ik met mijn business wil hebben, en dat is: andere ondernemers helpen bij het realiseren van hún ambities – bij een door hen gewenste lifestyle, waarvoor hun winstgevende business een belangrijke voorwaarde vormt. 

En als ik die impact van mijn business op mijn opdrachtgevers dan ervaar, versterkt deze extrinsieke motivatie ook weer mijn intrinsieke motivatie – en zo beïnvloeden beide elkaar. 

Hopelijk is dat ook zo bij jou en kun je je, na een eventuele dip, weer snel en vol overgave, met 100% voldoening, volledig focussen op je business – ten gunste van jezelf, je business én je klanten, waarvoor je zoveel kunt betekenen!

tot slot geef ik nog een aantal inspirerende tips, waardoor jij jezelf hopelijk motiveert

STEL HELDERE DOELEN:
Stel voor jezelf uitdagende, maar realistische doelen. Deze kunnen betrekking hebben op bepaalde vaardigheden of gedragspatronen die je wilt aanleren. Of misschien wil je meer balans aanbrengen in de verhouding werk/privé.

Maar qua doelstellingen kun je bijvoorbeeld ook denken aan een grotere zichtbaarheid op het internet, de grootte van je mailinglijst, of: “rijk worden” (waarom niet…?), etc.

Leg al je uitdagingen schriftelijk vast. Check ze regelmatig en wees je voortdurend bewust van de positieve gevoelens die bij het bereiken van die doelen horen, zoals opwinding, trots, blijdschap, zelfvertrouwen, enzovoorts.

BLIJF IN JEZELF GELOVEN – VERTROUW JEZELF

Succesvolle ondernemers hebben over het algemeen veel zelfvertrouwen. Zelfvertrouwen is niet zozeer een gevoel, maar eerder een levenshouding!

Ondernemers met weinig zelfvertrouwen leggen teveel nadruk op hun minder positieve kanten, zijn onzeker en bang om te falen – ze luisteren niet meer voldoende naar zichzelf, maar vergelijken zichzelf teveel met anderen – niet doen!

“…je kunt niet falen, zolang je je idealen en ambities niet opgeeft; een nooit-opgeven-mentaliteit motiveert vaak enorm…!”

Ondernemers met veel zelfvertrouwen geven nooit op, ondanks de tegenslagen die zij ervaren, de fouten die ze maken, de tekortkomingen die zij hebben, de onzekere momenten die ze moeten doormaken en/of de frustraties die ze ondervinden.

LAAT JE INSPIREREN:
Observeer succesvolle mensen en probeer te achterhalen hoe zij hun uitdagingen hebben bereikt. Ga er vanuit dat ook zij hun zwakke momenten hebben gekend, maar dat lastige obstakels wel degelijk te overwinnen zijn.

Lees ook eens een boek over motivatie of gebruik interessante artikelen als bron. Noteer ideeën waarvan je denkt dat ze je kunnen helpen om gemotiveerd te blijven. Je zult zien dat je dan steeds meer ideeën aan je lijstje kunt toevoegen.

Het kan ook handig zijn om anderen bij je ambities te betrekken. Vraag of iemand je persoonlijke coach wil worden, of vraag een bekende of hij/zij je praatpaal wil zijn: iemand tegen wie je jouw doelen en ambities kunt vertellen en aan wie je als het ware verantwoording aflegt over de verplichtingen die jij jezelf hebt opgelegd.

Je partner, vriend of kennis kan op die manier dienen als belangrijke stok achter de deur en kan je stimuleren en aanmoedigen om te blijven werken aan de doelen die je nastreeft. Samen is nu eenmaal makkelijker dan alleen.

BELOON JEZELF EN LEER VAN JE FOUTEN:
Blijf vooral oog houden voor de vorderingen die je maakt, ook al zijn het misschien slechts kleine stappen voorwaarts. Sta bewust stil bij successen dat je behaalt en schrijf ze vooral toe aan je eigen kracht,  doorzettingsvermogen of deskundigheid. Wees trots op jezelf: boost jezelf! Beloon je inzet, niet slechts het resultaat.

Fouten maken betekent niet dat je moet stoppen met het nastreven van je doelen. Integendeel, analyseer je fouten en mislukkingen, om er achter te komen wat je de volgende keer beter of anders moet doen.

Accepteer de frustratie die bij het maken van fouten hoort. Probeer van elke fout iets nieuws te leren. Ontwikkel je! Dit vergroot je kans op succes in de toekomst.

STOP MET UITSTELLEN:
Als je maar blijft uitstellen vanwege andere, nutteloze “verplichtingen”, zul je nooit je einddoel bereiken. Het uitstellen van de eerstvolgende inspanning om een doel te bereiken, is de meest effectieve manier om je motivatie te verliezen.

En heb je toch af en toe last van een motivatiedipje? Denk dan simpelweg: “Oh, daar heb je er weer één”; geef er even kort aan toe en bereid je vervolgens voor op de inspanning die je morgen weer volop gaat leveren.

Iets moeilijks bereiken is vaak een lastig proces. Blijf je concentreren en richten op je deeldoelen. Neem jezelf in handen. Zie ook steeds het persoonlijke voordeel voor jezelf, in termen van inkomen, groei, status, betrokkenheid en plezier.  Blijf altijd optimistisch vertrouwen op jezelf en op je eigen kunnen!

Succes met je business. Enjoy!