8 cruciale stappen voor het bouwen van een winstgevende business

“…als je gaat werken aan een winstgevende business, zorg er dan voor dat je elke volgende stap altijd baseert op de voorgaande stap. Daardoor breng je focus, structuur & samenhang aan in al je activiteiten en bereik je veel betere resultaten…”

samenhangende stappen voor een winstgevende business

Als je echt succesvol wilt zijn of wilt worden, is het super belangrijk om eerst een logische structuur en samenhang aan te brengen in je totale business. Zolang beide ontbreken en zolang je puur op ad hoc basis blijft ondernemen, is het veelal ontzettend lastig om voldoende grip op je business te krijgen en te houden – met alle gevolgen van dien.

In dit artikel kun je meer lezen over de verschillende stappen die je zet om te bouwen aan een succesvolle business. Als je elke volgende stap logisch laat volgen op de vorige stap, zul je merken dat je ook steeds meer focus aanbrengt en alle overige, niet relevante zaken gewoon negeert. “Je business managen is ook kiezen voor de dingen die je juist NIET doet”, is wat dat betreft één van mijn favoriete stellingen.

Door de aangebrachte focus, structuur & samenhang vergroot je het overzicht en de regie over je totale business en ga je ook veel doelgerichter te werk:

 1. wat doe je?
 2. hoe doe je dat?
 3. voor wie doe je het?
 4. wat typeert jouw business als merk?
 5. wat typeert “jouw unieke JIJ”?
 6. wat is je onderscheidende superkracht?
 7. welke doelen wil je bereiken met welke strategieën?
 8. hoe trek je klanten aan met je “Magic Marketing Masterpiece”?

de eerste 4 stappen voor een winstgevende business: je missie

De eerste vier stappen voor het bouwen van een winstgevende business kun je samenvattend groeperen onder de missie van je onderneming. In je missie leg je het bestaansrecht van je business voor je doelgroep vast. Je missie geeft kort en bondig aan waar je voor staat. Het ontwikkelen van een heldere missie is geen formaliteit, die je als (eerste) stap zet, om er vervolgens niets meer mee te doen. Nee, je missie dient als uitgangspunt én vertrekpunt voor al je overige ondernemingsactiviteiten.

Als het gaat om het positioneren van je onderneming, beschrijf dan altijd eerst wie je bent en pas dan wat je doet. En bij dit laatste gaat het erom dat je je beperkt tot de kern van de zaak. Vertel niet in één keer wat je allemaal wel niet kunt en wat je allemaal te bieden hebt. Overspoel je doelgroep in eerste instantie niet met teveel informatie, maar ga stap voor stap te werk.

En voor wat betreft stap 3 (“voor WIE doe je het…?”): hoe beter je jouw markt segmenteert, en hoe beter je je doelgroep(en) definieert, hoe gerichter en efficiënter je de betreffende markt kunt bewerken. Bovendien is het (maar dat spreekt voor zich…) extreem belangrijk dat je tot op detailniveau weet én begrijpt met welke problemen je doelgroep worstelt (in relatie tot jouw business).

lever TOPkwaliteit – bied je doelgroep de best denkbare oplossingen voor hun problemen! En die oplossingen komen vooral ook tot uitdrukking in de merkwaarden van je business.

Zie daarvoor ook het artikel De 4 bouwstenen van je Merk…=>.

#5: wat typeert jouw Unieke JIJ…?

Een van de belangrijkste onderdelen van het basisfundament voor een winstgevende business is het “menselijk maken” ervan. Dat doe je door vooral veel van jezelf als persoon te laten zien: je relevante, unieke aspecten van je persoonlijkheid, je talenten, je werkervaring, etc., die je mede inzet voor het oplossen van de problemen van je (potentiële) klanten en opdrachtgevers.

Door je business (gedoseerd) ook met relevante persoonlijke aspecten te profileren, maak je het allemaal veel minder afstandelijk en zakelijk – dat maakt je business veel toegankelijker en aantrekkelijker voor je huidige en toekomstige klanten.

#6: je onderscheidende SUPERKRACHT (USP’s)

Als je kijkt naar het succes van welke onderneming of organisatie dan ook: in de kern gaat het altijd om het vermogen om je met je business van andere bedrijven te onderscheiden. Daardoor weten die ondernemingen een plek(je) te veroveren tussen alle concurrenten, die ook (op hun manier) de aandacht van dezelfde doelgroep opeisen.

Mijn ervaring is dat ondernemers het best lastig vinden om te achterhalen wat hun Unique Selling Point’s nu werkelijk zijn. Toch is het heel belangrijk om je superkracht te kennen – uitdragen wat jou en jouw business nu zo uniek maakt. Immers, als jij dat zelf al niet zou weten, hoe kun je je doelgroep er dan ooit van overtuigen dat ze vooral met jou in zee moeten gaan…?

Vertrouwen winnen bij je doelgroep begint met vertrouwen hebben in jezelf: 100% overtuigd zijn van wat jou (op bepaalde specifieke onderdelen van je business) ondubbelzinnig de beste maakt in wat je doet.

#7: je marketingstrategie uitstippelen

De strategieën die je uitstippelt geven, maar dat is algemeen bekend, antwoord op de vraag HOE je jouw doelen en doelstellingen gaat realiseren. Toch zijn er nog veel ondernemers die geen heldere strategiekeuze maken en direct vanuit hun missie overgaan tot het uitwerken van allerlei operationele (marketing)activiteiten. En dat is naar mijn idee het slechtste wat je in deze fase kunt doen.

Bovendien moet je je strategie altijd baseren op de essentie van je Merk; daardoor leg je voor jezelf helder vast hoe je je doelgroep wilt “bedienen”. Als die samenhang tussen merk en marketingstrategie ontbreekt, worden je strategie en de daaruit volgende operationele marketingactiviteiten afzonderlijke, op zichzelf staande grootheden, terwijl ze elkaar juist moeten aanvullen en versterken. En dat laatste is juist de bedoeling, gezien de samenhang en logica die je in je totale bedrijfsvoering wilt aanbrengen!

#8: Magische Marketing

Hoe beter je alle voorgaande stappen doorloopt, hoe makkelijker en beter je marketing wordt. Met andere woorden: je dienst/product, je merk én je persoonlijke aspecten vormen belangrijke input voor je marketing.

Ook je marketing is dus geen “geïsoleerde grootheid” en ook hier geldt dus weer de wet van de logica en samenhang.

“…als je Business maar niet lekker op gang wil komen en je resultaten blijven tegenvallen, moet je de oorzaak daarvan voor een belangrijk deel zoeken in de kwaliteit van je marketing…!”

Ook in je marketing moet je je onderscheiden van de rest. En ook voor je marketing geldt dat je niet langer genoegen moet nemen met alledaagse middelmatigheid. Dat doen zoveel anderen in de markt al. Niet doen dus – ga, ook wat je marketing betreft voor de absolute top en ontwikkel je eigen unieke Magic Marketing Masterpiece. Daarmee trek je gegarandeerd de klanten aan waarmee JIJ graag wilt samenwerken!

8 cruciale stappen voor het bouwen van een winstgevende business

“…als je gaat werken aan een winstgevende business, zorg er dan voor dat je elke volgende stap altijd baseert op de voorgaande stap.

Daardoor breng je focus, structuur & samenhang aan in al je activiteiten en bereik je veel betere resultaten…”

samenhangende stappen voor een winstgevende business

Als je echt succesvol wilt zijn of wilt worden, is het super belangrijk om eerst een logische structuur en samenhang aan te brengen in je totale business. Zolang beide ontbreken en zolang je puur op ad hoc basis blijft ondernemen, is het veelal ontzettend lastig om voldoende grip op je business te krijgen en te houden – met alle gevolgen van dien.

In dit artikel kun je meer lezen over de verschillende stappen die je zet om te bouwen aan een succesvolle business. Als je elke volgende stap logisch laat volgen op de vorige stap, zul je merken dat je ook steeds meer focus aanbrengt en alle overige, niet relevante zaken gewoon negeert. “Je business managen is ook kiezen voor de dingen die je juist NIET doet”, is wat dat betreft één van mijn favoriete stellingen.

Door de aangebrachte focus, structuur & samenhang vergroot je het overzicht en de regie over je totale business en ga je ook veel doelgerichter te werk:

 1. wat doe je?
 2. hoe doe je dat?
 3. voor wie doe je het?
 4. wat typeert jouw business als merk?
 5. wat typeert “jouw unieke JIJ”?
 6. wat is je onderscheidende superkracht?
 7. welke doelen wil je bereiken met welke strategieën?
 8. hoe trek je klanten aan met je “Magic Marketing Masterpiece”?

de eerste 4 stappen voor een winstgevende business: je missie

De eerste vier stappen voor het bouwen van een winstgevende business kun je samenvattend groeperen onder de missie van je onderneming. In je missie leg je het bestaansrecht van je business voor je doelgroep vast. Je missie geeft kort en bondig aan waar je voor staat.

Het ontwikkelen van een heldere missie is geen formaliteit, die je als (eerste) stap zet, om er vervolgens niets meer mee te doen. Nee, je missie dient als uitgangspunt én vertrekpunt voor al je overige ondernemingsactiviteiten.

Als het gaat om het positioneren van je onderneming, beschrijf dan altijd eerst wie je bent en pas dan wat je doet. En bij dit laatste gaat het erom dat je je beperkt tot de kern van de zaak. Vertel niet in één keer wat je allemaal wel niet kunt en wat je allemaal te bieden hebt. Overspoel je doelgroep in eerste instantie niet met teveel informatie, maar ga stap voor stap te werk.

En voor wat betreft stap 3 (“voor WIE doe je het…?”): hoe beter je jouw markt segmenteert, en hoe beter je je doelgroep(en) definieert, hoe gerichter en efficiënter je de betreffende markt kunt bewerken.

Bovendien is het (maar dat spreekt voor zich…) extreem belangrijk dat je tot op detailniveau weet én begrijpt met welke problemen je doelgroep worstelt (in relatie tot jouw business). 

lever TOPkwaliteit – bied je doelgroep de best denkbare oplossingen voor hun problemen! En die oplossingen komen vooral ook tot uitdrukking in de merkwaarden van je business.

Zie daarvoor ook het artikel De 4 bouwstenen van je Merk…=>.

#5: wat typeert jouw Unieke JIJ…?

Een van de belangrijkste onderdelen van het basisfundament voor een winstgevende business is het “menselijk maken” ervan. Dat doe je door vooral veel van jezelf als persoon te laten zien: je relevante, unieke aspecten van je persoonlijkheid, je talenten, je werkervaring, etc., die je mede inzet voor het oplossen van de problemen van je (potentiële) klanten en opdrachtgevers. 

Door je business (gedoseerd) ook met relevante persoonlijke aspecten te profileren, maak je het allemaal veel minder afstandelijk en zakelijk – dat maakt je business veel toegankelijker en aantrekkelijker voor je huidige en toekomstige klanten.

#6: je onderscheidende SUPERKRACHT (USP’s)

Als je kijkt naar het succes van welke onderneming of organisatie dan ook: in de kern gaat het altijd om het vermogen om je met je business van andere bedrijven te onderscheiden. Daardoor weten die ondernemingen een plek(je) te veroveren tussen alle concurrenten, die ook (op hun manier) de aandacht van dezelfde doelgroep opeisen.

Mijn ervaring is dat ondernemers het best lastig vinden om te achterhalen wat hun Unique Selling Point’s nu werkelijk zijn. Toch is het heel belangrijk om je superkracht te kennen – uitdragen wat jou en jouw business nu zo uniek maakt.

Immers, als jij dat zelf al niet zou weten, hoe kun je je doelgroep er dan ooit van overtuigen dat ze vooral met jou in zee moeten gaan…?

Vertrouwen winnen bij je doelgroep begint met vertrouwen hebben in jezelf: 100% overtuigd zijn van wat jou (op bepaalde specifieke onderdelen van je business) ondubbelzinnig de beste maakt in wat je doet.

#7: je marketingstrategie uitstippelen

De strategieën die je uitstippelt geven, maar dat is algemeen bekend, antwoord op de vraag HOE je jouw doelen en doelstellingen gaat realiseren.

Toch zijn er nog veel ondernemers die geen heldere strategiekeuze maken en direct vanuit hun missie overgaan tot het uitwerken van allerlei operationele (marketing)activiteiten. En dat is naar mijn idee het slechtste wat je in deze fase kunt doen. 

Bovendien moet je je strategie altijd baseren op de essentie van je Merk; daardoor leg je voor jezelf helder vast hoe je je doelgroep wilt “bedienen”. Als die samenhang tussen merk en marketingstrategie ontbreekt, worden je strategie en de daaruit volgende operationele marketingactiviteiten afzonderlijke, op zichzelf staande grootheden, terwijl ze elkaar juist moeten aanvullen en versterken.

En dat laatste is juist de bedoeling, gezien de samenhang en logica die je in je totale bedrijfsvoering wilt aanbrengen!

#8: je Magic Marketing Masterpiece

Hoe beter je alle voorgaande stappen doorloopt, hoe makkelijker en beter je marketing wordt. Met andere woorden: je dienst/product, je merk én je persoonlijke aspecten vormen belangrijke input voor je marketing.

Ook je marketing is dus geen “geïsoleerde grootheid” en ook hier geldt dus weer de wet van de logica en samenhang. 

“…als je Business maar niet lekker op gang wil komen en je resultaten blijven tegenvallen, moet je de oorzaak daarvan onder andere zoeken in de kwaliteit van je marketing…!”

Ook in je marketing moet je je onderscheiden van de rest. En ook voor je marketing geldt dat je niet langer genoegen moet nemen met alledaagse middelmatigheid. Dat doen zoveel anderen in de markt al. Niet doen dus.

Ga, ook wat je marketing betreft voor de absolute top en ontwikkel je eigen unieke Magic Marketing Masterpiece. Daarmee trek je gegarandeerd de klanten aan waarmee JIJ graag wilt samenwerken!