Groeien door ondernemersfouten…!

“…Mistakes are the growing pains of wisdom…”

– William Jordan

Uitdagingen en ondernemersfouten

Als ondernemers worden we regelmatig voor allerlei uitdagingen gesteld. Challenges die we moeten aanpakken en tot een goed einde brengen. En meestal lukt dat ook wel. Maar ondernemen is niet altijd maar even makkelijk, brengt soms risico’s met zich mee en gaat ook met de nodige fouten gepaard.

Mijn ondernemersfouten

Zelf heb ik tijdens al die jaren van mijn ondernemerschap (vanaf 2004) vanzelfsprekend ook voor allerlei uitdagingen gestaan en soms ook het gevoel gehad tegen een grote stenen muur op te lopen – door gebrek aan kennis en ervaring. Hm…en het zal je niet verbazen dat ik daarom ook de nodige verkeerde beslissingen heb genomen en allerlei fouten heb gemaakt. Een paar voorbeelden van ondernemersfouten die ik zoal heb gemaakt:

 • teveel verbeterprojecten tegelijk oppakken, waardoor ik focus en overzicht verloor

 • alleen maar bezig zijn met mijn business – 24/7 doordraven, ten koste van de kwaliteit van mijn privéleven

 • succesvolle ondernemers kopiëren, zonder (ook) mijn eigen visie en werkwijze voldoende te volgen

 • marketing & sales toepassen volgens “het boekje”, in plaats van mijn eigen persoonlijke stijl aan de uitwerking van deze disciplines te geven (misschien wel mijn grootste fout)

 • mijn marktbewerking en overige werkzaamheden veel te weinig vooraf plannen in de tijd, waardoor ik veel te ad hoc te werk ging en samenhang en logica ontbraken

 • de resultaten van afzonderlijke marktbewerkingsactiviteiten niet meetbaar maken (met KPI’s); daardoor wist ik onvoldoende of deze activiteiten eigenlijk wel zinvol waren

 • et cetera, et cetera (…teveel om op te noemen…?)

En als ik dan later mijn ondernemersfouten voor mezelf evalueerde, dacht ik wel eens: “Hoe kon ik ooit zo dom zijn…!” Maar goed, dat is achteraf – dat was toen. Maar we leven in het nu, gericht op de toekomst. En wat mij betreft gaat het HIER om: elke fout die ik maakte was voor mij een leerzame les, een ontdekking – ook van mijn sterke en minder sterke punten.

En door al die ontdekkingen heb ik me ook steeds verder ontwikkeld in alle facetten van het ondernemerschap. En die ontwikkeling had (en heeft) ook weer een positief effect op de voldoening die het ondernemerschap mij in alle opzichten gaf (en geeft).

laat je niet ontmoedigen door de ondernemersfouten die je maakt – relativeer!

Uitdagingen kunnen lastig zijn, maar ook een geweldige inspiratie – laat je als ondernemer niet uit het veld slaan door de fouten die je soms wel eens maakt. Ondernemen = risico’s durven nemen, uitdagingen aangaan, je ondernemersfouten accepteren – ervan leren. Ondernemersfouten zijn groeilessen! Maar ondernemen is ook: vertrouwen hebben in jezelf, in jezelf geloven en accepteren dat je als ondernemer ook maar een “gewoon” mens bent, die soms ook wel eens een steekje laat vallen, toch…?

En tot slot nog dit: deel de fouten die je maakt ook met anderen – schaam je er niet voor. Wie weet kunnen anderen ook nog iets van jouw fouten leren!

Groeien door ondernemersfouten…!

“…Mistakes are the growing pains of wisdom…”

– William Jordan

Uitdagingen en ondernemersfouten

Als ondernemers worden we regelmatig voor allerlei uitdagingen gesteld. Challenges die we moeten aanpakken en tot een goed einde brengen. En meestal lukt dat ook wel. Maar ondernemen is niet altijd maar even makkelijk, brengt soms risico’s met zich mee en gaat ook met de nodige fouten gepaard.

Mijn ondernemersfouten

Zelf heb ik tijdens al die jaren van mijn ondernemerschap (vanaf 2004) vanzelfsprekend ook voor allerlei uitdagingen gestaan en soms ook het gevoel gehad tegen een grote stenen muur op te lopen – door gebrek aan kennis en ervaring.

Hm…en het zal je niet verbazen dat ik daarom ook de nodige verkeerde beslissingen heb genomen en allerlei fouten heb gemaakt. Een paar voorbeelden van ondernemersfouten die ik zoal heb gemaakt:

 • teveel verbeterprojecten tegelijk oppakken, waardoor ik focus en overzicht verloor

 • alleen maar bezig zijn met mijn business – 24/7 doordraven, ten koste van de kwaliteit van mijn privéleven

 • succesvolle ondernemers kopiëren, zonder (ook) mijn eigen visie en werkwijze voldoende te volgen

 • marketing & sales toepassen volgens “het boekje”, in plaats van mijn eigen persoonlijke stijl aan de uitwerking van deze disciplines te geven (misschien wel mijn grootste fout)

 • mijn marktbewerking en overige werkzaamheden veel te weinig vooraf plannen in de tijd, waardoor ik veel te ad hoc te werk ging en samenhang en logica ontbraken

 • de resultaten van afzonderlijke marktbewerkingsactiviteiten niet meetbaar maken (met KPI’s); daardoor wist ik onvoldoende of deze activiteiten eigenlijk wel zinvol waren

 • et cetera, et cetera (…teveel om op te noemen…?)

En als ik dan later mijn ondernemersfouten voor mezelf evalueerde, dacht ik wel eens: “Hoe kon ik ooit zo dom zijn…!”

Maar goed, dat is achteraf – dat was toen. Maar we leven in het nu, gericht op de toekomst. En wat mij betreft gaat het HIER om: elke fout die ik maakte was voor mij een leerzame les, een ontdekking – ook van mijn sterke en minder sterke punten.

En door al die ontdekkingen heb ik me ook steeds verder ontwikkeld in alle facetten van het ondernemerschap.

En die ontwikkeling had (en heeft) ook weer een positief effect op de voldoening die het ondernemerschap mij in alle opzichten gaf (en geeft).

laat je niet ontmoedigen door de ondernemersfouten die je maakt – relativeer!

Uitdagingen kunnen lastig zijn, maar ook een geweldige inspiratie – laat je als ondernemer niet uit het veld slaan door de fouten die je soms wel eens maakt.

Ondernemen = risico’s durven nemen, uitdagingen aangaan, je ondernemersfouten accepteren – ervan leren.

Ondernemersfouten zijn groeilessen! Maar ondernemen is ook: vertrouwen hebben in jezelf, in jezelf geloven en accepteren dat je als ondernemer ook maar een “gewoon” mens bent, die soms ook wel eens een steekje laat vallen, toch…?

En tot slot nog dit: deel de fouten die je maakt ook met anderen – schaam je er niet voor. Wie weet kunnen anderen ook nog iets van jouw fouten leren!