De klant centraal, oké! Maar welke waarden bied jij je klanten dan…?

“…staat bij jou de klant centraal – waaruit blijkt dat – hoe maak jij dat dan duidelijk aan je doelgroep…?”

De toegevoegde waarde van jouw business…?

Voor jou als ondernemer is het vanzelfsprekend super belangrijk dat je tot op detailniveau weet én begrijpt met welke problemen je (toekomstige) klanten worstelen. Immers: hoe kun je jouw opdrachtgevers optimaal helpen als je hun problemen, inclusief de negatieve gevolgen daarvan, niet door-en-door kent?

Maar je moet ook exact weten en begrijpen welke WAARDEN en doelen je klanten met de oplossing van hun problemen uiteindelijk nastreven. En direct in het verlengde daarvan moet jij exact kunnen aangeven welke waarden jij je doelgroep met jouw business biedt.

De klant centraal? Bied absolute topkwaliteit…!

In de (online) communicatie met je klanten speel je vanzelfsprekend in op de problemen die zij hebben, in relatie tot de oplossingen die jij hen met je business kunt bieden. En die oplossingen zijn uiteindelijk gericht op allerlei WAARDEN die jouw klanten nastreven. Gemiddeld genomen communiceer je een combinatie van maximaal 8 – 10 waarden. Deze kunnen vanzelfsprekend per onderneming verschillen. 

Eén van de belangrijkste basiswaarden die voor elke onderneming geldt, is het leveren van perfecte kwaliteit – TOPKWALITEIT. Denk aan de kwaliteit van je diensten en/of producten, de kwaliteit van je service, van je klantcontacten, je marketing, je sales, je offertes, je facturen (transparantie), het nakomen van afspraken/toezeggingen, etc.

“Stay at the top of the game!” – streef continu 100% kwaliteit en professionaliteit na in alle onderdelen van je Business. Lever alleen TOPKWALITEIT, of blijf ondernemen in de marge. Neem geen genoegen met alledaagse middelmatigheid, maar ga voor het hoogst haalbare…: haal het beste uit jezelf en uit je onderneming…en profiteer uiteindelijk zelf van de kwaliteit die je levert, net zoals je klanten daar optimaal van profiteren.

Overige waarden – de Waardepiramide

Maar met het leveren van kwaliteit alléén ga je het niet redden. Er zijn, zoals ik hierboven al schreef, nog meer waarden die JOUW klanten nastreven voor de oplossing van hun specifieke problemen.

De overige waarden die jij met je business biedt, en dus voor jouw doelgroep van groot belang zijn, kun je binnen de zogenoemde Waardepiramide indelen in drie verschillende niveaus:

– functionele waarde-elementen (waaronder kwaliteit)
– emotionele waarde-elementen
– life-changing waarde-elementen

“…hoe beter je de nagestreefde waarden van je doelgroep(en) kent, hoe beter je daar in je marketing en sales op kunt inspelen…”

Elk niveau binnen de Waardepiramide wordt verder onderverdeeld in meerdere afzonderlijke waarden. En nu gaat het erom dat je uit die drie niveaus een combinatie van (8-10) waarden kiest, die jouw business het beste typeren. Deze combinatie van waarden vormen dan belangrijke input voor je marketing en gebruik je consequent in de communicatie met je doelgroep(en). Daardoor gaan mensen jouw business ook makkelijker herkennen, val je op en onderscheid je je van al die anderen, die dezelfde diensten en/of producten bieden als jij.

De klant centraal, oké! Maar welke waarden bied jij je klanten dan…?

“…staat bij jou de klant centraal – waaruit blijkt dat – hoe maak jij dat dan duidelijk aan je doelgroep…?”

De toegevoegde waarde van jouw business…?

Voor jou als ondernemer is het vanzelfsprekend super belangrijk dat je tot op detailniveau weet én begrijpt met welke problemen je (toekomstige) klanten worstelen. Immers: hoe kun je jouw opdrachtgevers optimaal helpen als je hun problemen, inclusief de negatieve gevolgen daarvan, niet door-en-door kent?

Maar je moet ook exact weten en begrijpen welke WAARDEN en doelen je klanten met de oplossing van hun problemen uiteindelijk nastreven. En direct in het verlengde daarvan moet jij exact kunnen aangeven welke waarden jij je doelgroep met jouw business biedt.

De klant centraal? Bied absolute topkwaliteit…!

In de (online) communicatie met je klanten speel je vanzelfsprekend in op de problemen die zij hebben, in relatie tot de oplossingen die jij hen met je business kunt bieden.

En die oplossingen zijn uiteindelijk gericht op allerlei WAARDEN die jouw klanten nastreven. Gemiddeld genomen communiceer je een combinatie van maximaal 8 – 10 waarden. Deze kunnen vanzelfsprekend per onderneming verschillen. 

Eén van de belangrijkste basiswaarden die voor elke onderneming geldt, is het leveren van perfecte kwaliteit – TOPKWALITEIT. Denk aan de kwaliteit van je diensten en/of producten, de kwaliteit van je service, van je klantcontacten, je marketing, je sales, je offertes, je facturen (transparantie), het nakomen van afspraken/toezeggingen, etc. 

“Stay at the top of the game!” – streef continu 100% kwaliteit en professionaliteit na in alle onderdelen van je Business. Lever alleen TOPKWALITEIT, of blijf ondernemen in de marge.

Neem geen genoegen met alledaagse middelmatigheid, maar ga voor het hoogst haalbare…: haal het beste uit jezelf en uit je onderneming…en profiteer uiteindelijk zelf van de kwaliteit die je levert, net zoals je klanten daar optimaal van profiteren.

Overige waarden – de Waardepiramide

Maar met het leveren van kwaliteit alléén ga je het niet redden. Er zijn, zoals ik hierboven al schreef, nog meer waarden die JOUW klanten nastreven voor de oplossing van hun specifieke problemen.

De overige waarden die jij met je business biedt, en dus voor jouw doelgroep van groot belang zijn, kun je binnen de zogenoemde Waardepiramide indelen in drie verschillende niveaus:

– functionele waarden (waaronder kwaliteit)
– emotionele waarde-elementen
– life-changing waarde-elementen

“…hoe beter je de nagestreefde waarden van je doelgroep(en) kent, hoe beter je daar in je marketing en sales op kunt inspelen…”

Elk niveau binnen de Waardepiramide wordt verder onderverdeeld in meerdere afzonderlijke waarden. En nu gaat het erom dat je uit die drie niveaus een combinatie van (8-10) waarden kiest, die jouw business het beste typeren.

Deze combinatie van waarden vormen dan belangrijke input voor je marketing en gebruik je consequent in de communicatie met je doelgroep(en).

Daardoor gaan mensen jouw business ook makkelijker herkennen, val je op en onderscheid je je van al die anderen, die dezelfde diensten en/of producten bieden als jij.