succesvol ondernemen – 3 fundamentele vragen

“…3 fundamentele vragen die aan de basis liggen van succesvol ondernemen: 1. wat wil je – 2. waarom wil je het en 3. wat weerhoudt jou ervan om het WAT en het WAAROM te bereiken…?”

Ondernemen – (meestal) een interessante uitdaging…!

Ondernemen is leuk en elke dag weer een interessante uitdaging. Ten minste: zo ervaar ik dat. Maar ondernemen kan soms ook lastig zijn. Het gaat niet altijd zoals je wilt – elke ondernemer heeft ook wel eens met tegenslagen te maken. Daarom is het verstandig om van tijd tot tijd even pas op de plaats te maken en je af te vragen:

1. WAT wil je…?

2. WAAROM wil je dat…?

3. Wat WEERHOUDT je…?

#1. Het WAT van succesvol ondernemen

Wat mij betreft heeft het WAT van het ondernemen vooral betrekking op het heden, op het leven en ondernemen van elke dag. Je bent ondernemer en je wilt:

  • elke dag met 100% plezier je werk doen: ontspannen ondernemen, in plaats van altijd maar te moeten rennen, jachten & jagen

  • de juiste balans tussen je werk en je privéleven en niet regelmatig (veel te veel) werk en kopzorgen meenemen naar huis

  • optimaal grip op je totale onderneming – een solide, professionele onderneming, die werkt voor JOU in plaats van andersom

  • interessante klanten waarmee je echt wilt samenwerken – klanten die jou “uitdagen” en motiveren, vanwege de problemen die zij hebben – problemen die JIJ met je business perfect voor hen kunt oplossen

  • voldoende winst maken, om de nodige investeringen te kunnen doen én om een lange termijn vermogen op te kunnen bouwen

En als ik dan naar mezelf kijk, ben ik me niet altijd zo bewust van mijn WAT geweest. Zeker, ik wilde altijd al mijn eigen onderneming. Ik wilde altijd al mijn kennis en vaardigheden verder ontwikkelen en deze (tegen een eerlijke financiële vergoeding…) inzetten ten gunste van andere ondernemers: hen inspireren en helpen beter te worden, hen helpen om met nog meer rust en plezier te ondernemen. Dat heeft me altijd geïnspireerd – én de nodige voldoening gegeven.

Inmiddels ben ik me er wel van bewust hoe ik ELKE DAG wil leven en ondernemen: met heel veel plezier en in alle (gemoeds)rust mijn werk kunnen doen, zonder van anderen afhankelijk te zijn (“vrijheid”), elke dag (zonder maandagmorgengevoel…) opstaan met het idee dat ik weer vol enthousiasme en gemotiveerd aan het werk mag gaan (hoewel het niet als werken voelt…eerder als hobby) en het ondernemerschap als één groot uitdagend avontuur mag ervaren. En zo zou ik nog een aantal van dat soort positieve ervaringen kunnen noemen.

Maar ik vraag me ook regelmatig af, óf ik mezelf wel nog wel zo voel – óf ik dat avontuur ook nog werkelijk ervaar. En als ik deze vraag dan een aantal dagen achtereen met “nee” moet beantwoorden, weet ik ook dat ik (weer) iets moet veranderen en de nodige actie moet ondernemen.

Maar mijn WAT is misschien niet zo belangrijk. Het gaat mij ook om het antwoord dat jij aan jouw WAT-vraag geeft: wat wil jij vandaag – hoe wil jij vandaag leven? Welke invulling geef jij aan je ondernemerschap om ook vandaag het leven te leven dat je echt wilt leven? Welk SUCCES streef JIJ na wat dat betreft?

En de definitie van succes moet JOUW definitie zijn en niet die van een ander.

We zijn soms geneigd om te streven naar het succes dat anderen voor ons definiëren, of te streven naar het succes dat een ander heeft, zonder ons af te vragen wat nu we eigenlijk zelf willen.

En om dat te achterhalen, is het verstandig om je nog eens opnieuw af te vragen: welk succes, of welk leven streef ik nu eigenlijk ZELF na?

#2. Het WAAROM van succesvol ondernemen

Naast het WAT, is het WAAROM van het ondernemen minstens zo belangrijk: waarom ben je ooit voor jezelf begonnen, wat was/is jouw diepste motivatie van het ondernemerschap – welk (lange termijn) succes streef je na, welke ambities heb je eigenlijk?

Omdat je deze WAAROM-vraag regelmatig (en: overal) ziet terugkomen, lijkt het soms een alledaags cliché te worden. Maar het blijft wat mij betreft belangrijk voor elke ondernemer om een droom na te streven, ambities te hebben. En het antwoord op de WAAROM-vraag heeft nog een andere reden: het ondernemen verloopt (zo begon ik dit artikel ook) niet altijd in een kaarsrechte lijn omhoog naar het alledaagse succes dat je nastreeft. Ondernemen gaat bij velen ook vaak gepaard met de nodige ups en downs.

En als je jouw waarom (je diepste motivatie) van het ondernemen niet (meer) kent, is het ook veel lastiger om op de juiste manier met eventuele tegenslagen om te gaan.

Deze kun je nu eenmaal veel beter accepteren als je weet waarom je ooit voor jezelf bent begonnen en waarom je het WAT van het ondernemen zo belangrijk vindt – ook in je alledaagse leven.

Houd het WAAROM van het ondernemen altijd voor ogen – wat er ook gebeurt, blijf je altijd richten op het WHY van het ondernemen – dan kun je ook de (tijdelijk) minder positieve ervaringen van het ondernemen relativeren en de veerkracht opbrengen om nooit op te geven.

Probeer alle minder positieve aspecten te plaatsen in het perspectief van jouw unieke “WHY van het ondernemen”. Blijf geloven in jouw waarom, maar blijf vooral geloven in jezelf. En dat geloven is nu eenmaal gemakkelijker als je weet wat jouw diepste motivatie van het ondernemen voor jou is.

Zonder nu al te diep in te gaan op het WHY van mijn ondernemerschap: deze is niet alleen gericht op het inspireren en helpen van andere ondernemers, en gericht op het (hierboven beschreven) uitdagende, dagelijkse avontuur van het ondernemen zelf, en op het enthousiasme waarmee ik mijn werk (= mijn hobby) kan doen.

Nee, het uiteindelijke succes, mijn diepste WAAROM, is er kort gezegd op gericht dat ik vanuit al mijn positieve ervaringen van het ondernemerschap vooral ook iets kan betekenen voor allen in mijn naaste omgeving – voor allen die mij lief zijn. En dat is voor mij een super krachtig WHY.

En wat is jouw WHY van het ondernemerschap? Wat is jouw overtuiging dat, wat er ook gebeurt, je “koste wat kost” succesvol wilt zijn, om daarmee ook de WAT-vraag (zie vraag #1) te kunnen realiseren?

#3. Succesvol Ondernemen: wat WEERHOUDT jou…?

En dan het derde punt: wat WEERHOUDT jou er nu van om werkelijk jouw WAT en WHY te realiseren? Deze vraag is misschien wel het lastigste te beantwoorden, omdat het erom gaat om vooral ook eerlijk tegen jezelf te zijn. Immers: het kan zo makkelijk zijn om allerlei externe factoren en omstandigheden als reden(en) aan te voeren waarom je nog niet bereikt hebt wat je wilt bereiken. Of misschien heb je er zelfs nog geen begin mee gemaakt.

Wat weerhoudt jou…? Gebrek aan kennis, vaardigheden, inzicht? Gebrek aan voldoende tijd – altijd maar druk, druk, druk…? Te weinig financiële middelen om noodzakelijke investeringen te kunnen doen?

Of laat je je misschien (deels) ook leiden door bepaalde twijfels en angst? Angst om te falen, angst voor reacties van anderen, angst voor opnieuw een tegenvallend resultaat, angst voor…(vul zelf maar in)? En: zijn die twijfels en angsten dan wel terecht, of zijn het allerlei gedachtekronkels die je ten onrechte voor jezelf hebt gecreëerd?

Leg je jezelf misschien teveel beperkingen op, in de zin van:  dat succes zal ik wel nooit behalen, dat verdien ik niet, of: ik ben er nog niet klaar voor, er moet eerst aan een aantal andere voorwaarden worden voldaan. Mijn advies: angsten, twijfels en beperkingen hoef je op zich niet te negeren…ze zijn er nu eenmaal. Maar laat je er niet volledig door bepalen. Ga het gevecht met ze aan. Probeer ze te beheersen – ga erboven staan, relativeer ze. Want zolang je je laat leiden door je eigen angsten, twijfels en zelf opgelegde beperkingen, bestaat het gevaar dat je blijft ronddraaien in een vicieuze cirkel, met alle gevolgen van dien

Uiteindelijk gaat het erom dat je actie onderneemt – de gerichte en concrete actie die je over de streept trekt. De weloverwogen actie die je verder zal brengen naar het succes dat je nastreeft. Niets doen is geen optie. En waarschijnlijk weet jij zelf wel welke actie je al zo lang zou moeten of willen ondernemen, om weer verder te komen met jezelf en met je business. Maar met ideeën of plannen op zich kom je er niet; je moet ze oppakken en uitvoeren. Wat weerhoudt jou er eventueel van om dat werkelijk te doen

Mijn advies ten slotte: neem eens rustig de tijd om (eerlijke) antwoorden te geven op de drie vragen uit dit artikel. Ze kunnen een “game changer” worden voor je business en je ongelooflijk veel perspectief bieden in je alledaagse leven.

Heel veel succes ermee. Succes met je business! Enjoy!

succesvol ondernemen – 3 fundamentele vragen

“…3 fundamentele vragen die aan de basis liggen van succesvol ondernemen: 1. wat wil je – 2. waarom wil je het en 3. wat weerhoudt jou ervan om het WAT en het WAAROM te bereiken…?”

Ondernemen: (meestal) een interessante uitdaging…!

Ondernemen is leuk en elke dag weer een interessante uitdaging. Ten minste: zo ervaar ik dat. Maar ondernemen kan soms ook lastig zijn. Het gaat niet altijd zoals je wilt – elke ondernemer heeft ook wel eens met tegenslagen te maken.

Daarom is het verstandig om van tijd tot tijd even pas op de plaats te maken en je af te vragen:

1. WAT wil je…?

2. WAAROM wil je dat…?

3. Wat WEERHOUDT je…?

#1. Het WAT van succesvol ondernemen

Wat mij betreft heeft het WAT van het ondernemen vooral betrekking op het heden, op het leven en ondernemen van elke dag. Je bent ondernemer en je wilt:

  • elke dag met 100% plezier je werk doen: ontspannen ondernemen, in plaats van altijd maar te moeten rennen, jachten & jagen

  • de juiste balans tussen je werk en je privéleven en niet regelmatig (veel te veel) werk en kopzorgen meenemen naar huis

  • optimaal grip op je totale onderneming – een solide, professionele onderneming, die werkt voor JOU in plaats van andersom

  • interessante klanten waarmee je echt wilt samenwerken – klanten die jou “uitdagen” en motiveren, vanwege de problemen die zij hebben – problemen die JIJ met je business perfect voor hen kunt oplossen

  • voldoende winst maken, om de nodige investeringen te kunnen doen én om een lange termijn vermogen op te kunnen bouwen

En als ik dan naar mezelf kijk, ben ik me niet altijd zo bewust van mijn WAT geweest. Zeker, ik wilde altijd al mijn eigen onderneming. Ik wilde altijd al mijn kennis en vaardigheden verder ontwikkelen en deze (tegen een eerlijke financiële vergoeding…) inzetten ten gunste van andere ondernemers: hen inspireren en helpen beter te worden, hen helpen om met nog meer rust en plezier te ondernemen.

Dat heeft me altijd geïnspireerd – én de nodige voldoening gegeven.

Inmiddels ben ik me er wel van bewust hoe ik ELKE DAG wil leven en ondernemen: met heel veel plezier en in alle (gemoeds)rust mijn werk kunnen doen, zonder van anderen afhankelijk te zijn (“vrijheid”), elke dag (zonder maandagmorgengevoel…) opstaan met het idee dat ik weer vol enthousiasme en gemotiveerd aan het werk mag gaan (hoewel het niet als werken voelt…eerder als hobby) en het ondernemerschap als één groot uitdagend avontuur mag ervaren.

En zo zou ik nog een aantal van dat soort positieve ervaringen kunnen noemen.

Maar ik vraag me ook regelmatig af, óf ik mezelf wel nog wel zo voel – óf ik dat avontuur ook nog werkelijk ervaar. En als ik deze vraag dan een aantal dagen achtereen met “nee” moet beantwoorden, weet ik ook dat ik (weer) iets moet veranderen en de nodige actie moet ondernemen.

Maar mijn WAT is misschien niet zo belangrijk. Het gaat mij ook om het antwoord dat jij aan jouw WAT-vraag geeft: wat wil jij vandaag – hoe wil jij vandaag leven? Welke invulling geef jij aan je ondernemerschap om ook vandaag het leven te leven dat je echt wilt leven? Welk SUCCES streef JIJ na wat dat betreft?

En de definitie van succes moet JOUW definitie zijn en niet die van een ander.

We zijn soms geneigd om te streven naar het succes dat anderen voor ons definiëren, of te streven naar het succes dat een ander heeft, zonder ons af te vragen wat nu we eigenlijk zelf willen.

En om dat te achterhalen, is het verstandig om je nog eens opnieuw af te vragen: welk succes, of welk leven streef ik nu eigenlijk ZELF na?

#2. Het WAAROM van succesvol ondernemen

Naast het WAT, is het WAAROM van het ondernemen minstens zo belangrijk: waarom ben je ooit voor jezelf begonnen, wat was/is jouw diepste motivatie van het ondernemerschap – welk (lange termijn) succes streef je na, welke ambities heb je eigenlijk?

Omdat je deze WAAROM-vraag regelmatig (en: overal) ziet terugkomen, lijkt het soms een alledaags cliché te worden. Maar het blijft wat mij betreft belangrijk voor elke ondernemer om een droom na te streven, ambities te hebben.

En het antwoord op de WAAROM-vraag heeft nog een andere reden: het ondernemen verloopt (zo begon ik dit artikel ook) niet altijd in een kaarsrechte lijn omhoog naar het alledaagse succes dat je nastreeft. Ondernemen gaat bij velen ook vaak gepaard met de nodige ups en downs.

En als je jouw waarom (je diepste motivatie) van het ondernemen niet (meer) kent, is het ook veel lastiger om op de juiste manier met eventuele tegenslagen om te gaan.

Deze kun je nu eenmaal veel beter accepteren als je weet waarom je ooit voor jezelf bent begonnen en waarom je het WAT van het ondernemen zo belangrijk vindt – ook in je alledaagse leven.

Houd het WAAROM van het ondernemen altijd voor ogen – wat er ook gebeurt, blijf je altijd richten op het WHY van het ondernemen – dan kun je ook de (tijdelijk) minder positieve ervaringen van het ondernemen relativeren en de veerkracht opbrengen om nooit op te geven.

Probeer alle minder positieve aspecten te plaatsen in het perspectief van jouw unieke “WHY van het ondernemen”. Blijf geloven in jouw waarom, maar blijf vooral geloven in jezelf. En dat geloven is nu eenmaal gemakkelijker als je weet wat jouw diepste motivatie van het ondernemen voor jou is.

Zonder nu al te diep in te gaan op het WHY van mijn ondernemerschap: deze is niet alleen gericht op het inspireren en helpen van andere ondernemers, en gericht op het (hierboven beschreven) uitdagende, dagelijkse avontuur van het ondernemen zelf, en op het enthousiasme waarmee ik mijn werk (= mijn hobby) kan doen.

Nee, het uiteindelijke succes, mijn diepste WAAROM, is er kort gezegd op gericht dat ik vanuit al mijn positieve ervaringen van het ondernemerschap vooral ook iets kan betekenen voor allen in mijn naaste omgeving – voor allen die mij lief zijn. En dat is voor mij een super krachtig WHY.

En wat is jouw WHY van het ondernemerschap? Wat is jouw overtuiging dat, wat er ook gebeurt, je “koste wat kost” succesvol wilt zijn, om daarmee ook de WAT-vraag (zie vraag #1) te kunnen realiseren?

#3. Succesvol Ondernemen: wat WEERHOUDT jou…?

En dan het derde punt: wat WEERHOUDT jou er nu van om werkelijk jouw WAT en WHY te realiseren? Deze vraag is misschien wel het lastigste te beantwoorden, omdat het erom gaat om vooral ook eerlijk tegen jezelf te zijn.

Immers: het kan zo makkelijk zijn om allerlei externe factoren en omstandigheden als reden(en) aan te voeren waarom je nog niet bereikt hebt wat je wilt bereiken. Of misschien heb je er zelfs nog geen begin mee gemaakt.

Wat weerhoudt jou…? Gebrek aan kennis, vaardigheden, inzicht? Gebrek aan voldoende tijd – altijd maar druk, druk, druk…? Te weinig financiële middelen om noodzakelijke investeringen te kunnen doen?

Of laat je je misschien (deels) ook leiden door bepaalde twijfels en angst? Angst om te falen, angst voor reacties van anderen, angst voor opnieuw een tegenvallend resultaat, angst voor…(vul zelf maar in)?

En: zijn die twijfels en angsten dan wel terecht, of zijn het allerlei gedachtekronkels die je ten onrechte voor jezelf hebt gecreëerd?

Leg je jezelf misschien teveel beperkingen op, in de zin van:  dat succes zal ik wel nooit behalen, dat verdien ik niet, of: ik ben er nog niet klaar voor, er moet eerst aan een aantal andere voorwaarden worden voldaan.

Mijn advies: angsten, twijfels en beperkingen hoef je op zich niet te negeren…ze zijn er nu eenmaal. Maar laat je er niet volledig door bepalen. Ga het gevecht met ze aan. Probeer ze te beheersen – ga erboven staan, relativeer ze.

Want zolang je je laat leiden door je eigen angsten, twijfels en zelf opgelegde beperkingen, bestaat het gevaar dat je blijft ronddraaien in een vicieuze cirkel, met alle gevolgen van dien

Uiteindelijk gaat het erom dat je actie onderneemt – de gerichte en concrete actie die je over de streept trekt. De weloverwogen actie die je verder zal brengen naar het succes dat je nastreeft.

Niets doen is geen optie. En waarschijnlijk weet jij zelf wel welke actie je al zo lang zou moeten of willen ondernemen, om weer verder te komen met jezelf en met je business.

Maar met ideeën of plannen op zich kom je er niet; je moet ze oppakken en uitvoeren. Wat weerhoudt jou er eventueel van om dat werkelijk te doen?

Mijn advies ten slotte: neem eens rustig de tijd om (eerlijke) antwoorden te geven op de drie vragen uit dit artikel. Ze kunnen een “game changer” worden voor je business en je ongelooflijk veel perspectief bieden in je alledaagse leven.

Heel veel succes ermee. Succes met je business! Enjoy!