Je ondernemersmindset als basis voor succesvol ondernemerschap

– leren denken en handelen als ondernemer

Niet elke ondernemer heeft het ondernemerschap van huis uit meegekregen. Maar om een succes van je business te maken, is het belangrijk om als “echte ondernemer” te denken én te handelen. Ondernemen kun je leren, als je er ook echt iets voor wilt doen: het (verder) ontwikkelen van je ondernemersmindset.

de vorming van je mindset

Elk mens wordt geboren met bepaalde (biologische) mogelijkheden, talenten en karaktereigenschappen. Daarnaast heb je, onder andere door opvoeding en ervaring, allerlei overtuigingen meegekregen en ontwikkeld. Bijvoorbeeld de overtuiging: als ik hard werk, kan ik bijna alles bereiken wat ik wil. Je overtuigingen bepalen je mindset. Mindset betekent letterlijk: “manier van denken” – en je manier van denken is van invloed op je gedrag: je mindset bepaalt hoe je denkt over jezelf, over anderen en over allerlei gebeurtenissen in het leven, én hoe je daar met je GEDRAG op reageert.

vaste mindset en een op groeigerichte mindset

Aan mindset kun je in principe twee kanten onderscheiden:

1. een vaste mindset

2. een op groei gerichte mindset

Aanhangers van een VASTE mindset gaan ervan uit dat je mindset een gegeven is. Zij hebben de overtuiging dat kwaliteiten als intelligentie of talenten vaste eigenschappen zijn:

“ik ben geboren met bepaalde eigenschappen en beschik niet over al te veel talenten; ik ben dan ook beperkt in mijn ontwikkelingsmogelijkheden”

Maar iemand met een op GROEIGERICHTE mindset heeft vertrouwen in zichzelf en gelooft dat nieuwe vaardigheden door oefening aangeleerd kunnen worden, ook al heb je daarvoor in principe geen aangeboren talenten meegekregen:

“ik treed graag buiten mijn comfortzone en probeer voortdurend allerlei nieuwe dingen uit – dat geeft me een kick!”

Mensen met een vaste mindset mijden uitdagingen en problemen, kiezen voor de makkelijkste weg, óók omdat ze vaak bang zijn te mislukken (in de ogen van hun omgeving). Zij geven op als ze niet direct resultaat behalen. Vaste “mindsetters” zien anderen die wel mooie resultaten behalen soms als een bedreiging. Maar mensen met een op groeigerichte mindset pakken problemen aan, zien deze als een spannende uitdaging en als kansen en mogelijkheden tot verdere groei. Zij zetten dóór, ondanks de obstakels die ze tegenkomen. En eventuele mislukkingen en falen horen nu eenmaal bij dat leerproces, evenals de inspanningen die ze moeten doen om resultaten te behalen.

Als je een op groeigerichte mindset hebt, denk je positief en ben je ervan overtuigd dat je je als mens altijd verder kunt ontwikkelen, bijvoorbeeld door in bepaalde omstandigheden anders te gaan denken en daardoor anders te reageren.

Je ervaart die verandering van denken dan als een waardevol inzicht, als een les waarvan je leert en die je helpt jezelf te verbeteren en verder te komen (in het leven).

ondernemersmindset en ondernemerschap

Je mindset bepaalt voor een belangrijk deel ook de manier waarop je dagelijks omgaat met alle facetten van je ONDERNEMERSCHAP. Bijvoorbeeld hoe je denkt over en praktisch invulling geeft aan je businessmodel, je Brand, je marketing, je sales, je ambities, maar bijvoorbeeld ook de inrichting van je (administratieve) organisatie, enzovoorts.

Maar je ondernemersmindset wordt onder andere ook bepaald door de persoon die je bent, door je instelling, door je mate van zelfvertrouwen, je persoonlijke waarden, je zelfkennis en hoe je met deze gegevenheden in bepaalde situaties als ondernemer omgaat. Kortom: de persoon die jij bent én de ondernemer die jij bent zijn “één en dezelfde”. Maar dat lijkt me niet meer dan logisch, toch? Vanuit die optiek beredeneerd heeft je mindset sterke invloed op de resultaten die je op korte en lange termijn met je onderneming behaalt c.q. wilt behalen.

Ondernemers met een op groeigerichte mindset zien kansen om te leren en hebben ook daadwerkelijk de bereidheid om hun aangeleerde overtuigingen zo nodig te veranderen en zich verder te ontwikkelen. Zij zien er ook de noodzaak en voordelen van in, maar weten dat je er wel de nodige moeite voor moet (willen) doen.

“…een op groei gerichte mindset maakt het ondernemen tot een spannende reis met eindeloze mogelijkheden om nieuwe dingen te ontdekken, te leren en praktisch toe te passen…”

opmerking:
je Ondernemersmindset vormt één van
De 7 Pijlers van Succesvol Ondernemerschap…=>

Je ondernemersmindset als basis voor succesvol ondernemerschap

– leren denken en handelen als ondernemer

Niet elke ondernemer heeft het ondernemerschap van huis uit meegekregen.

Maar om een succes van je business te maken, is het belangrijk om als “echte ondernemer” te denken én te handelen.

Ondernemen kun je leren, als je er ook echt iets voor wilt doen: het (verder) ontwikkelen van je ondernemersmindset.

de vorming van je mindset

Elk mens wordt geboren met bepaalde (biologische) mogelijkheden, talenten en karaktereigenschappen. Daarnaast heb je, onder andere door opvoeding en ervaring, allerlei overtuigingen meegekregen en ontwikkeld. Bijvoorbeeld de overtuiging: als ik hard werk, kan ik bijna alles bereiken wat ik wil. Je overtuigingen bepalen je mindset.

Mindset betekent letterlijk: “manier van denken” – en je manier van denken is van invloed op je gedrag: je mindset bepaalt hoe je denkt over jezelf, over anderen en over allerlei gebeurtenissen in het leven, én hoe je daar met je GEDRAG op reageert.

vaste mindset en een op groeigerichte mindset

Aan mindset kun je in principe twee kanten onderscheiden:

1. een vaste mindset

2. een op groei gerichte mindset

Aanhangers van een VASTE mindset gaan ervan uit dat je mindset een gegeven is. Zij hebben de overtuiging dat kwaliteiten als intelligentie of talenten vaste eigenschappen zijn:

“ik ben geboren met bepaalde eigenschappen en beschik niet over al te veel talenten; ik ben dan ook beperkt in mijn ontwikkelingsmogelijkheden”

Maar iemand met een op GROEIGERICHTE mindset heeft vertrouwen in zichzelf en gelooft dat nieuwe vaardigheden door oefening aangeleerd kunnen worden, ook al heb je daarvoor in principe geen aangeboren talenten meegekregen:

“ik treed graag buiten mijn comfortzone en probeer voortdurend allerlei nieuwe dingen uit – dat geeft me een kick!”

Mensen met een vaste mindset mijden uitdagingen en problemen, kiezen voor de makkelijkste weg, óók omdat ze vaak bang zijn te mislukken (in de ogen van hun omgeving). Zij geven op als ze niet direct resultaat behalen. Vaste “mindsetters” zien anderen die wel mooie resultaten behalen soms als een bedreiging.

Maar mensen met een op groeigerichte mindset pakken problemen aan, zien deze als een spannende uitdaging en als kansen en mogelijkheden tot verdere groei.

Zij zetten dóór, ondanks de obstakels die ze tegenkomen. En eventuele mislukkingen en falen horen nu eenmaal bij dat leerproces, evenals de inspanningen die ze moeten doen om resultaten te behalen.

Als je een op groeigerichte mindset hebt, denk je positief en ben je ervan overtuigd dat je je als mens altijd verder kunt ontwikkelen, bijvoorbeeld door in bepaalde omstandigheden anders te gaan denken en daardoor anders te reageren.

Je ervaart die verandering van denken dan als een waardevol inzicht, als een les waarvan je leert en die je helpt jezelf te verbeteren en verder te komen (in het leven). 

ondernemersmindset en ondernemerschap

Je mindset bepaalt voor een belangrijk deel ook de manier waarop je dagelijks omgaat met alle facetten van je ONDERNEMERSCHAP. Bijvoorbeeld hoe je denkt over en praktisch invulling geeft aan je businessmodel, je Brand, je marketing, je sales, je ambities, maar bijvoorbeeld ook de inrichting van je (administratieve) organisatie, enzovoorts.

Maar je ondernemersmindset wordt onder andere ook bepaald door de persoon die je bent, door je instelling, door je mate van zelfvertrouwen, je persoonlijke waarden, je zelfkennis en hoe je met deze gegevenheden in bepaalde situaties als ondernemer omgaat.

Kortom: de persoon die jij bent én de ondernemer die jij bent zijn “één en dezelfde”. Maar dat lijkt me niet meer dan logisch, toch? Vanuit die optiek beredeneerd heeft je mindset sterke invloed op de resultaten die je op korte en lange termijn met je onderneming behaalt c.q. wilt behalen.

Ondernemers met een op groeigerichte mindset zien kansen om te leren en hebben ook daadwerkelijk de bereidheid om hun aangeleerde overtuigingen zo nodig te veranderen en zich verder te ontwikkelen. Zij zien er ook de noodzaak en voordelen van in, maar weten dat je er wel de nodige moeite voor moet (willen) doen.

Kortom: als je wilt dat je onderneming echt een succes wordt, moet je beginnen met het (verder) ontwikkelen van je ONDERNEMERSMINDSET: denken & handelen als een echte ondernemer.

opmerking:
je Ondernemersmindset vormt één van
De 7 Pijlers van Succesvol Ondernemerschap…=>