Werken met prestatie-indicatoren

“…net als een autorijder heb je als ondernemer een dashboard nodig met prestatie-indicatoren (KPI’s), die je regelmatig informeren over je werkelijke voortgangsresultaten.

Als je op bepaalde indicatoren slecht scoort, kun je direct de nodige actie ondernemen en je doelen alsnog halen…”

je onderneming besturen als een auto

Het besturen van je onderneming kun je vergelijken met het besturen van een auto. De belangrijkste functie van een auto is, dat je je daarmee kunt verplaatsen, bijvoorbeeld van Amsterdam naar Maastricht. De bestemming Maastricht kun je dan zien als een doelstelling die je binnen een gegeven periode met je business wilt bereiken.

Als je vanuit je woonplaats naar Maastricht rijdt, raadpleeg je regelmatig het dashboard van je auto, bijvoorbeeld je rijsnelheid, of de benzinemeter. Zo nodig onderneem je bepaalde actie. Zo zul je, wanneer de benzinemeter dat aangeeft, bij het eerstvolgende benzinestation gaan tanken.

“…de resultaten van de belangrijkste activiteiten binnen je onderneming volgen met prestatie-indicatoren…”

een eenvoudig voorbeeld van het werken met prestatie-indicatoren

Stel dat je als doelstelling formuleert: “1.000 nieuwe e-mailadressen binnenhalen via e-mailmarketing“. Om dat doel te bereiken zul je (vooraf) een aantal keuzes moeten maken:

  • welke effectieve activiteiten ga je ondernemen om je doelstelling te bereiken?

  • met welke prestatie-indicatoren ga je het resultaat van die activiteiten meten?

  • welk target streef je na: hoe hoog moet de score op de KPI (prestatie-indicator) dan zijn?

Een effectieve activiteit gericht op het uitbreiden van je e-mailbestand is bijvoorbeeld het verzorgen van gratis webinars. Als belangstellenden zich aanmelden voor je webinar beschik je gelijk over hun e-mailadres. De prestatie-indicator die je aan die effectieve activiteit koppelt, is bijvoorbeeld “het aantal deelnemers (per jaar) aan je webinars”. Het target dat je aan de gekozen KPI verbindt, zou bijvoorbeeld 1.000 kunnen zijn.

prestatie-indicatoren: werkelijke resultaten nauwkeurig volgen

Vanzelfsprekend meet je, na uitvoering van de activiteiten, de werkelijke resultaten en vergelijk je deze met de eerder vastgelegde targets. Als de resultaten tegenvallen, onderneem je natuurlijk direct de nodige actie, zodat je je target alsnog haalt. 

Bovendien is het belangrijk om te volgen hoeveel omzet de inschrijvers van je mailinglijst uiteindelijk opleveren. Bijvoorbeeld de omzet(bijdrage) volgend uit de directe verkoop van je dienst of product tijdens het gratis webinar. Want dáár doe je het ten slotte allemaal voor: concrete, meetbare activiteiten ondernemen om omzet te realiseren!

Hoewel er nog veel meer valt te vertellen over het werken met prestatie-indicatoren, is één van de grootste voordelen ervan, dat je al je ondernemingsactiviteiten systematisch kunt managen en meetbaar kunt aansturen. Dat geeft overzicht en rust – je tijd, geld en energie worden efficiënt ingezet. En dat leidt (kort gezegd) tot structurele resultaatverbetering

Werken met prestatie-indicatoren

“…net als een autorijder heb je als ondernemer een dashboard nodig met prestatie-indicatoren (KPI’s), die je regelmatig informeren over je werkelijke voortgangsresultaten.

Als je op bepaalde indicatoren slecht scoort, kun je direct de nodige actie ondernemen en je doelen alsnog halen…”

je onderneming besturen als een auto

Het besturen van je onderneming kun je vergelijken met het besturen van een auto. De belangrijkste functie van een auto is, dat je je daarmee kunt verplaatsen, bijvoorbeeld van Amsterdam naar Maastricht. De bestemming Maastricht kun je dan zien als een doelstelling die je binnen een gegeven periode met je business wilt bereiken.

Als je vanuit je woonplaats naar Maastricht rijdt, raadpleeg je regelmatig het dashboard van je auto, bijvoorbeeld je rijsnelheid, of de benzinemeter. Zo nodig onderneem je bepaalde actie. Zo zul je, wanneer de benzinemeter dat aangeeft, bij het eerstvolgende benzinestation gaan tanken.

“…de resultaten van de belangrijkste activiteiten binnen je onderneming volgen met prestatie-indicatoren…”

een eenvoudig voorbeeld van het werken met prestatie-indicatoren

Stel dat je als doelstelling formuleert: “1.000 nieuwe e-mailadressen binnenhalen via e-mailmarketing”. Om dat doel te bereiken zul je (vooraf) een aantal keuzes moeten maken:

  • welke effectieve activiteiten ga je ondernemen om je doelstelling te bereiken?

  • met welke prestatie-indicatoren ga je het resultaat van die activiteiten meten?

  • welk target streef je na: hoe hoog moet de score op de KPI (prestatie-indicator) dan zijn?

Een effectieve activiteit gericht op het uitbreiden van je e-mailbestand is bijvoorbeeld het verzorgen van gratis webinars. Als belangstellenden zich aanmelden voor je webinar beschik je gelijk over hun e-mailadres.

De prestatie-indicator die je aan die effectieve activiteit koppelt, is bijvoorbeeld “het aantal deelnemers (per jaar) aan je webinars”. Het target dat je aan de gekozen KPI verbindt, zou bijvoorbeeld 1.000 kunnen zijn.

prestatie-indicatoren: werkelijke resultaten nauwkeurig volgen

Vanzelfsprekend meet je, na uitvoering van de activiteiten, de werkelijke resultaten en vergelijk je deze met de eerder vastgelegde targets. Als de resultaten tegenvallen, onderneem je natuurlijk direct de nodige actie, zodat je je target alsnog haalt. 

Bovendien is het belangrijk om te volgen hoeveel omzet de inschrijvers van je mailinglijst uiteindelijk opleveren. Bijvoorbeeld de omzet(bijdrage) volgend uit de directe verkoop van je dienst of product tijdens het gratis webinar. Want dáár doe je het ten slotte allemaal voor: concrete, meetbare activiteiten ondernemen om omzet te realiseren!

Hoewel er nog veel meer valt te vertellen over het werken met prestatie-indicatoren, is één van de grootste voordelen ervan, dat je al je ondernemingsactiviteiten systematisch kunt managen en meetbaar kunt aansturen.

Dat geeft overzicht en rust – je tijd, geld en energie worden efficiënt ingezet. En dat leidt (kort gezegd) tot structurele resultaatverbetering.